تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟


PEST : political, economic, socio-cultural and technologicalسیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و فناوری

چرخه کیفیت دمینگ (برنامه¬ریزی- عمل-بررسی-اقدام ) چیست؟

به نام خدا
چرخه کیفیت دمینگ (برنامه¬ریزی- عمل-بررسی-اقدام ) چیست؟
ادواردز دمینگ برای بهبود کیفیت چرخه یا دایره دمینگ را پیشنهاد داد. چرخه PDCA در دو نقطه در بهبود مستمر خدمات حیاتی است:
پیاده سازی بهبود مستمر خدمات (CSI) :
برای استفاده از CSI در خدمات و فرآیندهای مدیریت خدمات، در هنگام اجرا از هر چهار مرحله چرخه PDDCA استفاده می شود. با بهبود در حال پیشرفت ، CSI مراحل بررسی و اقدام را برای نظارت ، اندازه گیری ، بررسی و اجرای ابتکارات ترسیم می کند.
بعد از این چهار مرحله ، یک مرحله تلفیق مانع از برگشت چرخه به حالت قبلی می شود. هدف ما در استفاده از چرخه دمینگ یا چرخه PDCA بهبود مداوم و ثابت است. این یک اصل اساسی برای بهبود مستمر خدمات (CSI) است.
برای پیاده سازی بهبود مستمر خدمات (CSI) ، چرخه PDCA باید چندین بار تکرار شود. دستیابی به تغییرات فرهنگی سازمانی برای اجرای CSI برای بهبود مورد نیاز است. لازم به ذکر است که چرخه PDCA بخشی اساسی از بسیاری از استانداردهای کیفیت از جمله ISO / IEC 20000 است.
بهبود مستمر خدمات
بهبود خدمات باید بر افزایش کارایی ، به حداکثر رساندن اثربخشی و بهینه سازی هزینه خدمات و همچنین فرایندهای اساسی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات متمرکز باشد. تنها راه برای انجام این کار اطمینان از شناسایی فرصت های بهبود در کل چرخه عمر خدمات است. در ادامه رویکرد 6 مرحله ای CSI برای بهبود عملکرد خدمات و بهبود روند کار ارائه می¬شود.
چشم انداز چیست؟
باید درک کنیم چشم انداز سازمان چیست؟ چشم انداز باید با فناوری اطلاعات و استراتژی های تجاری سازمان همسو شود.
الان کجا هستیم؟
وضعیت فعلی را از نظر شغل ، سازمان ، افراد ، فرآیند و فناوری تحلیل کنید. این ارزیابی اولیه را به ما می دهد و ما خواهیم فهمید که اکنون کجا هستیم؟
می¬خواهیم کجا باشیم؟
ما باید نیاز و نیاز کسب و کار را درک کنیم زیرا این امر به ما کمک می کند تا به سمتی که می خواهیم باشیم حرکت کنیم.
چگونه به آنجا برسیم؟
مراحل بهبودی که باید برای رسیدن به آنجا انجام دهیم چیست؟ بهبود می تواند کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت باشد. همه این ابتکارات باید در CSI ثبت شوند.
آیا ما به آنجا رسیده ایم؟
ما باید سطح خدمات بدست آمده و عملکرد واقعی را درمقابل اهدافی که در نیازمندی¬های تجاری مشخص شده است ، کنترل ، گزارش و بررسی کنیم.
چگونه حرکت را ادامه دهیم؟
ما باید با ادامه 5 مرحله فوق و پیروی از روش CSI ، حرکت را ادامه دهیم.
یک باور عمومی وجود دارد که فعالیتهای CSI نمی توانند خدمتی را که هنوز وجود ندارد بهبود ببخشند و این سرویس برای شناسایی فرصتهای بهبود باید عملیاتی باشد. با این حال ، CSI می تواند با به دست آوردن دانش و تجربه بهبود خدمات موجود ، در طراحی یک سرویس جدید ارزش افزوده ایجاد کند. CSI می تواند به طور پیشگیرانه از جریان بالقوه در سرویس جدید جلوگیری کند.
فعالیت های CSI را می توان در چارچوب استراتژی خدمات ، طراحی خدمات ، انتقال خدمات و عملکرد خدمات اجرا کرد. بدیهی است که تمام فعالیتهای فرآیند بهبود به نوعی به CSI کمک می کنند. تشخیص آنچه اتفاق می افتد نسبتاً ساده است اما درک دقیق چگونگی این امر دشوارتر است. روند بهبود نه تنها سازمان مدیریت بلکه کل چرخه عمر خدمات را در بر می گیرد. این یک سنگ بنای CSI است ، مراحل اصلی آن به شرح زیر است:
استراتژی بهبود را شناسایی کنید: چشم انداز کلی ، نیاز تجاری ، استراتژی و اهداف تاکتیکی و عملیاتی را شناسایی کنید.
آنچه را که اندازه گیری می کنید مشخص کنید: استراتژی خدمات و طراحی خدمات نیاز به شناسایی این اطلاعات در اوایل مرحله چرخه زندگی دارد.
سپس CSI می تواند چرخه خود را دوباره در “اکنون کجاییم؟” شروع کند. و “کجا می خواهیم باشیم؟”. این وضعیت ایده آل برای فناوری اطلاعات و تجارت را مشخص می کند. CSI می تواند با انجام تجزیه و تحلیل شکاف و همچنین پاسخ به سوال “چگونه این کار را انجام دهیم؟” فرصت های بهبود را شناسایی کند.
جمع آوری داده ها: برای تجزیه و تحلیل “آیا ما به آنجا رسیده ایم؟” داده ها باید به طور کلی در مرحله بهره برداری سرویس جمع آوری شوند. در این مرحله داده ها خام هستند و از این طریق نمی توان نتیجه گرفت.
پردازش داده ها: هدف ساده این مرحله پردازش داده ها از چندین منبع متفاوت است تا زمینه مقایسه ای برای آن فراهم شود. هنگامی که داده ها را منطقی کردیم ، می توانیم تجزیه و تحلیل کنیم.
تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها: همانطور که ما داده ها را بیشتر و بیشتر در متن می آوریم ، آنها از داده های خام به اطلاعاتی تبدیل می شوند که می توانیم با آنها شروع به پاسخگویی به سالات در مورد چه کسی ، چه چیزی ، چه زمانی ، کجا و چگونه و همچنین روند و تأثیر بر تجارت.
این مرحله تجزیه و تحلیل است که اغلب در عجله برای ارائه داده ها به مدیریت نادیده گرفته می شود تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ یا فراموش می شود.

