سود خالص یا زیان خالص


سود خالص یا زیان خالص

ویدیو: معاملات و حساب سود و زیان و ترازنامه با

محتوا

برای یافتن کل هزینه ها، مانده حساب هزینه را در ستون بدهکار جمع کنید. کل هزینه ها را از کل درآمد کم کنید. اگر هزینه ها بیشتر از درآمد باشد، این محاسبه یک عدد منفی به دست می دهد که زیان خالص است.

چگونه زیان را در ترازنامه ثبت می کنید؟

زیان انباشته زیان متحمل شده توسط یک واحد تجاری است که در حساب سود انباشته در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه ثبت می شود. حساب سود انباشته شامل سودهای کسب شده و زیان های متحمل شده توسط یک تجارت است، بنابراین این دو مانده را با هم خالص می کند.

درمان ضرر خالص چیست؟

کسب‌وکارهایی که زیان خالص دارند لزوماً بلافاصله ورشکست نمی‌شوند زیرا ممکن است از سود انباشته یا وام‌های خود برای ادامه حیات استفاده کنند. با این حال، این استراتژی فقط کوتاه مدت است، زیرا یک شرکت بدون سود در بلند مدت دوام نخواهد آورد.

چگونه برای درآمد خالص یا ضرر حل می کنید؟

کل درآمدها - کل هزینه ها = درآمد خالص

اگر مجموع هزینه های شما بیشتر از درآمد شما باشد، درآمد خالص منفی دارید که به عنوان زیان خالص نیز شناخته می شود.

چرا زیان خالص یک دارایی است؟

هنگامی که سود باز می گردد، شرکت ها می توانند از زیان های گذشته برای کاهش درآمد مشمول مالیات خود استفاده کنند. بنابراین، این زیان‌های انباشته به دلیل ارزشی که در کاهش صورت‌حساب‌های مالیاتی آتی دارند، به عنوان یک دارایی – یک دارایی مالیات معوق – در ترازنامه می‌روند. (مالی گاهی اوقات خنده دار است.)

نحوه برخورد با زیان خالص در ترازنامه

مثال زیان خالص چیست؟

ضرر خالص چیست؟ زیان خالص مازاد هزینه ها بر درآمد است. برای مثال، درآمدهای 900000 دلاری و هزینه های 1000000 دلاری زیان خالص 100000 دلار را به همراه دارد.

سود در ترازنامه چگونه محاسبه می شود؟

هر گونه سودی که به عنوان سود سهام پرداخت نشده است در ستون سود انباشته در ترازنامه نشان داده می شود. مقدار نشان داده شده به عنوان وجه نقد یا در بانک تحت دارایی های جاری در ترازنامه تا حدی با درآمد و هزینه های ثبت شده در P&L تعیین می شود.

سود خالص ترازنامه کجاست؟

خط پایانی صورت سود و زیان درآمد خالص است. سود خالص به ترازنامه و صورت جریان نقدی پیوند دارد. از نظر ترازنامه، درآمد خالص از طریق سود انباشته به حقوق صاحبان سهام سرازیر می شود.

مثال درآمد خالص چیست؟

مثالی از درآمد خالص

درآمد 1,000,000 دلار و هزینه های 900,000 دلار درآمد خالص 100,000 دلار به همراه دارد. در این مثال، اگر مقدار هزینه‌ها بیشتر از درآمدها بود، نتیجه به جای درآمد خالص، زیان خالص نامیده می‌شد.

درآمد خالص به معنای ماهانه است یا سالانه؟

درآمد خالص سالانه مقدار پولی است که در یک سال پس از حذف برخی کسورات از درآمد ناخالص شما به دست می آورید. شما می توانید درآمد خالص سالانه خود را پس از کسر برخی هزینه ها از درآمد ناخالص خود تعیین کنید. درآمد خالص سالانه شما را نیز می‌توانید در پایین دستمزدتان مشاهده کنید.

آیا سود خالص در ترازنامه است؟

در حالی که از طریق صورت سود و زیان به دست می آید، سود خالص نیز در ترازنامه و صورت جریان نقدی استفاده می شود.

سود خالص در حساب سود و زیان کجاست؟

با یک ورودی برای درآمد شروع می شود که به عنوان خط برتر شناخته می شود و هزینه های انجام تجارت از جمله هزینه کالاهای فروخته شده، هزینه های عملیاتی، هزینه های مالیاتی و هزینه های بهره را کم می کند. تفاوت، که به عنوان خط پایین شناخته می شود، درآمد خالص است که به عنوان سود یا درآمد نیز شناخته می شود.

