درک تحلیل SWOT


مقاله کنفرانس
مدیریت استراتژیک و تحلیل SWOT

چکیده:
برنامه ریزی استراتژیک و انتخاب استراتژی برتر با توجه به موقعیت سازمان، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف مدیران امروز سازمان هاست و تمام سازمان ها برای بقای خود ناگزیرند به این مهم بپردازند. محققان الگوهای متفاوتی را برای شناسایی همه عوامل)چه موثر و چه غیر موثر( برای فعالیت های یک سازمان ارائه نموده اند که در بیشتر متون با عناوین تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و درک تحلیل SWOT تهدید ها شناخته می شوند. آنالیز swot یک ابزار پرکاربرد و سودمند برای درک نقاط قوت و ضعف سازمان ها و همچنین فرصتی برای مقابله با ترس های مدیریتی می باشد. در زمینه های کسب و کار، آنالیز swot به مدیران کمک می کند تا یک پشتوانه مستحکم برای خود ایجاد کنند. مدیران سازمان ها با استفاده از این تحلیل می توانند نقاط قوت و ضعف خود را درک کرده و با استفاده از برنامه ریزی مخصوص، تفاوت های بین خود و رقیبان را مشخص نموده و بتوانند با انتخاب استراتژی برتر در بازار مورد نظر خود، کسب و کاری موفق داشته باشند. ما در این پژوهش توصیفی سعی نموده ایم با استفاده از نظرات صاحب نظران مدیریت استراتژیک، پس از اینکه نگاهی گذرا به فرایند مدیریت استراتژیک می اندازیم، به تجزیه و تحلیل ماتریس swot به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک بپردازیم.

تحلیل استراتژیک

درک نظری آگاهانه از محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند، به همراه درک تاثیر متقابل سازمان بر محیط، منجر به بهبود بهره وری سازمانی و اثربخشی همراه با افزایش ظرفیت توسعه سازمان و استفاده هوشمندانه از منابع می شود.
Professor Les Worrall, Wolverhampton Business School

تعاریف تحلیل استراتژیک اغلب متفاوت است، اما معمولا دارای ویژگی های زیر می باشد :

 1. شناسایی و ارزیابی داده های مربوط به تدوین استراتژی.
 2. تعریف محیط خارجی و داخلی به منظور تجزیه و تحلیل آن
 3. طیف وسیعی از روش های تحلیلی است که می تواند در تجزیه و تحلیل استراتژیک به کار گرفته شود.

نمونه هایی از روش های تحلیلی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل استراتژیک عبارتند از:

روش ها و ابزار تحلیلی کلیدی برای تضمین این که ثبات و سطح مناسبی از دقت در تجزیه و تحلیل بکار گرفته شده است می باشند.

هنگام استفاده از روش ها و ابزار تحلیلی بایستی در نظر داشت که :
 ابزار و روش ها بایستی به پاسخگویی به سوالات مورد نیاز سازمان کمک کنند.
 نیاز است که مزایای مورد انتظار استفاده از این ابزار تعریف شده و قابل اجرا باشد. هرچه ابزار و روش ها روشن تر تعریف شوند احتمال موفقیت تجزیه و تحلیل بیشتر خواهد بود.
 بسیاری از ابزارها از داده ها، همکاری با سایر افراد، عملکردها و حتی سازمان ها بهره مند می شوند. باید زمان کافی برای همکاری و اخطارهای قبلی در اختیار باشد تا مردم بتوانند تجزیه و تحلیل های خود را اصلاح کنند.
 استفاده ی درست از ابزارهای تحلیلی ممکن است زمان بر باشد. این موضوع حائز اهمیت است که از آگاهی ذینفعان کلیدی مانند هیئت مدیره، مدیران ارشد و ادارات شرکت اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت ممکن است قادر نباشند تعهد لازم را برای تکمیل تجزیه و تحلیل ارائه دهند.
هدف ابزار تحلیلی افزایش تمرکز بر تجزیه و تحلیل و اطمینان از رویکردی متعادل و روشمند است.
تمامی ابزارهای تحلیلی به منظور قیاس فرضیات آینده متکی بر داده های تاریخی و گذشته هستند. محتاط بودن برای تفسیر نتایج تجزیه و تحلیل استراتژیک بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت ممکن است تجزیه و تحلیل به صورت نامناسبی تحت تاثیر تصورات و یا فشارهای درون سازمانی که به دنبال اعتبار بخشی به یک فرضیه استراتژیک خاص هستند قرار گیرد.

یکی از مهارت های کلیدی یک تحلیلگر استراتژیک این است که بداند کدام ابزار یا تکنیک تحلیلی برای رسیدن به اهداف تجزیه و تحلیل مناسب تر است. در زیر یک مرور کلی از برخی از معمول ترین ابزار که در تجزیه و تحلیل استراتژیک استفاده می شود ارائه می گردد.

– تحلیل SWOT

تحلیل SWOT یک ابزار ساده و در عین حال بسیار مناسب در درک نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی که یک کسب و کار در محیط فعالیت خود با آنها درگیر است.
این کار با تعریف هدف از فعالیت های پروژه و یا کسب و کار شروع می شود و شناسایی عوامل داخلی و خارجی برای دستیابی به این هدف مهم است. معمولا نقاط قوت و ضعف در داخل سازمان و فرصت ها و تهدید خارجی است و اغلب در یک ماتریس ۲*۲ و ساده رسم می شود.

نقاط قوت :
• سازمان شما چه کاری را بهتر از دیگران انجام می دهد؟
• امتیاز منحصر بفرد شما در فروش چیست؟
• رقبا و مشتریان کسب و کار شما چه درکی از نقاط قوت شما دارند؟
• مزیت رقابتی سازمان شما چیست؟ فرصت ها :
• چه تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، و یا فن آوری (PEST) در حال وقوع است که می تواند به نفع شما باشد؟
• در حال حاضر شکاف ها و تقاضاهای برآورده نشده در کدام قسمت های بازار قرار دارد؟
• چه نوآوری جدیدی می تواند سازمان شما را به بازار آورد؟

نقاط ضعف :
• سازمان های دیگر چه کاری را بهتر از شما انجام می دهند؟
• چه عناصری در کسب و کار شما کم ارزش یا بی ارزش می باشد؟
• رقبا و مشتریان کسب و کار شما چه درکی از نقاط ضعف شما دارند؟ تهدیدها :
• چه تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و یا فن آوری (PEST) در حال وقوع است که می تواند به ضرر شما باشد؟
• چه موانعی در مقابل شما وجود دارد؟
• رقبای شما چه فعالیت هایی انجام می دهند که میتواند بر سازمان شما تاثیر منفی داشته باشد؟

– تحلیل PEST

یک بررسی اجمالی است از محیط کلانی که سازمان در آن فعالیت می کند و یک ابزار مفید برای درک محیط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فن آوری که سازمان در آن فعالیت می کند. همچنین از این روش می توان برای ارزیابی رشد بازار سقوط آن استفاده کرد، از جمله موقعیت های بلقوه و جهت گیری های سازمان.
عوامل سیاسی : عبارت است از مقررات دولتی مانند قوانین اشتغال، مقررات زیست محیطی و سیاست های مالیاتی. دیگر عوامل سیاسی محدودیت های تجاری و ثبات سیاسی است.
عوامل اقتصادی : این عوامل بر هزینه سرمایه و قدرت خرید یک سازمان تاثیر می گذارد و شامل رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز می باشد.
عوامل اجتماعی : این عوامل بر روی نیازهای مشتریان و پتانسیل اندازه بازار برای تولیدات و خدمات سازمان ها تاثیر می گذارد و شامل رشد جمعیت، سن جمعیت و نگرش نسبت به سلامت می باشد.
عوامل فن آوری : این عوامل بر موانع ورود به بازار یا تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری بر روی فن آوری ها، مانند اتوماسیون، مشوق های سرمایه گذاری و نرخ تغییرات تکنولوژیکی تاثیر می گذارد.
عوامل PEST می تواند به عنوان فرصت ها و تهدیدات در تجزیه و تحلیل SWOT استفاده شود. به همین علت بهتر است قبل از تکمیل تحلیل SWOT اقدام به تهیه و تدوین تحلیل PEST نمود.