ارائه و استفاده از اطلاعات: در اینجا پاسخ “آیا ما به آنجا رسیده ایم؟” قالب بندی و به هر روشی که لازم باشد برای ارائه به ذینفعان مختلف ارسال می شود. دانش به شکل و روشی در کسب و کار ارائه می شود که نیازهای آنها را منعکس می کند و در تعیین مراحل بعدی به آنها کمک می کند.
بهبود اجرا: دانش به دست آمده برای بهینه سازی ، بهبود و اصلاح خدمات و فرایندها استفاده می شود. موضوعات شناسایی شده و اکنون راه حل ها به کار گرفته شده اند – خرد به دانش اطلاق می شود. پیشرفتهایی که برای بهبود خدمات یا فرآیند باید انجام شود ، به سازمان ابلاغ و توضیح داده می شوند.
پس از این مرحله سازمان یک خط پایه جدید ایجاد می کند و چرخه یک مرحله جدید آغاز می شود. در حالی که به نظر می رسد این هفت مرحله مجموعه ای دایره ای از فعالیت ها را تشکیل می دهند ، در حقیقت ، آنها مارپیچ دانش را تشکیل می دهند.
در عمل ، دانش جمع آوری شده و خرد حاصل از دانش در یک سطح از سازمان ، ورودی داده ای برای سطح دیگر می شود. مردم اغلب معتقدند که داده ها ، اطلاعات ، دانش و خرد مترادف یا حداقل معنای مشابه آن هاست. این دیدگاه نادرست است.
چهار دلیل برای اندازه گیری و نظارت وجود دارد:
اعتبارسنجی – برای تأیید تصمیمات قبلی گرفته شده ، نظارت و اندازه گیری باید انجام شود.
جهت دهی – نظارت و اندازه گیری برای تعیین جهت فعالیتها به منظور دستیابی و تعیین اهداف جدید ضروری است.
جهت توجیه – نظارت و اندازه گیری برای توجیه ، اثبات یا اثبات واقعی که یک اقدام لازم است لازم است.
جهت مداخله – نظارت و اندازه گیری برای شناسایی یک نقطه مداخله از جمله تغییرات بعدی و اقدامات اصلاحی ضروری است.