ضرر خالص منفی است؟

زیان خالص یک اصطلاح حسابداری است و به ارزش منفی برای درآمد اشاره دارد. . وقتی هزینه ها و هزینه ها را از درآمد کم کنید، نتیجه یا مثبت یا منفی خواهد بود. نتیجه مثبت را درآمد خالص و نتیجه منفی را زیان خالص می نامند.

آیا سود و زیان تحقق نیافته یک حساب ترازنامه است؟

اوراق بهاداری که در دسترس برای فروش هستند نیز به عنوان دارایی به ارزش منصفانه در ترازنامه شرکت ثبت می شوند. اما سود و زیان تحقق نیافته در ترازنامه در سود و زیان جامع ثبت می شود.

آیا ترازنامه همان سود و زیان است؟

ترازنامه هم به سرمایه گذاران و هم به اعتبار دهندگان تصویری فوری ارائه می دهد که مدیریت یک شرکت چگونه به طور موثر از منابع آن استفاده می کند. صورت سود و زیان (P&L) درآمدها، هزینه ها و هزینه های متحمل شده در یک دوره زمانی خاص را خلاصه می کند.

چگونه ترازنامه سود و زیان تهیه می کنید؟

 1. مرحله 1: محاسبه درآمد .
 2. مرحله 2: محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده .
 3. مرحله 3: بهای تمام شده کالای فروخته شده را از درآمد کم کنید تا سود ناخالص مشخص شود. .
 4. مرحله 4: محاسبه هزینه های عملیاتی .
 5. مرحله 5: برای بدست آوردن سود عملیاتی، هزینه های عملیاتی را از سود ناخالص کم کنید.

درآمد خالص چه نوع حسابی است؟

در تجارت و حسابداری، درآمد خالص (همچنین مجموع درآمد جامع، سود خالص، سود خالص، سود خالص، سود فروش یا فروش اعتباری) درآمد یک واحد تجاری منهای بهای تمام شده کالا، هزینه‌ها، استهلاک و استهلاک، بهره و مالیات است. یک دوره حسابداری

درآمد خالص من چقدر است؟

درآمد خالص حقوق دریافتی شما از شغلتان است. مقدار پولی که پس از پرداخت مالیات و سایر کسرها به جیب شما می رود. مالیات و کسر از درآمد ناخالص شما گرفته می شود تا به درآمد خالص برسد.

چگونه درآمد خالص بدست می آورید؟

برای محاسبه درآمد خالص برای یک کسب و کار، از کل درآمد یک شرکت شروع کنید. از این رقم، هزینه های کسب و کار و هزینه های عملیاتی را کم کنید تا درآمد کسب و کار قبل از مالیات محاسبه شود. برای یافتن NI از این مبلغ مالیات کسر کنید.

آیا درآمد خالص همان سود است؟

به طور معمول، درآمد خالص مترادف با سود است زیرا معیار نهایی سودآوری یک شرکت را نشان می دهد. درآمد خالص نیز به عنوان سود خالص شناخته می شود زیرا نشان دهنده مقدار خالص سود باقی مانده پس از کسر تمام هزینه ها و هزینه ها از درآمد است.

آیا درآمد خالص همان سود ناخالص است؟

سود خالص نشان دهنده مقدار پولی است که پس از پرداخت تمام هزینه های تجاری مجاز برای شما باقی می ماند، در حالی که سود ناخالص مقدار پولی است که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروخته شده از درآمد باقی می ماند. برای رسیدن به سود خالص باید سود ناخالص را محاسبه کنید.

درآمد خالص در گزارش سالانه کجاست؟

سود خالص را در انتهای صورت سود و زیان می یابید. ممکن است به آن درآمد خالص یا زیان خالص نیز گفته شود. فروش خالص یا درآمد در خط بالای صورت سود و زیان قرار دارد.

سود نقدی در ترازنامه چیست؟

سود نقدی سود ثبت شده توسط یک تجارت است که از مبنای نقدی حسابداری استفاده می کند. در این روش، درآمدها بر اساس دریافت‌های نقدی و هزینه‌ها براساس پرداخت‌های نقدی است. در نتیجه، سود نقدی عبارت است از تغییر خالص نقدینگی حاصل از این دریافت‌ها و پرداخت‌ها در طول دوره گزارش.

ترازنامه چه چیزی را نشان می دهد؟

ترازنامه خلاصه ای از تمام دارایی های کسب و کار شما (آنچه کسب و کار مالک آن است) و بدهی ها (آنچه کسب و کار بدهکار است) است. در هر لحظه خاص، به شما نشان می‌دهد که اگر تمام دارایی‌هایتان را بفروشید و تمام بدهی‌هایتان را بپردازید، چقدر پول باقی می‌ماند (یعنی «صاحب صاحبان سهام» را نیز نشان می‌دهد).