– تحلیل ۵ نیروی پورتر (Porter’s five forces analysis)

نیروهای پنج گانه پورتر تجزیه و تحلیل موقعیت رقابتی، در سال ۱۹۷۹ توسط مایکل پورتر از مدرسه بازرگانی هاروارد به عنوان یک چارچوب ساده برای ارزیابی قدرت رقابتی و موقعیت یک سازمان در کسب و کار توسعه داده شد.
این نظریه بر این مفهوم استوار است که پنج نیروی تعیین کنندۀ شدت رقابت و جذابیت در یک بازار وجود دارد. نیروهای پنج گانه پورتر در شناسایی قدرت نهفته وضعیت کسب و کار کمک می کند. این ابزار هم در درک موقعیت رقابتی فعلی و هم توانایی جایگاهی که سازمان ممکن است به سمت آن حرکت کند بسیار کاربردی است.
تحلیل گران استراتژیک غالبا از تحلیل ۵ نیروی پورتر برای درک اینکه چه محصولات یا خدماتی پتانسیل سودآوری دارد استفاده می کنند. با درک اینکه قدرت های پنهان در کجا قرار دارند نظریه می تواند به شناسایی نقاط قوت، بهبود ضعف ها و اجتناب از خطاها منجر شود.
۵ نیرو عبارتست از :
۱- قدرت تامین کننده : یک ارزیابی از اینکه چطور تامین کننده گان به آسانی موجب بالا رفتن قیمت ها می شوند. این مسئله به عوامل زیر بستگی دارد :
 تعداد تامین کننده گان قطعات یا مواد ضروری
 انحصاری بودن محصول یا خدمات تامین کننده
 قدرت و بزرگی شرکت تامین کننده
 هزینه تعویض یک تامین کننده با تامین کننده دیگر
۲- قدرت خریدار : یک ارزیابی از اینکه چطور خریداران به آسانی موجب کاهش قیمت ها می شوند. این مسئله به عوامل زیر بستگی دارد :
 تعداد خریداران در بازار
 اهمیتی که سازمان برای هر یک از خریداران دارد
 هزینه ای که خریدار بابت تعویض یک تامین کننده با تامین کننده دیگر متحمل می شود
۳- رقابت رقابتی : موضوع تعیین کننده تعداد و قابلیت های رقبا در بازار است. بعضی از رقبا با محصولات و خدمات نامشخص جذابیت بازار را کاهش می دهند.
۴- تهدید جایگزینی : که در آن محصولات جایگزین در بازار موجود است و احتمال دارد به دلیل افزایش قیمت مشتری محصولات دیگر بازار را با محصولات شما جایگزین کند. این مسئله علاوه بر کاهش قدرت تامین کننده باعث کاستن از جذابیت بازار می شود.
۵- درک تحلیل SWOT تهدید تازه واردها : بازارهای سودآور باعث جذب تازه واردها می شود، مگر در مواردی که قوانین و موانع سختی برای ورود به آن بازار وجود داشته باشد. برای مثال ثبت اختراعات، سرمایه مورد نیاز یا قوانین حکومتی و… پس از آن سودآوری تا نرخ رقابتی کاهش خواهد یافت.

– تحلیل چهارگوشه (four corner’s analysis)

تحلیل چهارگوشه که طراحی و توسعه آن توسط مایکل پورتر صورت گرفته، ابزاری مناسب جهت تحلیل رقباست و همواره تاکید می کند که هدف از تجزیه و تحلیل ایجاد بینش نسبت به آینده است.
این مدل میتواند در موارد زیر استفاده شود :

 • ایجاد یک پروفایل تغییرات احتمالی استراتژی که یک رقیب می تواند بکار ببرد و اینکه چگونه آنها می توانند موفق باشند.
 • مشخص کردن پاسخ احتمالی رقبا در مقابل تحرکات استراتژیک رقبای دیگر
 • مشخص کردن عکس العمل احتمالی رقبا در مقابل تغییرات صنعت و محیط که ممکن است رخ دهد.

چهار گوشه اشاره به چهار جزء تشخیصی دارد که برای تحلیل رقبا ضروری است. اهداف آینده، استراتژی فعلی، فرضیات درک تحلیل SWOT و قابلیت ها

اکثر سازمان ها تحلیل SWOT انجام داده و درکی از استراتژی رقبای خود دارند. اما، عوامل انگیزشی در حالی که به طور کلی از محرک های اصلی رفتار رقابتی هستند اغلب نادیده گرفته می شوند .
درک چهار مؤلفه زیر می تواند در پیش بینی پاسخ رقیب به یک وضعیت کمک کند.
انگیزه- جهت دهنده ها : تحلیل اهداف رقبا کمک میکند به درک اینکه آیا رقبا از عملکرد و جایگاه بازار خود راضی هستند یا نه؟ و همچنین به پیش بینی عکس العمل احتمالی آن ها در برابر نیروهای خارجی و اینکه چقدر احتمال دارد آن ها استراتژی خود را تغییر دهند کمک می کند.
انگیزه- مفروضات مدیریت : برداشت و فرضیاتی که رقبا در رابطه با خودشان، صنعت و رقبا دارند می تواند تصمیمات استراتژیک آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. تحلیل این فرضیات میتواند در شناسایی تمایلات و خلاءهای فعالیتشان کمک کند.
فعالیت- استراتژی : استراتژی شرکت مشخص می کند که یک رقیب چگونه در بازار رقابت می کند. اما ممکن است تفاوتی بین استراتژی در نظر گرفته شده ( استراتژی که در گزارش سالانه، مصاحبه ها و محافل عمومی مطرح می شود) و استراتژی محقق شده ( استراتژی که شرکت عملا دنبال می کند مثل ادغام ها یا چگونگی هزینه کردن سرمایه و یا توسعه محصول جدید) باشد.
در جایی که استراتژی فعلی بازدهی مناسبی دارد و نتایج رضایت بخش است، منطقی است که فرض کنیم سازمان با همان شیوه فعلی به رقابت در بازار ادامه دهد.
فعالیت- قابلیت ها : جهت دهنده ها، مفروضات و استراتژی یک سازمان، ماهیت، احتمال و زمان بندی اقدامات آن سازمان را مشخص خواهد کرد. با این وجود قابلیت های یک سازمان مشخص خواهد کرد که سازمان شروع کننده خواهد بود یا پاسخگوی نیروهای خارجی.

– تحلیل زنجیره ارزش (value chain analysis)

قبل از تصمیم گیری استراتژیک مهم است که درک کنید چه اقداماتی موجب ارزش آفرینی برای مشتریان می شود. یک راه برای این کار انجام تحلیل زنجیره ارزش می باشد.
تحلیل زنجیره ارزش بر پایه این اصل استوار است که سازمان ها بوجود آمده اند تا برای مشتریان ارزش آفرینی کنند. در این تحلیل فعالیت ها به قسمت های مختلفی تقسیم شده که هر کدام ایجاد ارزش می کند. سازمان می تواند با بررسی و شناسایی هر کدام از فعالیت ها ارزیابی موثری از قابلیت های سازمانی خود داشته باشند. هر فعالیت ارزش آفرین امتیازی برای مزیت رقابتی می باشد.
سه مرحله برای انجام تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش عبارتند از :
۱- جدا سازی فعالیت های سازمان به فعالیت های اصلی و پشتیبانی
فعالیت های اصلی فعالیت هایی هستند که بصورت فیزیکی درک تحلیل SWOT منجر به تولید محصول می شوند، مانند عرضه محصول در بازار، تحویل محصول به مشتری و خدمات پس از فروش. فعالیت های پشتیبانی فعالیت هایی هستند که موجب تسهیل اجرای فعالیت های اصلی می شوند.
۲- اختصاص هزینه برای هر فعالیت
اطلاعات هزینه فعالیت ها بینش با ارزشی در خصوص قابلیت های داخلی سازمان به مدیران می دهد.