مدیریت امنیت: ترسیم نقشه امنیت

مدیریت امنیت

هدف نهایی مدیریت امنیت این است که اطمینان حاصل شود که امنیت دارایی های تجاری و فناوری های سازمان به خوبی تضمین شده و به هیچ وجه به خطر نمی افتد. ما خواهیم دید که چگونه یک متخصص امنیت برای رسیدن به این هدف برنامه ی امنیت سازمان را ترسیم می کند. ما درمورد مراحلی که می تواند در یک برنامه امنیتی به کار رود ، بحث خواهیم کرد. تا در نهایت یک دید ۳۶۰ درجه ای از حوزه امنیت اطلاعات بدست بیاوریم.

اولین قدم در یک طرح مدیریت امنیت انجام یک تحلیل “شکاف” خواهد بود. “تجزیه و تحلیل شکاف” آسیب پذیری های موجود در زیرساخت ها را مشخص می کند. ما در مرحله بعدی مشاغل، منابع انسانی،وضعیت مالی و محرکهای فناوری را در سازمان شناسایی خواهیم کرد.

پس از شناسایی وضعیت سازمان ، قدم بعدی وصله کردن آسیب پذیری ها با ارائه توصیه های مبتنی بر “بهرروش ها” خواهد بود. برای وصله کردن آسیب پذیری ها باید سیاست ها ، استانداردهای جدیدی ایجاد شود.

وظایف امنیتی مناسب برای اجرا توسط بخشهای مختلف سازمان باید مشخص شود.

پس از ایجاد سیاست های جدید، باید استفاده از برنامه های آگاهی رسانی امنیتی به کل سازمان منتقل شوند.

سرانجام ، مدیریت باید بداند که برنامه امنیتی موفقیت آمیز است و کنترل های امنیتی مناسبی نیز نصب شده است. این کار با استفاده از برنامه تست نفوذ انجام می شود.

بیایید با جزئیات بیشتری درباره مدیریت امنیت بحث کنیم:

انجام تجزیه و تحلیل شکاف:

“ارزیابی شکاف مقایسه ای است بین آنچه در یک شرکت وجد دارد و آنچه مورد نیاز است” است. تجزیه و تحلیل شکاف خود شامل چندین مرحله است و می تواند در هر بخش انجام شود. به عبارت ساده ، تجزیه و تحلیل شکاف سیاست های امنیتی موجود ، حفاظت از فناوری مانند فایروال ها ، VPN ها ، سرورها ، فرآیندهای تداوم کسب و کار و استانداردهای کنترل دسترسی را در برابر استانداردهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل می کند. این استاندارد های تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ لازم ممکن است دستورالعمل های HIPAA یا دستورالعمل های ISO17799 باشد. “تجزیه و تحلیل شکاف” آسیب پذیری ها (مانند ویروس ها ، نشت داده ها ، امضاهای قدیمی ویروس و غیره) را در محیط سازمانی و مراحل بهبود آسیب پذیری ها را مورد بررسی قرار می دهد. هر روتر ، فایروال ، نرم افزار ضد ویروس بررسی می شود و “شکاف” از دست رفته پیدا می شود.