چگونه سود حاصل از دارایی ها و بدهی ها را محاسبه می کنید؟

منطق چنین است که اگر دارایی ها باید برابر بدهی ها به اضافه حقوق صاحبان سهام باشد، آنگاه تغییر در دارایی ها منهای تغییر در بدهی ها برابر با درآمد خالص است.

بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی

تمامی شرکت های حقوقی باید برای خود یک روز را به عنوان سال مالی در نظر بگیرند که در این روز عملکرد سود و زیان شرکت را برای یک سال انجام دهند . وظیفه رسیدگی به عملکرد سود و زیان شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد . این مجمع با بررسی حساب های شرکت میزان سود و زیان را مشخص و همچنین در خصوص تقسیم سود احتمالی تصمیم گیری خواهد نمود .

اما نحوه محاسبه سود و زیاد در شرکت به چه نحو می باشد ؟

مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های ایجاد شده در طول یک سال مالی را سود می نامند . اما اگر هزینه های انجام شده در یک سال مالی بیش از درآمد شرکت در همان سال باشد شرکت متحمل زیان شده است . در واقع در اصطلاح علم اقتصاد سود تفاوت درآمد بر هزینه است . سود را معمولا به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می کنند . در آمد شرکت رابطه مستقیم با سود و رابطه مخالف با زیان دارد .

سه فاکتور مهم در سود دهی شرکت عوامل زیر می باشند :

 • دستمزد و پاداش مدیران شرکت
 • بهره سرمایه گذاری در شرکت
 • خالص پرداختی که به موسسین و سهامداران می رسد .

انواع سود را می توان به شکل زیر نوشت :

 • سود دفتری
 • سود ناخالص
 • سود خالص
 • سود عادی
 • سود بهره برداری
 • سود احتمالی ( روی کاغذ )
 • سود ذخیره شده و یا توزیع نشده

اما همانگونه که اشاره شد میزان هزینه اگر از میزان درآمد پیشی بگیرد شرکت ضرر داده است و زیان پذیرفته . به همین دلیل است که صاحبان شرکت برای جلوگیری از زیان اغلب در فکر کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های تولید در شرکت می باشند .

انواع زیان هم به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند

 • زیان خالص
 • مقدار ثابت زیان ( زیانی که در بیمه مصطلح و جز حق بیمه قرار می گیرد )
 • نسبت زیان و مخارج

صورتحساب سود و زیان

در صورتحساب سود و زیان چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی شرکت در طول یک سال مالی می باشد که نشان دهنده نسبت و میزان سود و زیان شرکت می باشد برای محاسبه سود و زیان باید از فرمول های زیر استفاده کرد :

هزینه های دوره مالی درآمد دوره مالی = سود شرکت

درآمد های دوره مالی هزینه دوره مالی = زیان شرکت

صورتحساب سود و زیان شرکت خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک دوره مالی در شرکت می باشد . این صورتحساب معمولا به دو طریق انجام می شود :

در این روش ابتدا تمام درآمد ها جمع بندی و در ذیل آن تمام هزینه ها درج می شود و نهایتا با محاسبه آنها و تفاضل آنها سود و زیان را به دست می آورند . البته در این روش مالیات شرکت هم به عنوان هزینه در پایان باید از باقی مانده کسر شده مجددا کسر شود .

در این روش درآمد های عملیات شرکت در ادامه هزینه های عملیات شرکت درج می شود و از تفاضل آنها سود و زیان عملیات شرکت به دست می آید . در مرحله دوم درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی آورده و تفاضل آنها بررسی و سود و زیان مشخص می شود .

صورتحساب سود و زیان شرکت را صورتحساب درآمد و یا صورتحساب عملیات هم می نامند . این سود و زیان شرکت است که برای شرکت ها بسیار حائز اهمیت بوده و نتیجه فعالیت یک شرکت سهامی را در طول یک سال نشان می دهد و می تواند برای ادامه مسیر شرکت و هدف گذاری های بعدی بسیار تعیین کننده باشد .

هدف از بررسی سود و زیان شرکت به غیر از اینکه توضیح دهنده میزان دست آورد شرکت در طول یک سال مالی می باشد هدف های دیگری را هم دنبال خواهد کرد که شرکت باید قانونا به آنها بپردازد.

طبق لایحه قانونی 1347 همه شرکت ها موظفند مقررات و زمان بندی ویژه و درستی تحت ضرورت های مالی وضع شده داشته باشند . مقرراتی که در ان طرز تنظیم حساب ها ، فعالیت مدیران قبل از برگزاری مجمع عمومی سهامداران و تضمین مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی را در بر گرفته باشد .