۳- شناسایی فعالیت های که برای رضایتمندی مشتریان بحرانی و موفقیت در بازار حیاتی است
سه مورد مهم در ارزیابی نقش هر یک از فعالیت در زنجیره ارزش وجود دارد :
– ماموریت سازمان : که انتخاب فعالیت هایی که سازمان متعهد به انجام آن هاست را تحت تاثیر قرار می دهد.
– نوع صنعت : ماهیت صنعت بر اهمیت نسبی فعالیت ها تاثیر می گذارد.
– سیستم ارزشی : که شامل زنجیره ارزش از شرکای بالادستی و پایین دستی و از مرحله تولید محصول تا مشتری نهایی است.
تحلیل زنجیره ارزش یک تکنیک جامع جهت تحلیل منابع سازمان برای مزیت رقابتی می باشد.

– اسکن هشدار دهنده (early warning scans)

هدف از سیستم هشدار دهنده استراتژیک شناسایی یا پیش بینی رویدادهای مهم استراتژیک در زودترین زمان ممکن است. این سیستم اغلب برای شناسایی اولین چشم انداز حمله یک رقیب یا برای ارزیابی احتمال به وقوع پیوستن یک سناریو استفاده می شود.
هفت مولفه های کلیدی از یک سیستم هشدار دهنده عبارتند از :
۱- تعریف بازار : یک تعریف واضح و مشخص از عرصه بازار است، برای مثال اینکه آیا منطقه یک ناحیه جغرافیایی، بازار یا نشان تجاری خاص است؟
۲- سیستم های باز : توانایی بدست آوردن طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد رقبا است.
۳- فیلتر کردن : اطلاعات جمع آوری شده نیازمند تصفیه بر اساس اهمیت می باشد. تفسیر کارشناس به منظور شناسایی وقایع خاص که نشان از حرکات یا تغییرات استراتژیک باشد مورد نیاز است.
۴- هوش پیش بینی : با استفاده از دانش نیروهای جهت دهنده، می توان تمایل و جهت حرکت رقبا را پیش بینی کرد. یک روش این است که سناریو محتمل را تهیه و فعالانه به دنبال نشانه هایی برای تائید سناریو باشید. پیش بینی نیازمند است تا در مورد احتمال بوقوع پیوستن و تاثیرات بلقوه آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵- هوش برقراری ارتباط : اطمینان از اینکه افراد مناسب در یک سازمان به طور منظم در جریان خلاصه سیگنال های کلیدی قرار می گیرند.
۶- برنامه ریزی احتمالی : به وقایعی که پتانسیل تاثیر زیادی دارند یا احتمال وقوع آنها زیاد است، می توان یک طرح احتمالی اختصاص داد، برای مثال، یک تغییر استراتژی و یا فعالیت های تعدیل کننده.
۷- یک روند دوره ای : فرآیند نقد و بررسی اطلاعات سیگنال های هشدار هیچ وقت نباید متوقف شود. با تاکید بر تهدیدات و فرصت های جدید، فرآیند باید انعطاف پذیر کافی برای برخورد با تحولات کوتاه مدت غیر منتظره را داشته باشد.

– بازی جنگ (war gaming)

بازی های جنگ یک روش مفید برای شناسایی نقاط آسیب پذیر رقبا و فرضیات گمراه کننده در رابطه با استراتژی آن ها ست. شبیه سازی سناریوهای رقابتی برای کشف پیامدهای تغییرات استراتژیک در یک محیط بدون ریسک استفاده می شود. همچنین برای تشویق راههای جدید فکر کردن درباره رقبا. بخصوص بازی جنگ اغلب استفاده می شود برای رویارویی با تصمیمات حیاتی استراتژیک.
یک بازی جنگ در کسب و کار دارای مشخصات زیر است :
۱- یک جای دور از محل
۲- مدیران ارشد نشان دهنده یک ترکیب از شرکاء با تغییرات دپارتمانی
۳- مدت زمان دو تا سه روز کامل
۴- ۴ تیم ۴ تا ۸ نفره یا بیشتر و هر تیم نشان دهنده یکی از رقبا یا حامیان آن ها باشد.
۵- زمان آماده سازی هر تیم یک پرونده شرکت دریافت و به عنوان نماینده نقاط ضعف و قوت آن را تشریح می کند و بایستی دارای ویژگی های زیر باشد.
– ساختاری که در آن بازی ها شامل چندین “حرکت” و یا دوره های تصمیم گیری باشد. هر حرکت شامل یک مقدار ثابت و از پیش تعیین شده زمان، اعم از چند ماه تا چند سال می باشد. در مدت زمان هر حرکت تیم ها تصمیمات استراتژیک گرفته و آن ها را انجام می دهند. پس از هر حرکت تیم ها موقعیت خود را نسبت به دیگر تیم ها ارزیابی می کنند.
– یک تیم کنترل کننده که به عنوان هیئت مدیره فعالیت می کنند اطمینان حاصل می کنند که برنامه های استراتژیک قابل پذیرش و قانونی باشد. آن ها همچنین پس از دریافت اطلاعات، شایستگی استراتژی شرکت کننده گان را بررسی می کنند.

درک تحلیل SWOT

روش تجزیه و تحلیل داده ها کنکاش در حوزه سيستمهای اقتصادی اجتماعی و به وِیژه حوزه رفاه و تامین اجتماعی کنکاش می نماید نتايج اين آزمون را به کمک spss در سطح درک تحلیل SWOT اطمينان 95% استخراج کنید

چگونه یک تجزیه و تحلیل SWOT را برای استارت آپ خود انجام

تجزیه و تحلیل swot یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک است که به صاحب استارت آپ کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود، و همچنین هر گونه فرصت و تهدیدی که ممکن است در شرایط خاص کسب و کار وجود داشته باشد، شناسایی کند

تجزیه و تحلیل SWOT مهرداد حیدری

تجزیه و تحلیل swot همچنین نوعی تحلیل است که می تواند در ارزیابی مجموعه بازاریابی استفاده شود محصول، قیمت، محل و تبلیغ ، تا یک سازمان یا حتی یک فرد یا تیم می توانند در اهداف سازمانی یا پروژه و شناسایی عوامل داخلی و خارجی

تجزیه و تحلیل swot

تجزیه و تحلیل swot ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور تجزیه و تحلیل SWOT غربال‌‌سازی فازی BSC پروژه پژوهش مقاله جزوه تحقیق دانلود پروژه دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود جزوه دانلود تحقیق

تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت ، تهدیدها و فرصت های فازی

تجزیه و تحلیل swot اصطلاحی است که برای شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدید های خارجی که یک شرکت، مجموعه و یا قلمرو با آن روبرو است به کار برده می شود و ابزار استخراج آن swot

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی تی دی 42077233

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سووات فازی تجزیه و تحلیل سووات فازی swot چیست مولفه های تشکیل دهنده swot مزایا و معایب فازی سازی استراتژی های swot انواع استراتژی های swot ضرورت فازی سازی فازی سازی عوامل مقیاس گذاری عوامل تجمیع توابع

تحلیل SWOT چیست؟ آنالیز سوات از تاریخچه تا پیاده‌ سازی

در این مقاله روش تجزیه و تحلیل swot را به همراه جدول swot برای‌تان آماده کرده‌ایم داشتن درک درستی از مدل سوات می‌تواند دید شما را نسبت به جوانبی از کسب‌و‌کارتان باز کند که شاید خودتان هم از آن خبری نداشته باشید

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟ کاوشگران بهبود کیفیت

تجزیه و تحلیل swot روشی است که برای تعیین و تعریف نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شرکت یا سازمان شما استفاده می شود و تجزیه و تحلیل swot ابزاری فوق العاده ساده و در عین حال قدرتمندی که به شما برای توسعه استراتژی تجاری خود کمک می

تحلیل SWOT چیست؟ نمونه تحلیل و مثال تحلیل ماتریس SWOT

تحلیل اس دبلیو او تی یا SWOT یا ماتریس SWOT مخفف نقاط قوت Strength ، ضعف Weakness ، فرصت ها Opportunities و تهدید ها Threats ، و یک روش برنامه ریزی ساختاری است که این چهار عنصر را در یک سازمان، پروژه یا کسب و کار ارزیابی می کند

تجزیه‌ و‌ تحلیل‌‌ SWOT شرکتAMAZON نیمو بورد

تجزیه و تحلیل swot در کمپانی آمازون، ابـزاری بـرای شـناخت فرصت­ ها و تهدید ها که عوامل بیرونی و موثر در روند کمپانی گوگل هستند و بازشناسی نقاط ضعف‌ و قوت‌ که عوامل داخلی آمازون هستند