شناسایی منابع درون سازمان:

در مرحله بعدی ما منابع تجاری را در یک سازمان شناسایی خواهیم کرد. منابع تجاری چیست؟ منابع تجاری “برای یک شرکت نرم افزاری ممکن است محصولات برتر ، نوآوری های تکنولوژیکی ، بازاریابی عالی و پشتیبانی مداوم از مشتری” باشند. اکنون شکاف های مفقود شده را برای رانندگان مشاغل سازمان نقشه برداری می کنیم و نشان می دهیم که چگونه کسب و کار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

انجام مراحل ترمیم:

پس از یافتن شکاف های گمشده و آسیب پذیری ها ، مراحل اصلاح انجام می شود و توصیه های جدیدی ارائه می شود. توصیه ها بر اساس NIST و مطابق با “بهروش ها” ارائه می شود. به عنوان مثال ، انتشارات NIST SP 800-14 (“اصول و روشهای کلی پذیرفته شده برای ایمن سازی سیستمهای فناوری اطلاعات”) برای کلیه سازمانهایی که به دنبال یک برنامه امنیتی اساسی هستند ، می باشد. “بهروش ها” ممکن است نصب نرم افزار ضد ویروس فعلی را بر روی همه سیستم ها و / یا رمزگذاری ایمیل توصیه کند. این توصیه ها سپس برای منابع سازمان انجام می شود تا نشان دهد خطرات مربوط به سازمان از بین رفته است. توصیه ها باید توسط مدیریت تصویب شود.

مشخص سازی نقش پرسنل امنیت برای اجرای کنترل های امنیتی جدید:

به اعضای مختلف تیم امنیتی مانند CISO ، کارشناس امنیت و مسئول ارشد امنیت اطلاعات، وظایف مناسبی برای اجرای برنامه امنیتی و اجرای کنترلهای مختلف داده خواهد شد.

اجرای آگاهی رسانی امنیتی:

برای اطلاع رسانی سیاستهای جدید به بقیه سازمان باید ارتباطات مؤثری انجام شود. این کار با استفاده از برنامه های آموزش آگاهی امنیتی انجام خواهد شد. مفاهیم آگاهی امنیتی باید بروز و خلاق باشند و توجه کاربر را به خود جلب کنند. این کار باید آگاهی کارمندان را در مورد سیاستهای جدید و قوانین جدید امنیتی در سازمان را افزایش دهد.

برنامه اندازه گیری کارآیی:

پس از اجرای کنترل های امنیتی ، مدیریت باید بداند که طرح امنیتی که ایجاد شده موفقیت آمیز است یا نه؟ برای نشان دادن این موضوع از یک برنامه سنجش مناسب استفاده خواهیم کرد. انتشارات مختلف NIST راهکاری برای انجام یک برنامه سنجش ارائه می دهد. به عنوان مثال انتشارات NIST 800-55 “راهنمای اندازه گیری عملکرد برای امنیت اطلاعات” است.

داده ها در فواصل زمانی مختلف جمع آوری می شوند و نتایج با توجه به معیارهای مختلف اندازه گیری می شود. برنامه امنیت اطلاعات هنگامی موفقیت آمیز است که برنامه اندازه گیری کارآیی آنرا نشان دهد.با اینکار پیشرفت برنامه امنیت در طی یک دوره زمانی خاص مشاهده می شود. یک برنامه امنیتی که یک بار ایجاد و اجرا شود ، تضمین می کند که دارایی های فیزیکی و دارایی های اطلاعاتی هر سازمان به هیچ وجه به خطر نمی افتد.