در پایان سال مالی شرکت هیئت مدیره باید صورت دارایی و بدهی های شرکت و همچنین بیلان مالی شرکت را به همراه حساب عملکرد سود و زیان شرکت به همراه صورت وضعیتی پیرامون شرایط فعلی و عملیاتی شرکت برای ارائه گزارش سال مالی تهیه نموده و طبق ماده 232 لایحه قانونی سال 1347 پس از تهیه موارد نامبرده شده گزارش نماید . در ترازنامه شرکت باید تعهدات شرکت به همراه قید مبلغ دقیق تعهدات و ضمانت ها آورده شود .

تمامی بررسی سود و زیان شرکت باید مطابق با صورتحساب عملکرد سود و زیان قبلی یعنی سال مالی گذشته انجام شود و اگر قرار است تغییراتی در این روشها اعمال شود باید به هر دو روش صورتحساب سود و زیان تهیه و پس از ارائه گزارش به هر دو شکل مجمع عمومی می تواند نسبت به تغییرات پیشنهادی مصوبه ای ارائه نماید .

ترازنامه شرکت صورتحسابی است که تعیین کننده وضعیت مالی شرکت در تاریخی مشخص است . ترازنامه باید در پایان سال مالی بسته شود . این ترازنامه اطلاعاتی را در خصوص میزان دارایی ، بدهی ، حقوق مالی سهامداران و .. را باید به خوبی تعیین نموده باشد . تحول عملیاتی شرکت با بررسی و مقایسه ترازنامه ها بصورت سالیانه می باشد لذا باید اطلاعات ارائه شده دقیق و بدون ابهام باشد . این ترازنامه است که باعث اعتبار بالاتر شرکت در نزد سهامدارن و همچنین طلبکاران شرکت می شود چرا که سهامداران میزان سهام واقعی خود را متوجه خواهند شد و طلبکاران از روند صحیح و قانونی شرکت اطمینان حاصل می نمایند .

همچنین در لایحه قانونی سال 1347 و در ماده 234 به روشنی تاکید شده است که باید در ترازنامه شرکت استهلاک اموال و اندوخته های لازم و مورد نیاز و ضروری شرکت هم آورده شود . همچنین باید ذخیره شرکت برای ثبات مالی و ارائه دارایی شرکت برای انجام تعهدات و شرکت در معامله های جدید و همچنین مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های احتمالی نیز باید رعایت شود .

در صورتحساب سود سود خالص یا زیان خالص و زیان شرکت دو ستون درج می شود به عنوان بستانکار و بدهکار . در ستون بستانکار درامد های شرکت و در ستون بدهکار هزینه های شرکت آورده می شود .تفاوت این دو ستون تعیین کننده سود و زیان شرکت می باشد . اگر ستون بستانکار بیشتر باشد شرکت سود داشته و اگر قسمت بدهکار بیشتر باشد شرکت زیان داده است .

همچنین در ماده 232 لایحه قانونی 1347 قید شده است که هیئت مدیره وظیفه دارد قبل از تشکیل مجمع عمومی صورتحساب ها را به همراه گزارشی از وضعیت کلی شرکت برای گزارش در مجمع تهیه نماید. صورتحساب های شرکت باید حداقل 20 روز مانده به تشکیل جلسه مجمع عمومی در اختیار بازرسان برای بررسی و اعلام نظر قرار گرفته باشد .

تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در اساسنامه مشخص و قید شده باشد اما اعضاء هیئت مدیره شرکت های سهامی مجاز خواهند بود تا نهایتا 6 ماه بعد این برای تشکیل این جلسه اقدام نمایند . نهایتا مجمع عمومی باید گزارشات را شنود و بررسی نموده و ترازنامه و صورتحساب های سود و زیان را ملاحظه نماید. همچنین باید گزارش بازرسین نیز در همین جلسه ارائه شود و در خصوص شرایط شرکت و تصویب گزارشات اقدام شود .

پس از تصویب صورتحساب ها و گزارشات ارائه شده مجمع باید در خصوص تقسیم سود و زیان شرکت تصمیم گیری نموده و تمامی این موارد باید صورتجلسه شود. صورتجلسه تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان باید پس از تصویب در مجمع عمومی و دریافت امضاء کلیه اعضاء به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود در غیر اینصورت مدیران بنا بر استناد به ماده 243 لایحه قانونی 1347 متخلف محسوب می شوند .

برای تخصیص سود وجود سود و برآورد ان و اثبات آن شرط لازم می باشد . شرکتی که سودی نداشته باشد نمی تواند چیزی را برای تقسیم ارائه نماید .