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟ کار و کسب

تجزیه و تحلیل swot یکی از ابزارهای ساده در عین حال قدرتمند برای تدوین استراتژی برای شرکت‌های مختلف است تجزیه و تحلیل swot به شما کمک می‌کند با اطمینان از در نظر گرفتن تمامی نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و همچنین فرصت‌ها و

تحلیل swot

تحلیل swot دریچه ای به دنیای دانش Swot در لغت به معنی قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند

تحلیل SWOT چیست؟

ابزار قدرتند تحلیل SWOT قوت ضعف فرصت تهدید می تواند در تصمیم گیری به کسب و کارهای کوچک کمک کند اما تحلیل swot و ماتریس swot چیست؟

تجزیه‌ و‌ تحلیل‌‌ SWOT شرکتAMAZON نیمو بورد

در تجزیه و تحلیل swot شرکت آمازون، همه ی این موارد بررسی شده اند و آمازون در راستای بهره گیری از این موارد اقداماتی را انجام داده است آمازون باید از فرصت­ ها و تهدید ها که برای این سازمان وجود دارد آگاهی کامل داشته استفاده

تجزیه و تحلیل SWOT چیست

تجزیه و تحلیل swot ابزاری فوق العاده ساده و در عین حال قدرتمند است که به شما کمک می کند استراتژی کسب و کار خود را توسعه دهید کسب و کار شما می تواند راه اندازی یک استارتاپ باشد و یا کسب درک تحلیل SWOT و کاری که در حال حاضر در حال فعالیت است

تجزیه و تحلیل و بررسی SWOT شرکت APPLE نیمو بورد

تجزیه و تحلیل swot ابـزاری بـرای شـناخت فرصت ها و تهدیدها یی که در محیط خارجی یک سیستم موجود هستند و بازشناسی نقاط ضعف‌ و قوت‌ داخلـی آن به ‌منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنتـرل سیـستم می باشد

تحلیل SWOT چیست و چه زمانی از آن استفاده می‌کنیم چطور

24 09 2022· تحلیل swot به شما کمک می‌کند که در فرایند تصمیم گیری، بهترین گزینه را انتخاب کنید تحلیل swot شامل ۴ عنصرمهم نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها می‌شود

تجزیه و تحلیل و آناليز راهبردى SWOT

تجزیه و تحلیل و آناليز راهبردى swot مقدمه راهبردها حرکت دهنده توانایى هاى سازمان و تعیین کننده راههاى رسیدن از وضع موجود به وضـع مـطـلوب را بـیـان مـى کـنـنـد، راهـبردها در واقع چیستى، چرایى و چگونگى اقدامات اسـاسـى

تحلیل SWOT چیست ؟ بررسی کاربرد SWOT در استراتژی بازاریابی

تحلیل swot به شما کمک می‌کند تا کسب و کار خود را به گونه‌ای توسعه دهید که بهترین مزیت‌ها، توانایی‌ها و فرصت‌های شما را به بهترین شکل ممکن بکار گرفته شود تجزیه و تحلیل swot کسب و کار

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل SWOT از شیوه های مدیریت

تجزیه و تحلیل swot از شیوه های مدیریت زیست محیطی در استخراج معادن یونانی و صنایع معدنی

تجزیه و تحلیل کسب‌وکار براساس رویکرد BABOK

18 12 2022· تجزیه و تحلیل کسب‌وکار براساس رویکرد BABOK چیست؟ برای اینکه سازمان‌ها و کسانی که وظیفه تجزیه و تحلیل کسب‌وکار را برعهده دارند، یک فهم مشترک از روند اجرای کار داشته باشند و طبق یک اصول مشخص، این فرآیند را طی کنند، موسسه

تحلیل SWOT به همراه معرفی اجزای آن دانلود تمپلیت

ددر این نوشتار روش تحلیل swot و نحوه تصمیم‌گیری بر اساس آن را بررسی می‌کنیم آنالیز swot کمک می‌کند که یک دید کامل و جامع برای تصمیم‌گیری درست داشته باشیم درتحلیلswot، همه منابع که نقاط قوت کسب و کار هستند و همچنین ضعف‌ها

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

تجزیه و تحلیل swot، تحلیلی است که نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت را شناسایی کرده و تهدیدها وفرصتهای موجود در محیط کسب وکار را نیز که همواره پیش روی شرکت است تشخیص می دهد

تحلیل اس‌دبلیواوتی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تحلیل swot تحلیل swot یک روش مفید برای یافتن جایگاه کنونی خودتان در مقایسه با رقیبان می‌باشد این ابزار یک ابزار تحلیلی ساده و رایج در محیط‌های کسب و کار است که می‌تواند به شما کمک کند که

تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت ، تهدیدها و فرصت های فازی

تجزیه و تحلیل swot اصطلاحی است که برای شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی درک تحلیل SWOT و فرصت ها و تهدید های خارجی که یک شرکت، مجموعه و یا قلمرو با آن روبرو است به کار برده می شود

تحلیل SWOT چیست و چه زمانی از آن استفاده می‌کنیم چطور

تحلیل swot به شما کمک می‌کند که در فرایند تصمیم گیری، بهترین گزینه را انتخاب کنید تحلیل swot شامل ۴ عنصرمهم نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها می‌شود

تحلیل SWOT از وضعیت سیاسی عراق

تاریخ مدرن عراق فراز و نشیب‌ها و تحولات خونین بار زیادی را تجربه کرده است و گسل‌های قومی و مذهبی در عرصه اجتماع از یکسو و شکاف‌ها و اختلافات سیاسی از سوی دیگر دلیل این فراز و نشیب‌ها می‌باشد. کشور عراق با کسب تجربه‌های متفاوت و سخت نسبت به سپری کردن بحران‌های مختلف اکنون می‌تواند به اتخاذ تدابیر و راهبردهای متفاوت با گذشته بپردازد تا با یک مدیریت قوی و به سامان کردن اجتماع و سیاست عراق، شاهد کاهش بحران‌های مختلف عراق بود که برای این کار شناسایی نقاط ضعف و قدرت به‌مثابه تهدیدات و فرصت‌های پیش روی عراق لازم است. بدین منظور ابتدا نقاط ضعف و قدرت عراق و سپس موارد تهدید و فرصت پیش روی آن بیان می‌گردد. لازم به ذکر است چه در عراق و چه در هر کشور دیگر برخی موقعیت‌ها هم عاملی برای ضعف و تهدید و هم عاملی برای قدرت‌یابی محسوب می‌گردد که بسته به نوع مدیریت در برخورد با مؤلفه موردنظر را دارد که در عراق نیز ما شاهد همچنین مواردی هستیم.

مؤلفه‌های قدرتمندی عراق:

کشور عراق دارای مؤلفه‌های قوی برای قدرت‌یابی می‌باشد که عبارت‌اند از:

1- موقعیت ژئوپلیتیکی: موقعیت جغرافیایی عراق یعنی همسایگی با کشورهای مهم به‌خصوص ایران و ترکیه از یکسو و دارا بودن منابع زیرزمینی قوی مانند نفت و دیگر معادن از سوی دیگر به‌مثابه نقاط قوت و مهم در رشد و توسعه عراق قرار دارد. همسایگی با کشورهای مهم خاورمیانه برای عراق نقطه قوتی محسوب می‌گردد که هم روابط اقتصادی و هم روابط سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. منابع زیرزمینی نیز به‌نوبه خود مهم‌ترین عامل قوت به‌خصوص در بخش اقتصادی عراق است که اگر برای فروش نفت و درامدهای ناشی از آن تدابیر مناسب اتخاذ و اجرا گردد می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت اقتصاد داخلی ازنظر روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر به دستاوردهای مناسبی جهت توسعه و اصلاحات عراق دست یابند.

2- تنوع قومیتی و مذهبی در عراق، مؤلفه مذهب و قومیت در هر کشوری می‌تواند هم عامل قدرت و هم در صورت عدم مدیریت مناسب عامل ضعف محسوب شود. عراق می‌تواند با استفاده از تنوع قومیتی و مذهبی در خصوص ائتلاف داخلی و افزایش روابط با دیگر کشورهای هم‌مرز و حتی فاقد مرز مشترک بپردازد.