مقطع کارشناسی ارشد : دانلود منابع پایان نامه درباره مدل مدیریت کیفیت خدمات …

اداره پلیس سانتا مونیکا [۲۴۲] (۲۰۱۳)؛ در سال ۲۰۰۸ مدلی از کیفیت خدمات مشتری که درصدد بود تغییر بنیادی در فرهنگ اجرای قانون ایجاد نماید، را ارائه نمود. در مدل مذکور تمرکز بر ایجاد یک محیطی بود که هر یک از افراد بتوانند سطحی از خدمت را که مستمراً بیش از توقعات آنهاست (زن یا مرد) را انتظار داشته باشند. نیازها با هدف خاص بخش­های سازمان و کارکنان هر دو طراحی می­ شود. در این رویکرد جدید هفت کلید واژه برای کیفیت خدمات مشتری بکار می­رود. اولین و اساسی­ترین جزء مدل، مأموریت کیفیت خدمت به مشتری است. آنها کیفیت اجرای قانون را مشروط به ایمنی، خدمت و حمایت از هر کسی در محیط تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ فراهم نمودند. شش عامل کلیدی دیگر مدل عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- شناخت نیازها و درخواست­های مشتری؛
۲- تنظیم استانداردهای خدمات؛
۳- بوجود آوردن محیط خدمت درست؛
۴- مهیا نمودن خدمات از طریق سیستم­های تحویل مناسب؛
۵- آگاهی بخشی مستمر؛
۶- تعریف دقیق کیفیت­ها.
نماد مدل خدمات مشتری پلیس سانتا مونیکا ” اول ایمنی، همیشه خدمت” می­باشد.
لاریسا لردانا درگولا [۲۴۳] (۲۰۰۸)؛ در تحقیقی با عنوان «مدیریت کیفیت خدمت از طریق مشتری محوری»، هشت اصل برای مدیریت کیفیت مطرح می­ کند که عبارتند از:
۱- تمرکز بر مشتری [۲۴۴] : سازمان­ها به مشتریان­شان وابسته هستند. بنابراین باید نیازهای جاری و آینده آنان را بدانند، به آن توجه نمایند و بیش از انتظارات مشتری تلاش کنند.
۲- رهبری [۲۴۵] : رهبران باید هدف و مقررات سازمان را وضع نمایند. آنها باید محیط داخلی را به­گونه ­ای خلق کنند که هر یک از کارکنان بتوانند برای رسیدن به اهداف سازمانی به­ طور کامل مشارکت نمایند.
۳- مشارکت کارکنان [۲۴۶] : کارکنان در همه سطوح گوهره یک سازمان هستند و می­توان تمام قابلیت و توانمندهای آنها را برای سود سازمان بکارگیری کرد.
۴- رویکرد فرآیندی [۲۴۷] : زمانی تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ که فعالیت­ها و منابع به­ صورت فرایند اداره می­شوند. نتیجه حاصله اثربخش­تر است.
۵- رویکرد سیستمی به مدیریت [۲۴۸] : تشخیص، درک و اداره مناسبات مشترک فرآیندها همانند یک سیستم تشریک مساعی برای اثربخشی و کارایی سازمان برای رسیدن به اهداف می­باشد.
۶- بهبود مستمر [۲۴۹] : بهبود مستمر در عملکرد تمام قسمت­ های سازمان باید به صورت یک هدف پایدار سازمانی باشد.
۷- رویکرد واقع­گرایانه در تصمیم ­گیری [۲۵۰] : تصمیمات اثربخش بر اساس تجزیه و تحلیل داده ­ها و اطلاعات هستند.
۸- ارتباط سودمند دو طرفه با تأمین­کننده [۲۵۱] : یک سـازمان و تأمین­کنندگان آن به همدیگر وابسته و یک رابطه سودمند دوطرفه دارند که این ارتباط هر دو را برای خلق ارزش­ها توانمند می­ کند (Loredana, Dragolea, 2008).