سودی که شرکت می تواند نسبت به تخصیص و تقسیم ان اقدام نماید سود خالص شرکت می باشد . سود خالص از میزان سود به دست آمده در محاسبات سال مالی منهای اندوخته قانونی و مورد نیاز شرکت و سود خالص یا زیان خالص همچنین با کسر میزان زیان های سال های قبل در صورت وجود به دست می آید . همچنین شرکت می توان در راستای نیاز های پیش بینی نشده شرکت و همچنین به دلیل نیاز به تقسیم سود سال های قبل که انجام نشده است میزانی از سود شرکت را اندوخته نماید .

با محاسبه ترازنامه و براورد حساب های سود و زیان شرکت و کسر موارد قانونی و استهلاکات و ذخیره ها سود خالص شرکت به دست می آید . سود خالص سال مالی با استناد به همان سال محاسبه خواهد شد . اما قانون شرکت های سهامی را مکلف کرده است که مقداری از سود حاصله در سال مالی را به عنوان انوخته قانونی ذخیره نمایند . پس از جبران زیان های سال های قبل باید یک بیستم سود باقی مانده به عنوان ذخیره قانونی شرکت در نظر گرفته شود . این اندوخته قانونی باید تا به یک دهم رسیدن سرمایه شرکت ادامه یابد و پس از آن می تواند این موضوع اختیاری فرض شود .

اما شرکت می تواند به غیر از اندوخته قانونی مقداری از سود شرکت را هم به عنوان اندوخته اختیاری در حساب شرکت ذخیره نماید و قانون این اجازه را به مجمع عمومی داده که در صورت تصویب این اقدام را انجام دهند . اندوخته اختیاری تنها با تصویب مجمع عمومی قانونی می شود و این مجمع می تواند با اتفاق نظر رای به ذخیره مقداری از شود به جای تقسیم آن نزد حساب شرکت کند . اما ذکر این نکته ضروری است که باید حداقل 10 درصد از سود بین سهامداران تقسیم شود .

به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347 مجمع عمومی پس از اینکه صورتحساب های مالی و ترازنامه را تصویب نمود می تواند اجازه تقسیم مقداری از سود را در بین سهامدارن بدهد . حتی مجمع عمومی در صورت تصویب می تواند مقداری از اندوخته شرکت را هم به عنوان سود بین سهامداران تقسیم نماید که در این صورت باید اعلام شود که میزان سود قابل تقسیم از کدام یک از اندوخته ها باید انجام شود .

مجمع عمومی همچنین مختار خواهد بود که تصمیم گیری نماید که سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فورا به انها پرداخت شود و یا تاریخی که سود پرداخت می شود و شروع به پرداخت شدن می شود را مشخص نماید . پس از اینکه مجمع تصویب نمود که سود به صاحبان شرکت تخصیص یابد در واقع سهامداران شرکت را طلبکار شرکت کرده است و باید به میزان تعیین شده و در زمان مشخص شده این سود به آنها از طرف شرکت پرداخت شود . این تاریخ می تواند حداکثر تا 8 ماه تعیین شود . طلب سهامدارن شرکت در صورت ورشکستگی شرکت از آنها برطرف نخواهد شد و شرکت حتی در زمان ورشکستگی باید سود تعیین شده و تصویب شده را به سهامدارن پرداخت کند .

بررسی حساب های سود و زیان شرکت در تاریخ مشخص شده برای شرکت الزامی است و همچنین باید ترازنامه شرکت تنظیم شود . هر چند این فرآیند مختص خود شرکت می باشد ولی بهتر است برای انجام محاسبات دقیق سود و زیان از مشاروان حقوقی صاحب صلاحیت شرکت ما در کنار خود بهره ببرید تا در انجام این موارد دچار اشتباهات رایج محاسباتی و مشکلات قانونی و حقوقی نشوید.

مبنای سود(زیان) خالص هر سهم اعلام شد.

ناظر بازار شرکت بورس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مبنای اعلام سود(زیان) خالص هر سهم(EPS) از امروز(شنبه) ‌بر اساس آخرین سود (زیان) محقق شده شرکتها در سال مالی گذشته است، بنابراین محاسبه نسبت P/E برای هر شرکت نیز بر اساس سود(زیان) خالص هر سهم مذکور می‌باشد.

گفتنی است P/E یا نسبت قیمت به سود یکی از ابزارهای قدیمی و عموما پر استفاده به منظور ارزش ‌گذاری سهام است.