3- نقش مرجعیت در عراق، نقش مرجعیت در کشور عراق بیش از هر چیزی در هدایت مردم تأثیرگذار است چراکه مردم اهل سنت و شیعه بر این باور هستند که مرجعیت به‌عنوان یک رهبری رکن مهمی در سرنوشت کشورشان دارد از همین جهت است که در میان هر قوم و قبیله‌ای در عراق شاهد تأثیرگذاری مراجع در امور هستم که خوشبختانه برخی از مراجع پس از سال‌ها اختلاف‌نظر شدید خواهان یک ائتلاف و اتحاد ملی هستند و خود عاملی مهم در تحریک مطالبات و آگاهی مردم مبنی بر وحدت ملی در انتخابات اخیر داشته است.

4- سابقه ایجاد بسیج مردمی قوی در عراق به‌خصوص پس از الگو گیری از انقلاب اسلامی و دیگر انقلاب‌های بهار عربی ما شاهد بسیج عمومی مردم عراق در مواقع ضرور بوده‌ایم. چراکه مردم عراق با انگیزه حفظ امنیت و حاکمیت ملی به میدان آمده‌اند که این عرقِ ملی در یک سال اخیر پررنگ‌تر شده است.

1- عراق در طول تاریخِ خود جامعه‌ای با قومیت و مذاهب گوناگون بوده است که نبود یک مدیریت دولتی قوی منجر به تهدیدآمیز شدن این امر برای امنیت و سیاست عراق و فراهم آوردن زمینه نفوذ بیگانگان شده است. شاید اگر تمامی مؤلفه‌های داخلی را در نظر بگیریم این اختلافات قومیتی و مذهبی عامل تقویت و تغذیه دیگر بحران‌ها باشد.

2- عدم شکل‌گیری دولت ملتی قوی در جامعه عراق که در عصر جهانی‌شدن وجود یک دولت ملت به‌خصوص در جامعه‌ای با ویژگی‌های کشور عراق ضروری و غیرقابل‌اجتناب است. عدم دولت ملت‌سازی باعث انواع بحران‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و هویتی می‌گردد.

3- مسئله جدایی‌طلبی کردها که در تاریخ عراق مسئله‌ای دنباله دار است. سالیان درازی است که کردها در پی جدایی و استقلال هستند پس طبیعی به نظر می‌رسد علاوه بر ایجاد تنش قومیتی، به تضعیف دولت مرکزی بپردازند و در راستای خودمختاری خود از هر جریان داخلی و خارجی همسو حمایت نمایند و به کمک‌های کشورهای قدرتمند هرچند متضاد با منافع کشور عراق چراغ سبز نشان دهند که نمود بارز آن در برخورد کردها باسیاست‌های اسراییل و داعش می‌باشد.

4- اختلافات مذهبی که اهل سنت دارای این طرز فکر هستند که دولت عراق میان سنی و شیعه تمایز می‌گزارد. از ابتدای تاریخ عراق تاکنون اهل سنت دارای نگاهی خاص به عملکرد دولت در مقابل سنی‌ها هست چراکه از دید آن‌ها دولت اهل سنت را در درجه‌ای پایین‌تر و متمایز با شیعه قرار داده است. به‌خصوص در سال‌های آتی و بحران‌های پیش‌آمده به این طرز تفکر دامن زده است.

5- وضعیت بد اقتصادی ناشی از بیکاری جوانان و سطح درامد پایین درک تحلیل SWOT و سطح سواد کم در جامعه عراق خود عاملی بر دامن زدن به دیگر بحران‌ها مانند پیوستن به گروهک‌های تروریسیت به‌عنوان منبعی برای درامد و یا تثبیت هویتی است.

6- شکل‌گیری جریان‌های مختلف منشعب از اختلافات قومی و مذهبی که عاملی مهم درتهدید امنیت در درجه اول و سپس هویت و اقتصاد عراق می‌باشند و هرج‌ومرج ناشی از اختلافات را دامن میزند. ساختار قومی مذهبی و نژادی چندپاره عراق همراه با وجود تاریخی حکومت‌های خودگردان باعث معماهای امنیتی مختلفی در عراق شده و این نادیده انگاشتن ساختار اجتماعی و فقدان مبانی هویت ملی و عدم یکپارچگی اجتماعی به‌عنوان یکی از ضعف‌های اساسی عراق همواره وجود دارد. (رستمی و سفیدی، 1395: 83)

7- ضعیف بودن و تزلزل در یکپارچگی مجلس عراق و عدم تفاهم نمایندگان بر سر مسائل و مشکلات عراق که منجر به عدم کارایی مناسب مجلس در امور عراق شده است.

8- موقعیت ژئوپلیتیکی عراق و تنوع قومیتی را به‌مثابه تهدید پذیر بودن امنیت عراق: که نمونه بارز آن فعالیت گروهک تروریستی به‌خصوص داعش می‌باشد و اینکه هر بحران در مرزهای همسایه باعث اختلال در امنیت عراق می‌شود.

فرصت پیش روی عراق عبارت است از:

1- موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه در سال‌های اخیر می‌تواند به‌مثابه فرصتی برای عراق تلقی گردد چراکه با توجه به اتفاقات دهه‌های اخیر منطقه خاورمیانه بیش از هر نقطه دیگر در نظر کشورهای مختلف به‌خصوص امریکا اسراییل مهم تلقی شده و این امر برای کشورهایی که بتوانند به‌صورت صحیح مدیریت داشته باشند فرصتی مناسب در عرصه جهانی‌شدن است. به‌خصوص اهمیت امنیتی و نظامی، امنیتی بودن موقعیت عراق برای کشورهای منطقه به‌خصوص همسایگان مانند ایران و کشورهای فرا منطقه‌ای مانند امریکا و اسراییل فرصتی را پیش روی عراق قرار می‌دهد تا با استفاده از قدرت این کشورها جایگاه خود را در منطقه تغییر دهد.

2- کمرنگ شدن نقش قومیتی و هویتی و مذهبی با گسترش جهانی‌شدن و تأثیرات ناشی از آن‌که به‌مرورزمان می‌تواند باعث کمرنگ شدن اختلافات نام‌برده در عراق شود البته باید ذکر گردد که این کمرنگ شدن بیشتر درزمینه حذف اختلافات ظاهرشده است نه حذف قومیت و هویت.

3- پیروزی‌های پی‌درپی در مقابل داعش که باعث افزایش امیدواری و روحیه آن‌ها می‌شود. نجات از شرایط بحرانی داعش و حفظ جان و مال مردم باعث افزایش روحیه و امیدواری آن‌ها گردیده است آزادسازی در بخش شمال شرق به‌خصوص می‌تواند خود عاملی در جهت رشد اجتماعی و مبادلات اقتصادی به‌خصوص از طریق کشاورزی و درامدهای زیرزمینی ناشی از آزادسازی برخی منابع نفتی از دست داعش در توسعه عراق مؤثر گردد ( www.coaface.com ) . چراکه توسعه از طریق تأمین امنیتی در عراق بسیار مؤثر است.

4- آگاهی ناشی پیشرفته‌ای فنّاورانه ارتباطاتی و اطلاعاتی و فضای مجازی و تغییر و تحولات جدید ناشی از انتخابات و خواست‌ها و مطالبات مردم به‌مثابه یک روزنه در این عصر بحرانی ملت عراق می‌تواند محسوب گردد. با توجه به شعارهای کاندیدای منتخب انتخابات نمایانگر این امراست که خواست و مطالبات مردم برای اتحاد و ائتلاف و انسجام درونی از کاندیدای خود می‌باشد و برگزاری انتخابات باعث تقویت لایه‌های پایین اجتماعی و اقتصادی و رادیکالیسم سیاسی می‌شود ( www. Khabarfarsi.com).