کنولس، گرام و ونتوس [۲۵۲] (۲۰۱۱)؛ در تحقیقی با عنوان «مدیریت کیفیت» نشان می­دهد. رویکردهای مختلفی درباره کیفیت خدمات تحویلی وجـود دارد، اما همه آنها از فهم این­که عـوامل اساسی کیفیت چه هستند، آغاز می­شوند. پنج بُعد کیفیت خدمات عبارتند از:
۱- لمس­پذیری: آنچه از خدمات فیزیکی که قابل لمس هستند، مثل: محیط فیزیکی، تجهیزات، کارکنان و وسایل ارتباطی.
۲- پاسخ­گویی: تمایل کمک به مشتری و انجام کار در همان زمان.
۳- قابلیت اطمینان: توانایی انجام خدمات در موعد مقرر.
۴- تضمین کیفیت: دانش و ادب و مهربانی کارکنان در توانایی رساندن اعتبار و قابلیت اطمینان.
۵- یک­دلی: نهادینه کردن خدمات در تلقی کارکنان.
تمیم آلباسام (۱۹۹۸)؛ از دانشگاه برونل [۲۵۳] کاربرد مدل کیفیت خدمات برای اندازه ­گیری کیفیت خدمات، در زمینه ­های خاص و صنعت تحقیق نمودند. هدف اصلی این تحقیق مروری جامع بر ادبیات معاصر در اندازه ­گیری کیفیت خدمات، در زمینه صنعت از دیدگاه مشتری است. امروزه در یک محیط رقابتی شدید، محوری­ترین عامل برای مزیت رقابتی پایدار، ارائه تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ کیفیت خدمات به بهترین شکل ممکن برای بهبود رضایت مشتری، حفظ مشتری و سودآوری است (سورشچنرا و همکاران [۲۵۴] ، ۲۰۰۲؛ باتل [۲۵۵] ۱۹۹۶). تحقیقات فراوانی در رابطه با اندازه ­گیری کیفیت خدمات وجود دارد. ولی مدل SERVQUAL، مدل مهم عمومی است که برای اندازه ­گیری و مدیریت کیفیت خدمات در بخش­ها و فرهنگ­های مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد (باتل، ۱۹۹۶). در این مقاله محقق سه مدل رسمی کیفیت خدمات و خواستگاه تفـکر مکاتب آنها بنام مکتب شمالی اروپا مکتب نوردیک [۲۵۶] ، مکتب جامع [۲۵۷] (کل­نگر) و مکتب شکاف امریکای شمالی [۲۵۸] را مطرح می­ کند. در نهایت به بررسی دقیق مدل SERVQUAL شامل؛ تکامل و توسعه آن، کاربردهای بالقوه، زمینه تصویب، بحث­ها، انتقادها و محدودیت­ها اشاره می­ کند.
گروه تحقیقات پلیس لندن [۲۵۹] (۱۹۹۷)؛ تحقیقی تحت عنوان «اندازه ­گیری انتظارات عمومی از پلیس طبق ارزیابی تحلیل شکاف»تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ ، توسط نیک بلاند [۲۶۰] انجام داد. این تحقیق نشان می­دهد که چگونه تکنیک تجزیه و تحلیل شکاف را می­توان، در زمینه خدمات پلیس بکار برد. مدل تجزیه و تحلیل شکاف برای شناخت انتظارات عمومی با خدمات ارائـه­شده پلیس، اولویت­های حوزه کار پلیس سودمند باشـد. اطلاعات تجزیه و تحلـیل شکاف برای شکل­دهی برنامه ­های سالانه پلیس و برای تدوین استراتژی پلیس برای ارائه خدمات و بهبود خدمات بکار رود. جامعه مورد تحقیق سه نمونه پلیس شامل: خدمات پلیس در راه­آهن زیرزمینی لندن (مترو)، خدمات آزمون آون [۲۶۱] می­باشد. تحقیق چهار هدف اصلی دارد:
۱- شناخت تحلیل شکاف در تئوری و عمل؛
۲- برای به­روز کردن خدمات آزمون نمودن توسط نیروی پلیس با بهره گرفتن از این تکنیک؛
۳- نشان دادن خروجی روش­شناسی تکنیک و برآیند استفاده آن در حوزه مدیریت؛