به عبارت دیگر P/E کوتاه شده نسبت price) P یا قیمت سهم) به (Earning per share یا سود هر سهم) است. همان گونه که از نام آن پیدا است، برای محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می‌شود.

همچنین به لحاظ نظری، P/E یک سهم به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می‌گویند. به عبارت دیگر اگر P/E یک سهم 20 باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند 20 ریال برای هر ریال از سود این سهم (که شرکت تولید می‌کند) بپردازند.

نحوه تهیه صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان و جامع

صورت های مالی اساسی، اطلاعاتی هستند که جهت عرضه ارائه محصول نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری به استفاده کنندگان ارجاع داده می شود. صورت سود و زیان جامع یکی از این موارد محسوب می شود. صورت های مالی شامل ۵ بخش اصلی هستند که شامل موارد زیر است:

 • ترازنامه
 • سود و زیان
 • گردش سود و زیان انباشته
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجوه نقد

مهم ترین نکته تفاوت میان سود و زیان با صورت سود و زیان جامع است که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد. آنچه در ادامه مقاله خواهید خواند:

سود و زیان

گزارشاتی که نتایج فعالیت های واحد انتفاعی را طی دوره حسابداری نمایش می دهد، صورت سود و زیان است. هدف ارائه کلیه درآمدها و هزینه های بررسی شده طی دوره مالی بوده و تمرکز اصلی روی درآمدها وهزینه های عملیاتی است.

سود و زیان جامع

گزارشی که تمامی تغییرات اعم از افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را، از بابت درآمدها و هزینه های مختلف شناسایی می کند. مثل گزارشات تحقیق یافته وتحقیق نیافته طی دوره مالی به عنوان سود و زیان جامع نشان داده می شود. هدف از گزارشگری در رابطه با سود جامع، گزارش میزان عملکرد کلی یک واحد تجاری است.

صورت های مالی

صورت سود و زیان جامع

طبق مبنای ارائه شده در استاندارهای مالی حسابداری جهانی، سود و زیان جامع شامل تغییرات در دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه انجام کلیه معاملات است. در این صورت تمامی درآمدها و هزینه هایی که در مدت زمان یک دوره مالی شناسایی شده به تفکیک نوشته گزارش می شود. همچون هزینه یا درآمد تحقق یافته و نیافته.

از آنجایی که اساس تصمیم گیری اقتصادی افراد ذینفع و پیش بینی های سودها و جریان های نقدی در آینده، بر اساس مطالعات صورت گرفته مالی، تهیه شده توسط بنگاه اقتصادی هستند، ضرورت دارد تا در تهیه صورت های سود و زیان جامع تمامی درآمد ها و هزینه های شناسایی شده طی هر دوره مورد توجه قرار گیرد. هرچند که صورت این موضوع به ارزیابی عملکرد مدیران در دوره مالی کمک چندانی نخواهد کرد.

لزوم تحلیل صورت سود و زیان

هدف اصلی از تشکیل یک بنگاه اقتصادی کسب درآمد است. برای اینکه دریابیم آیا بنگاه اقتصادی به این هدف رسیده است یا خیر، نیاز به بررسی مستمر میزان درآمد و هزینه آن داریم. ارائه صورت وضعیت های ماهیانه، فصلی و سالانه به مدیران، آنان را از وضعیت بنگاه تجاری آگاه خواهد کرد.

تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی بنگاه، نیاز به دریافت اطلاعاتی دقیق از نتایج فعالیت های بنگاه های تجاری دارند. این امر به واسطه ارائه صورت های مالی به طور منظم محقق خواهد شد. از مهمترین موارد این صورت های مالی، صورت سود و زیان جامع است، که نشانگر درآمدها و هزینه های یک بنگاه در دوره مالی تعیین شده خواهد بود.

هزینه و درآمد در صورت سود و زیان

برای اینکه فعالیت های بنگاه اقتصادی منجر به سود رسانی شود، نیازمند شناخت و تعریف درست از هزینه و درآمد است. با شناخت درست و به موقع هزینه ها می توانیم در صورت نیاز آنها را کاهش دهیم تا به دنبال آن سود حاصله افزایش یابد. همچنین درآمدهایی که بر اساس پیش بینی ها به دست نیامده باشد را بررسی کرده و علت آن را پیدا خواهیم کرد. در طی یک دوره مالی، کلیه صورت های مالی جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی یک بنگاه ارائه می گردد. هر کدام از این موارد جایگاه خود را دارد.