5- تغییر رویه برخی از کشورهای منطقه در بعد از انتخابات صورت گرفته و وعده‌های کاندیدای پیروز شده بیش از هرچیزی نور امیدی را برای ایجاد تغییرات در امور امنیتی و سیاسی عراق انداخته است انتظار می‌رود با عملی شدن شعارهای مقتدی صدر در بعد از پیروزی در انتخابات مانند تنش‌زدایی، توسعه و بهبود امنیت و اقتصاد، اشتغال جوانان و دستیابی به اتحاد ملی شاهد روند رو به رشد وضعیت امنیتی سیاسی عراق باشیم البته این درحالی است که کاندیدای پیروز مدنظر بسیاری از درک تحلیل SWOT کشورهای غربی نیست و همچنین باید منتظر دخالت‌های نابجای امریکا و به‌خصوص اسراییل بود اما پیش‌بینی‌ها حاکی از تغییر نگاه متفاوت کشورهای منطقه است که به‌مثابه یک فرصت تلقی می‌گردد.

6- درک نیاز و تلاش برای ایجاد ائتلاف بزرگ اعم از قومیت و مذاهب گوناگون عراق شیعه و سنی…که مردم و مسئولین عراق به این نتیجه رسیده‌اند که باید از فرقه‌گرایی پرهیز و به یک ائتلاف ملی برای انجام اصلاحات و پیشرفت در عراق دست یابند و زمانی اصلاحات عملی می‌گردد که یک دولت ملت منسجم وجود داشته باشد.

7- شکل‌گیری برخی حمایت‌های بین‌المللی از ایجاد وحدت و ثبات و امنیت در عراق چراکه در اذهان عموم در عرصه بین‌المللی این واقعیت شکل‌گرفته است که با توجه به‌سرعت ارتباطات و تبادل اطلاعات، عراق نیازمند حمایتی قوی در عرصه بین‌المللی برای آرامش کشور و منطقه خاورمیانه می‌باشد وگرنه آتش این ناامنی منطقه و جهان را تحت تاثیرخواهد گرفت.

8- تغییر برخی رویه‌های کشورهایی مانند امریکا و اسراییل در حمایت از گروه‌های تروریستی. که این امر می‌تواند به‌مثابه یک فرصت مناسب برای عراقی‌ها در استفاده از آن تغییر رویه باشد چراکه امریکا و اسراییل دریافته‌اند که نمی‌توانند با حمایت از داعش و مخفی‌کاری‌های خود به مقابله با مخالفان خود بپردازند و حمایت آن‌ها از گروهک‌ها برای همگان آشکار گردیده است تا حدی که برخی سازمانها به مقابله با آن پرداخته، لذا به سود خود نمی‌بینند که بیشتر از این به حمایت بپردازند و به تغییر رویه روی آورده‌اند. برای مثال ترامپ به ائتلاف ضدداعش با دیگر کشورها علیه داعش اعلام امادگی و همکاری کرده درک تحلیل SWOT است ( www.forigenpolicy.com ).

9- همچنین گزینه دیگر که به‌مثابه فرصت برای عراق محسوب می‌گردد حضور و حمایت همه‌جانبه ایران می‌باشد چراکه ایران هدف اصلی بسیاری از سیاست‌های امریکا و اسراییل در عراق می‌باشد بنابراین عراق می‌تواند از کمک‌های ایران و حمایت‌های ایران نهایت فرصت و استفاده را در بهبود امور خود داشته باشد در حقیقت در خیلی از موارد ایران به‌عنوان سپری در مقابل عراق قرار دارد چراکه ایجاد خطر در امنیت عراق تهدیدات امنیتی و ایدئولوژیکی سویی را برای ایران دارد.

موارد تهدید

1- تأخیر در شکل‌گیری دولت ملتی قوی و دامن زدن بیشتر دخالت‌های خارجی به این تأخیر: پروسه تشکیل دولت ملت در عراق همواره نیمه‌تمام مانده است و بسیاری از تلاش‌ها برای ایجاد دولت ملت سرکوب و یا با شکست مواجه گردیده است که اگر مداخلات در دولت ملت‌سازی بدین منوال ادامه یابد بعید به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی عراق کمرنگ شوند.

2- نفوذ و تأثیر علایق کشورهای خارجی در آرای نمایندگان مجلس عراق. عراق در دهه‌های اخیر دچار اختلالات عمیق در درون مجلس شده است. مجلس عراق همواره تلاش برای تغییر دولت و تزلزل در پایه‌های قانونی دولت داشته است و اختلافات میان احزاب و کاندیداهای مختلف با گرایش و حمایت برخی کشورهای خارجی نیز خود مزید بر علت است این در حالی است که انجام اصلاحات موردنظر دولت عراق باید توسط مجلس صورت پذیرد که با این وضع جهت انجام اصلاحات سالیان طولانی است که با مشکل و عدم توافق همگانی روبه‌رو شده است. در حال حاضر با وجود ضعف مدیریتی انتظار می‌رود که جامعه عراق با بحران‌ها و تهدیدات متنوع ناشی از ضعف داخلی و تحریک خارجی همچنان روبه‌رو خواهد بود.

3- تلاش برای تأثیرگذاری در نتایج انتخابات اخیر از سوی برخی کشورها که در انتخابات اخیر کشورهایی مانند عربستان و امریکا و اسراییل می‌خواهند درجهت اهداف خود و به‌خصوص مقابله با ایران از آن سود ببرند و در پی حذف جریان‌های نزدیک به ایران بودند ( www. Khabarfarsi.com ).

4- ازنظر امنیتی فعالیت گروه‌های تروریستی به‌خصوص داعش موردتوجه است که باعث بزرگ‌ترین ناامنی در عراق شده است و با توجه به شکست اخیر در سوریه انتظار می‌رود عراق یکی دیگر از گزینه‌ها برای برگشت و تقویت و قدرت‌یابی دوباره باشد در ضمن منبع تغذیه آن‌ها برگرفته از اختلافات داخلی و کمک خارجی‌ها است. با عطف به ضعف اقتصادی و نبود بستری مناسب برای اشتغال و درآمدزای در عراق تبلیغات کاذب این گروهک باعث جذب بسیاری از جوانان عراقی شده است که در راهی برای کسب درامد و اشتغال و گاه انسجام هویتی هستند که خود بزرگ‌ترین عامل تزلزل در ثبات جامعه عراق است.

5- وجود گروه تروریسیت داعش باعث مشروعیت حضور نیروهای خارجی فرصت‌طلب مانند امریکا و اسراییل گردیده است تا به بهانه داعش جای خود را در تحولات امنیتی سیاسی عراق محکم‌تر نمایند و ضعف و تهدیدات داخلی را در جهت منافع خود سوق دهند حقیقت این است که در خصوص مسائل امنیتی ناشی از داعش در عراق کشورهای منطقه و بین‌المللی با خواست‌ها و منافع گوناگون خود دخالت دارند. چراکه برای مثال فروش و خرید نفت از داعش که یک کالای استراتژیک است و یا تأمین اسلحه و مهمات و عضویت در گروهی مانند داعش که تهدید امنیتی محسوب می‌شود بدون توجه و کمک برخی کشورها نمی‌توانست بدین منوال ادامه پیدا کند. (nakhle,2015)

با این اوضاع اگرچه در حال حاضر اوضاع عراق به طبع خیلی از گروه‌های داخلی که تحت حمایت کشورهای منطقه‌اند نیست ولی با وجود بحران مهم تروریسم امنیتی که پشت سر گذاشته، بحران سیاسی را نیز می‌توان با زبان عقل و پرهیز از تنش برطرف نمایند و امنیت و استقلال خود را در عرصه سیاسی و اجتماعی به دست آورد و از فرصت‌های کاهش بحران‌های امنیتی مانند سرکوب داعش، حضور حمایتی ایران، برخی حمایت‌های کشورهای قدرتمند، تغییر رویه داخلی ازجمله انتخابات، تمایل مردم به اتحاد همگانی و ائتلاف بزرگ ملی، روی کار آمدن کاندیدای جدید با اشعاری همسو با مطالبات مردم، استفاده از مزایای جهانی‌شدن در کاهش مشکلات استفاده نماید تا هم یک سیاستی منسجم و مدیریتی کارامل را داشته باشند و هم با ایجاد دولت ملتی منسجم امنیت سیاسی و اجتماعی عراق را بیشتر از این تأمین نمایند.

1- رستمی، فرزاد و سفیدی، سیامک (1395). بررسی علل و استمرار معمای امنیتی در عراق پس از صدام، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره اول، صص 83-111.