۴- ارزیابی نیروی پلیس در استفاده از آن برای آینده.
تحلیل شکاف تکنیک جدیدی برای ارزیابی پلیس بود (در سطح وسیع در پلیس شناخته نبود). اصولی از مدل تحلیل شکاف در دانشکده ستاد پلیس برم شیل [۲۶۲] برای برنامه مدیریت و اندازه ­گیری عملیات پلیس آموخته می­ شود. در ادامه نیک بلاند مدل شکاف را بدین صورت مطرح می­ کند که ریشه این مدل بر اساس این ایده است که کیفیت خدمات می­بایست به وسیله مشتری تعریف شود، نه آن­که ما برای او تعریف کنیم. مشتری کیفیت هر خدمت یا خدماتی دریافت می­ کند را با خدماتی که انتظار دارد، مقایسه می­ کند. بنابراین اگر خدمات دریافتی ضعیف­تر از آنچه که انتظار آن را دارند باشد، برای مشتری خوشایند نیست. مدل تحلیل شکاف تفاوت بین خدمات دریافتی با خدمات مورد انتظار را توصیف می­ کند (نیک بلاند، ۱۹۹۷، ۴؛ به­نقل از پاراسورامن، زیتهمل و بری، ۱۹۸۵). مدل شکاف در اصل برای اندازه ­گیری خدمات در بخش سازمان­های خصوصی استفاده می­شد. این مدل بر دو عامل متکی است؛ یک مدل کیفیت خدمات بر اساس ایده شکاف کیفیت و دیگری روش شناخت این شکاف­ها و ارزیابی اندازه آن است. این تحقیق بر مدل دوم (روش تحلیل شکاف) متمرکز شد. در این روش دو مرحله را مقایسه می­ شود. یک مرحله کیفی با تمرکز بر گروه­ ها و مرحله کمی از پرسش­نامه استفاده می­ کند. هر دو مرحله برای شناخت سه عامل استفاده می­ شود:
۱- اولویت­های مشتری: عواملی که از دید مشتری مهم است.
۲- کاستی­های خدمات: عواملی از خدمات با شکاف کیفیت زیاد، جائی­که خدمات ارائه ­شده در مقابل انتظارات مشتری ضعیف (پایین) است.
۳- مسائل اولویتی: فاکتورهایی از خدمات که بیش از هر چیز برای مشتریان مهم است، ولی شکاف کیفیت در آنجا زیاد است. خدمات ارائه ­شده در مواجه با انتظارات کاستی (نقص) دارد. ارائه­دهنده خدمات باید با تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ اولویت برای حل آن اقدام نماید.
همچنین با بهره گرفتن از تحلیل شکاف می­توان جهت بستن شکاف و حل این مسائل جهت طراحی استراتژی استفاده کرد:
– بهبود سطح خدمات با هماهنگ نمودن با انتظارات مشتریان: تمرکز بر عملیات.
– کاهش یا مدیریت نمودن مشتریان برای پذیرش سطح خدمات جاری: با تمرکز بر بازاریابی (لیکود، ۱۹۹۷، ۱۰).
این تحقیق در ادامه، دو مدل دیگر را مطرح می­ کند که شبیه مدل تحلیل شکاف هستند. در حالی­که متفاوت از مدل شکاف هستند.
۱- مدیریت کیفیت بنیاد اروپا (EFQM)
بررسی فرهنگی [۲۶۳]
مدیریت کیفیت بر اساس اروپا ابتدا سال ۱۹۹۸ از مفهوم کیفیت فراگیر در تجارت (بازرگانی اروپا) بوجود آمد. ابتدا نیروی پلیس به این رویکرد توجه چندانی نداشت، ولی اکنون شبکه (EFQNM) پلیس ملی تأسیس شد. دو عامل در رویکرد مدیریت کیفیت بر اساس اروپا وجود دارد:
الف) مدل مدیریت کیفیت فراگیر اروپایی؛
ب) مدل روش خود ارزیابی از عملکرد سازمان؛