تهیه صورت سود و زیان جامع

بهترین شکل جهت ارائه صورت سود و زیان جامع عملکردی بر مبنای استاندارد حسابداری شماره 6 است. به همین دلیل سود و زیان هر دوره به عنوان اولین مورد ثبت می شود. بعد از ارزیابی سود یا زیان دوره، درآمد و هزینه‌های سود خالص یا زیان خالص تحقق نیافته حاصل از تغییر ارزش دارایی ها و یا بدهی های واحد تجاری مذکور، که به حقوق صاحبان سرمایه منظور می شود مورد بررسی قرار می گیرد. سپس دیگر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری به حساب صاحبان بنگاه منظور می شود مثل تفاوت تسعیر ارز نوشته خواهد شد.

صورت سود و زیان و جامع

دسته بندی انواع درآمدها و هزینه ها در صورت سود و زیان

انواع درآمدها در صورت سود و زیان عبارتند از

 • درآمدهایی که از طریق فروش محصول و یا خدماتی که ارائه می‌شود به دست می‌آید.
 • درآمدهایی که از طریق فروش دارایی‌های ثابت شرکت مانند دستگاه‌ها و ماشین آلات بدست می‌آیند.
 • درآمدهایی که از طریق سپردن منافع شرکت به افراد دیگر بدست می‌آید. مانند اجاره دادن بخش‌هایی از شرکت و سازمان
 • درآمدهایی که بصورت سود ماهانه از طریق سرمایه گذاری در بانک‌ها و موسسات بدست می‌آیند.

انواع هزینه‌ها در صورت‌های سود و زیان نیز عبارتند از

 • هزینه‌هایی که بابت حقوق و دستمزد به کارکنان پرداخت می‌گردد.
 • هزینه‌های تولید که برای تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و در نهایت رسیدن به دست مشتری صرف می‌شود.
 • هزینه‌هایی که برای استهلاک دارایی‌ها از جمله دستگاه‌ها، ساختمان، ماشین‌آلات و … لحاظ می‌گردد.

نحوه تهیه نمودن صورت‌های سود و زیان در فرایند حسابداری

 1. تعیین نمودن دوره‌های مالی 3 ماهه، 6 ماهه و یا یک ساله برای گزارش‌گیری از سود و زیان شرکت
 2. محاسبه نمودن تمامی درآمدهایی که از فروش محصولات یا خدمات بدست می‌آید.
 3. تعیین نمودن قیمت تمام شده تمامی محصولات فروش رفته که برای این کار باید قیمت تمام شده تمامی هزینه‌ها بدست آید.
 4. بدست آوردن سود ناخالص شرکت با بدست آوردن اختلاف قیمت تمام شده کالا و درآمد کسب شده در دوره مد نظر
 5. سود خالص یا زیان خالص
 6. ثبت نمودن تمامی هزینه‌های عملیاتی مانند هزینه‌های عمومی و توزیع و فروش محصول در صورت‌های مالی
 7. بدست آوردن سود عملیاتی شرکت یا همان درآمد بدست آمده قبل از کسر مالیات که با کم نمودن مبلغ هزینه‌های فروش و اداری شرکت از سود ناخالص بدست می‌آید.
 8. تعیین نمودن مبلغ مالیاتی که بر درآمد لحاظ می‌شود و کسر آن از درآمد برای بدست آوردن سود خالص
 9. ثبت اطلاعاتی از قبیل نام شرکت و سال و دوره مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز بر روی برگه گزارش گیری سود و زیان

صورت سود و زیان

یکی از اقلام مهم صورت های مالی

صورت سود و زیان جامع یکی از مهم ترین صورت‌های مالی هستند. در واقع تمامی درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به صورت تفکیک اجزای تشکیل دهند، به شما نمایش می‌دهد. تمامی این درآمد و هزینه‌ها قابل انتساب به صاحبان سرمایه خواهند بود. مقصود آن ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌ شده در یک دوره مالی بوده و تمرکز اصلی آن بر هزینه‌های عملیاتی قرار گرفته است.

همانطور که توضیح داده شد صورت سود و زیان دربرگیرنده کلیات درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده طی دوره ازجمله درآمدها و هزینه‌های تحقق‌ نیافته است.اما اگر اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص هر دوره و تعدیلات سنواتی باشد، ارائـه صورت سود و زیان جامع ضرورتی نخواهد داشت.
این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد.

معرفی نرم افزار: سیستم صورت های مالی

اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع چه می‌باشد؟

 1. سود و یا زیان خالص دوره مالی
 2. سایر هزینه‌ها و درآمدهای شرکت که از قبل شناسایی شده‌اند که باید به صورت تفکیک شده باشند.
 3. تعدیل‌هایی که بصورت سنواتی می‌باشند.