Nakhle, Carole (2015). ISIL sells its oil, but who is buying it?It’s available on

www. Coalface.com, 2018,, its available on Growth stimulated by the improving security situation

SOWT آنالیز چیست و چه کمکی به شناخت رقبا و محیط می‌کند؟

SWOT آنالیز چیست ؟ ابزار تحلیل کسب‌وکار

استراتژی SWOT یک استراتژی مدیریتی موثر برای شناخت نقاط و ضعف کسب‌وکارها در دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی است که همچنین راهی برای شناخت بهتر رقبا در کسب‌وکار است. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تابه طور کامل به شما توضیح دهیم استراتژی SWOT آنالیز چیست .

SWOT آنالیز چیست و چه کاربردی در مدیریت کسب‌وکار ها دارد؟

بگذارید قبل از اینکه بگوییم SWOT آنالیز چیست ، بگوییم که این کلمه مخفف چه کلماتی است.
SWOT در واقع مخفف کلمات Strengths، Weaknesses، Opportunities و Threats است.
که در فارسی به نقاط قوت، شکست، فرصت‌ها و تهدیدها ترجمه می‌شود.

کاربرد سوات آنالیز چیست ؟

اما اگر بخواهیم بگوییم کاربرد SWOT آنالیز چیست ؟
در واقع ابزار SWOT که با نام سوات نیز شناخته می‌شود، ابزاری در جهت مدیریت استراتژیک کسب‌وکارها برای رسیدن به اهداف و همچنین پایداری آن هاست.
همانطور که می دانید کسب‌وکارها در طول زمان تحت تاثیر بسیاری از عوامل داخلی و همچنین خارجی قرار می گیرند.

در چنین شرایطی ممکن است بقا و رقابت با کسب‌و‌کارهای مشابه کمی دشوار شود و بسیاری از کسب‌وکارها در چنین شرایطی دیگر نمی‌توانند به بقای خود ادامه دهند.به همین دلیل ابزاری تحت عنوان SWOT به کسب‌و‌کارها کمک می‌کند تا نقاط قوت و همچنین ضعف خود را شناسایی کرده و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود را ارزیابی کنند. به بیان دیگر ابزار سوات با مدیریت داده‌ها و اطلاعات یک سازمان سبب شناخت بهتر محیط و همچنین آنالیز صحیح رقبا می شود.

البته این نوع ابزار و یا این نوع آنالیز تنها برای کل شرکت استفاده نمی‌شود و می‌توان از آن برای پروژه‌های هر بخش کسب‌وکار نیز به صورت جداگانه استفاده کرد. به طور مثال شما می‌توانید از SWOT در کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارتان استفاده کنید و از داده‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

تعریف اجزای آنالیز SWOT :

حال که با مفهوم این نوع آنالیز آشنا شدیم، بهتر است تا با اجزای آن نیز به طور کامل آشنا شویم. در ادامه اجزای تشکیل دهنده این آنالیز را به صورت موردی برای شما توضیح می دهیم و خواهیم گفت اجزا اصلی SWOT آنالیز چیست ؟

1- نقاط قوت :

یکی از اجزای اصلی در آنالیز SWOT تعیین نقاط قوت کسب‌وکار است. شما باید بدانید که کسب و کارتان در چه زمینه تا به حال موفق عمل کرده و توانسته بهترین نتیجه را به دست بیاورد. البته در بسیاری از موارد نقاط قوت ممکن است ناملموس باشند.

به طور مثال ویژگی نام برند شما ممکن است یک نقطه قوت برای کسب و کار شما محسوب شود. یا در مثالی دیگر ممکن است کسب‌وکار شما یک محصول را به شکل منحصربه‌فرد به فروش برساند. همچنین داشتن نیرو کار مناسب نیز می‌تواند برای کسب‌وکارها یک نقطه قوت در نظر گرفته شود. اما به طور کل هر موردی که تا کنون سبب افزایش فروش محصولات و یا خدمات کسب‌وکارتان شده خود می تواند یک نقطه قوت محسوب شود.

2- نقاط ضعف :

دومین جزء SWOT آنالیز چیست ؟ ـ جستجوی نقاط ضعف یک کسب‌وکارتان است. در واقع شما پس از اینکه توانستید نقاط قوت کسب‌وکارتان را به طور کامل دریابید. حال زمان یافتن نقاط ضعف کسب‌وکارتان است. برای پیدا کردن این نقاط ضعف شما تنها باید چند سوال ساده را از خود بپرسید.

 • 1- چه مسئله‌ای ترمز کسب‌وکار شما را می کشد؟
 • 2- چه چیزی سبب عقب افتادن پروژه‌های شما می شود؟
 • 3- چرا مشتری ها تمایل کمتری برای خرید از محصولات یا خدمات کسب‌و‌کار شما را دارند؟

پس از جواب دادن به پرسش‌های بالا، حال شما می‌توانید نقاط ضعف کسب‌وکارتان را متوجه شوید و این نقاط ضعف را برطرف کنید. به طور کل بیش‌ترین نقاط ضعف در کسب‌وکارها مربوط به کمبود افراد ماهر و همچنین وجود محدودیت‌های منابع مالی می‌شود.

3- توانایی تشخیص فرصت ها :

سومین جزء از ابزار SWOT توانایی تشخیص فرصت‌ها در کسب‌وکار هاست. در واقع شما پس از پیدا کردن نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف کسب‌وکارتان، باید با استفاده از نقاط قوتی که پیدا کردید برای خود فرصت سازی کنید. اگر بخواهیم به شکل ساده‌تر این موضوع را به شما توضیح دهیم. به عبارتی دیگر در این مرحله از آنالیز سوات، شما باید محیط اطراف کسب‌و‌کارتان را آنالیز و بررسی کنید و بر مبنای تغییراتی که در آن محیط به وجود آمده و نقاط قوت کسب‌وکارتان، فرصت ها را تشخیص دهید.

به طور مثال فرض کنید کسب‌و‌کار شما در حوزه آموزشی فعالیت دارد و یک نمایشگاه نیز به تازگی قرار است در حوزه کسب‌و‌کار شما برگزار شود. در این حالت شما سعی می‌کنید تا با استفاده از نقاط قوت کسب‌وکارتان این فرصت‌ها را بیابید و با شرکت در این نمایشگاه برندتان را در معرض دید مخاطبین و مشتری‌ها قرار دهید.

4- تشخیص تهدیدهای موجود در کسب و کار :

چهارمین جزء و همچنین آخرین جزء از ابزار سوات تشخیص تهدیدهای کسب‌وکار می‌باشد. احتمالاً از خودتان می پرسید تهدید‌ها همان نقاط ضعف محسوب می شود؟ در جواب این سوال باید به شما بگوییم خیر تهدید‌ها تفاوت‌هایی را با نقاط ضعف دارد.

برای تعیین نقاط ضعف شما به دنبال عواملی می‌گردید که ممکن است سبب تاخیر در پروژه ها و امور کسب‌وکارتان شود. اما برای شناسایی تهدید‌ها شما عوامل خارجی را نیز در نظر می‌گیرید. به طور مثال ممکن است برای کسب‌وکار شما رقبای نوظهوری به وجود آمده باشد که حیات کسب‌وکار شما را تهدید کند.

یا در مثال دیگر ممکن است با وضع قانونی جدید در کشور موقعیت کسب‌وکار شما به طور کل از بین برود و دیگر شما نتوانید به کسب‌وکار خود بپردازید. به تمامی این موارد تهدیدهای موجود در کسب‌وکار گفته می‌شود که شما باید در این آنالیز آن‌ها را تشخیص بدهید.

فاکتورهای داخلی و خارجی در آنالیز Swot چیست ؟

همانطور که در متن بالا اشاره کردیم، آنالیز سوات خود از 4 جزء تشکیل شده است. اما برخی کارشناسان این 4 جزء را به دو زیر گروه مجزا با نام فاکتورهای داخلی و خارجی تقسیم بندی می کنند. به طور کل فاکتورهای نظیر نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف در دسته فاکتورهای داخلی قرار می‌گیرند.

چرا که خود کسب‌وکارها در به وجود آمدن چنین نقاط ضعف و قدرتی نقش مهمی را دارا می باشند. به طور مثال رکود بالا در کسب‌وکار جزء نقاط ضعف محسوب می‌شود و در نتیجه یک فاکتور داخلی در کسب‌وکار شماست.

به عبارتی دیگر شما خود سبب ایجاد چنین رکودی در کسب‌وکارتان شده‌اید و به همین دلیل این موضوع می‌تواند یک فاکتور داخلی محسوب شود. اما فکتورهایی نظیر تهدیدهای موجود در یک کسب‌وکار نمی‌تواند یک عامل داخلی باشد.

به همین منظور به آن‌ها فاکتورهای خارجی گفته می شود. به طور مثال شما نمی‌توانید در به وجود آمدن رقبای کسب‌وکارتان نقش داشته باشید. به همین منظور ایجاد چنین رقبایی یک تهدید و همچنین یک فاکتور خارجی محسوب می‌شود.

چگونه Swot آنالیز را اجرایی کنیم ؟

حال که شما با مفهوم فاکتورهای داخلی و خارجی آشنا شدید و متوجه شدید SWOT آنالیز چیست . می‌توانید با کشیدن جدولی هم‌چون جدول زیر این آنالیز را اجرایی کنید. شما باید در ستون عمودی این جدول نقاط قوت و ضعف را بنویسید و در ستون افقی، فرصت و تهدید‌ها را بنویسید. پس از نوشتن تمامی اجزاء در این جدول شما با 4 نوع استراتژی روبرو می شوید. که این 4 نوع به شرح زیر می باشد.

 • 1) استراتژی قوی و فرصت‌ها
 • 2) استراتژی قوی و تهدیدها
 • 3) استراتژی شکست و فرصت‌ها
 • 4) استراتژی شکست و تهدیدها

آنالیز SWOT چگونه اجرایی می شود و داده‌های لازم برای این آنالیز را چگونه می‌توان به دست آورد؟

بهترین راه برای اجرایی کردن این آنالیز پرسش برخی از سوالات است. به عبارت دیگر شما در این آنالیز سعی می‌کنید تا با پرسش این سوالات به داده‌های مهمی از کسب‌وکارتان برسید. به طور مثال فرض کنید شما می خواهید بدانید نقاط قوت کسب‌وکارتان چیست؟ برای اینکه به این سوال بتوانید پاسخ دهید. بهتر است سوالات زیر را از خود بپرسید:

تعیین نقاط قوت :

1) مشتریان شما در مورد کسب‌وکار و یا محصولات و خدمات‌تان چه چیزی را دوست دارند؟

2) شرکت شما چه نکات منحصر به فردی را نسبت به دیگر رقبا دارد؟

3) مثبت ترین ویژگی برند شما چیست؟ ( به نظرم یه نگاهی به مقاله برند مارکتینگ‌ مون بندازید)

4) پیشنهادات فروش منحصر به فرد کسب‌وکار شما چیست؟

تعیین نقاط ضعف :

پس از پرسش تمامی سوالات بالا از خود حال شما گام اول برای این آنالیز یعنی تعیین نقاط قوت را انجام داده اید.
حال شما باید گام دوم یا تعیین نقاط ضعف را با پرسش‌هایی همانند پرسش‌های زیر انجام دهید.

1) چرا مشتری‌های شما دیگر از محصولات و یا خدمات شما استفاده نمی‌کنند؟

2) بزرگ ترین موانع در قیف فروش فعلی کسب‌وکار شما چیست؟

حال با جواب به چنین پرسش‌هایی متوجه نقاط ضعف کسب‌وکار خود می شوید و گام دوم این آنالیز نیز اجرایی می کنید. در ادامه شما باید با استفاده از سوالاتی مشابه از تهدیدها و همچنین فرصت‌های کسب‌وکارتان نیز مطلع شوید.

اما نکته‌ای که در این زمینه بسیار مورد توجه است. نحوه پاسخ به چنین سوالاتی است. به طور مثال احتمالاً پس از پرسش سوالات بالا شما به سادگی می‌توانید جواب آن‌ها را پیدا کنید و بر روی کاغذ بنویسید. اما برای پاسخ به سوالات در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای کسب‌وکارتان چنین اتفاقی نمی‌افتد.

چرا که همانطور که در ابتدای این مقاله نیز گفتیم. نقاط قوت و ضعف 2 عامل داخلی هستند و به همین ترتیب شما در این زمینه به راحتی می‌توانید سوالات را پاسخ دهید. اما برای فرصت‌ها و تهدیدها چون این 2 عامل فاکتورهای خارجی هستند شما باید به درک عمیقی در مورد رقبا و کسب‌وکارهای دیگر برسید تا بتوانید چنین سوالاتی را پاسخ دهید. به عبارت دیگر برای پاسخ به این گونه سوالات شما باید تحقیقات رقابتی انجام دهید تا بتوانید به بهترین نتایج دست پیدا کنید.

گام سوم پرسش سوالات :

اما سوالاتی که در گام سوم یا تعیین فرصت‌ها باید از خود بپرسید به شرح زیر است.

1) چگونه می‌توانیم ذهن مخاطبین و مشتری‌ها را با برند خود بیش‌تر درگیر کنیم؟

2) آیا بودجه، ابزار و یا منابعی برای جذب مخاطب و یا مشتری وجود دارد که شما تا کنون از آن استفاده نکرده باشید؟

3) کدام کانال‌ها و راه‌های تبلیغاتی در رفع انتظارات کسب و کار شما می‌تواند به بهترین شکل عمل کند؟

گام آخر در طرح سوالات :

در گام چهارم نیز برای تعیین تهدیدها شما می توانید همانند گام‌های بالا سوالاتی را مطرح کنید. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برعکس موارد بالا جستجوی تهدیدها نیازی به تهیه پرسش ندارد. در واقع شما در این گام باید جستجو کنید و بدانید رقبای نوظهور شما چه شرکت‌هایی هستند و چه کارهایی را انجام می‌دهند؟ همچنین گونه ای دیگر از تهدیدها که شما باید آن ها را بررسی کنید.

تهدیدهای محیطی و تهدیدهایی است که بازار شما را تهدید می‌کنند. البته تهدیدها درست است که در دسته فاکتورهای خارجی در نظر گرفته می شوند. اما ممکن است تهدیدهای داخلی نیز در یک کسب‌وکار به وجود بیاید. به طور مثال تغییر نیروهای شما می تواند یک تهدید برای کسب‌وکارتان محسوب شود چرا که تا مدتی عملکرد شما را دچار اختلال می کند.

ابزار و آنالیز PEST چیست و این شیوه از آنالیز چه تفاوتی با SWOT دارد؟

یکی دیگر از روش‌های تجزیه و تحلیل محیط و رقبا که به آنالیز SWOT نیز بسیار نزدیک است، آنالیز PEST نام دارد. در واقع کسب‌وکارهای بزرگ سعی می‌کنند تا از هر دوی این آنالیز‌ها برای کسب‌و کا ر خود استفاده کنند. اما احتمالا از خودتان می پرسید که تفاوت این آنالیز با SWOT آنالیز چیست ؟

باید به شما بگوییم که این آنالیز بیش‌تر بر فاکتورهای درک تحلیل SWOT خارجی موثر است. فاکتورهای خارجی که می توان با PEST آنالیز کرد. عوامل سیاسی، اقتصادث، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فناوری است. با توجه به این عوامل و فاکتورهای خارجی که در این آنالیز سنجش می‌شوند. برخی از کارشناسان بر این باورند که این آنالیز خود می تواند زیر مجموعه‌ای از آنالیز SWOT باشد. با این تفاوت که فاکتورهای خارجی در این آنالیز به صورت دقیق‌تر و همچنین جدی‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

PEST چه کاربردی دارد ؟

اگر بخواهیم از کاربرد این آنالیز بیش‌تر به شما بگوییم. به طور مثال ایالات متحده آمریکا در سالیان گذشته بار‌ها دچار آشفتگی سیاسی و همچنین اقتصادی شده که چنین موضوعی اگر توسط کسب‌وکار مورد آنالیز قرار نگرفته باشد. ضررهای جبران ناپذیری را به کسب‌وکارها وارد کرده است. به همین منظور می‌توان گفت آنالیز PEST در کنار آنالیز SWOT 2 ابزار قدرتمند برای شناخت محیط و رقبا است که باید از هر دوی آن‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

آرانیک‌وب اینجاست تا تمام مراحل کسب‌وکارتان را برایتان ساده کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.