گزارش‌های سود و زیان تمامی درآمدها و هزینه‌ها را در خود جای می‌دهند (تحقق یافته‌ها و تحقق نیافته‌ها) و به همین دلیل اولین چیزی است که در صورت سود و زیان جامع به نمایش در می‌آید البته بصورت تفصیلی و کامل.
سایر درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده نیز در صورت عملکرد نمایش داده می‌شود که خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

 1. درآمدها و هزینه‌هایی که به دلایلی مانند بروز تغییرات در ارزشی که دارایی و بدهی محقق نشده باشد.
 2. درآمدها و هزینه‌هایی که طبق استانداردها و اصول حسابداری بطور مستقیم در حقوق سرمایه‌داران شرکت لحاظ شده باشد.

معرفی نرم افزار: سیستم حقوق و دستمزد

جمع بندی

حوزه تهیه صورت سود و زیان جامع بر اساس سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر هستند. ارزیابی تمامی درآمد ها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از مجموعه تغییرات‌ ارزش‌ دارایی‌ها و بدهی‌هایی‌ سود خالص یا زیان خالص که‌ اساسا به منظور توانایی‌ واحد تجاری‌ جهت انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می گردد، به جهت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوطه‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور خواهد شد. از قبیل‌ درآمدهـا و کلیه هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود.

درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ مصوب مستقیما در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می گردد. از قبیل‌ مابه‌ التفاوت‌های‌ حاصله از تسعیر تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ در موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی.

کلیه موارد ذکر شده در مجموع صورت سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ خواهند داد. تعدیلات‌ سنواتی‌ مشتمل ‌بر تمامی آثار انباشته‌ تغییر، در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه، بر حسب‌ موارد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال،‌ کسر شده و یا به‌ آن‌ اضافه‌ می گردد. تا نهایتا صورت سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ گردد و در فواصل تاریخ‌ صورت‌های‌ مالی‌ دوره‌ قبلی‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌ دست‌ بیاید.

آموزش حسابداری مقدماتی – صورت سودوزیان

صورت سودوزیان ، یکی از صورت‌های مالی سود خالص یا زیان خالص اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حقوقی را طی یک دوره مالی مُعَیَن نشان می‌دهد.

به بیانی ساده‌تر، صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند، صورت حساب سودوزیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه‌های خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداری خاص، معمولاً در یک فصل ، ماه یا سال مالی نشان می‌دهد.

کاربردهای صورت سودوزیان :

صورت سودوزیان اندازه گیری عملکرد یک کسب و کار در طول دوره مالی را نشان می دهد. عملکرد یک کسب و کار را بر اساس سودوزیان می توان در شرایط زیر ارزیابی نمود :

1 – مشاهده تغییرات درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات طی دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی گذشته

2- مشاهده تغییرات درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات طی دوره مالی در مقایسه با میانگین صنعت

3- مشاهده تغییرات حاشیه سود ناخالص دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی قبل

4- مشاهده تغییرات حاشیه سود خالص دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی قبل

5- مشاهده تغییرات حاشیه سود خالص دوره مالی در مقایسه با میانگین صنعت

6- مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر کسب و کارهای فعال در صنایع و یا بخش مشابه

صورت سودوزیان در انواع شرکت ها

1- صورت سودوزیان در شرکت های خدماتی

در این نوع شرکت ها درآمد کل در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس کلیه هزینه ها در زیر آن فهرست می شوند و سرجمع هزینه ها از درآمد کل کسر می گردد. اگر درآمد کل بیشتر باشد مابه التفاوت سود (قبل از کسر مالیات) محسوب می گردد و اگر جمع فهرست هزینه ها بیشتر باشد مابه التفاوت زیان می باشد و در پرانتز نمایش داده می شود. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

در حسابداری اعداد منفی در (پرانتز) نمایش داده می شوند و از علامت – استفاده نمی گردد. بنابراین کلمه سودوزیان به شکل سود(زیان) نوشته می شود

2- صورت سودوزیان در شرکت های پیمانکاری

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده ارائه خدمات پیمانکاری ( دستمزد، مواد مصرفی، اجاره ماشین آلات، هزینه پیمانکاران دست دوم، سایر هزینه های پیمان) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

3- صورت سودوزیان در شرکت های بازرگانی

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده فروش رفته ( موجودی کالای ابتدای دوره + خرید خالص طی دوره – موجودی کالای پایان دوره) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

4- صورت سودوزیان در شرکت های تولیدی

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات تولیدی در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده فروش رفته (بهای تمام شده کالای ساخته شده + – خالص افزایش(کاهش) موجودیهای در جریان ساخت +- خالص افزایش (کاهش) موجودیهای ساخته شده ) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.