این تحقیق در ادامه تفـاوت مدل تجزیه و تحلیل شکاف و مدل کیفیت فراگیر اروپایی را مطرح می­ کند. علی­رغم شباهت­های این دو مدل مثل؛ هر دو برآمده از کیفیت در سازمان، هر دو رویکرد از یک روش برای اندازه ­گیری کیفیت هستند، ولی این دو مدل تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. اول آن­که از لحاظ هدف با هم فرق دارند؛ مدل تجزیه و تحلیل شکاف فقط به کیفیت خدمات و تعامل بین سازمان و مشتریان توجه دارد، ولی مدل کیفیت فراگیر اروپایی در سطح مدیریت کیفیت شامل آن است که سازمان چه چیزی دارد، چگونه منابع خود را اداره می­ کند، نه فقط برای مشتری، بلکه به سطح جامعه نیز توجه دارد. دومین تفاوت؛ تفاوت در تمرکز بر موضوعات و روش ارزیابی. مدل کیفیت فراگیر اروپایی برای ارزیابی با تمرکز بر عوامل داخلی، یک خودارزیابی است. ممکن است عملکرد خودش را با دیگر سازمان­ها مقایسه کند. بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده از مشتریان یا دیگر منابع خارج از سازمان خود را مقایسه نمی­کند. سومین تفاوت روش بکارگیری کارکنان است.
مدل بررسی فرهنگی؛ هدف این رویکرد شناخت، تصمیم ­گیری مسائل وابسته به فرهنگ سازمانی است. شناخت فرهنگ موجود سازمان و فرهنگی که سازمان می­خواهد، به آن دست یابد.
یافته­های تحقیق نشان می­دهد، در تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ تحلیل شکاف عقیده مشتری کیفیت خدمات را تعریف می­ کند. در حالی که نیروی پلیس مسئولیت ارزیابی عمومی از خدماتش دارد. آنها ممکن است کیفیت خدمات را فقط بر اساس مشتری ارزیابی نکنند. پلیس باید سه شیوه را برای تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات استفاده کند:
الف- ارزیابی کیفیت خدمات در برابر خدمات روزمره؛
ب- مقایسه خدمات استاندارد خدمات پلیس در مقابل انتظارات عمومی و خدمات مشاهده شده؛
ج- شناخت (تعیین) اولویت­های عمومی پلیس؛
آنچه که بیش از همه معنادار است، آزمایش نمونه نشان می­دهد آن است که می­توان، مدل تحلیل شکاف را برای شناخت کاستی­های پلیس در اخذ انتظارات عمومی و ارزیابی آگاهی عمومی از پلیس استفاده کرد. این عوامل را می­توان در موارد زیر استفاده کرد:

محتوای معنادار چیست و چه کاربردی دارد؟

محتوای معنادار چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه باید گفت که کل اینترنت پر از سفارش تولید محتوا توسط افراد مختلف است. ایجاد یک استراتژی که برای شما تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ مفید باشد بسیار مهم است زیرا همه ما می‌دانیم که مخاطبان درگیر به احتمال زیاد به ستون وب سایت شما تبدیل می‌شوند. ایجاد محتوای معنادار در سایت شما کلید باز کردن درهای مخاطبان هدف شما است. امروز، ما در مورد اینکه چگونه می‌توانید از داده‌های مخاطبان برای ایجاد محتوایی استفاده کنید که برای مخاطبان معنادار باشد، صحبت خواهیم کرد.

چرا محتوا باید معنادار باشد؟

بسیاری از برندها در وهله اول برای ایجاد یک حضور دیجیتالی تلاش می‌کنند، زیرا نمی‌توانند تفاوت بین آنچه را که فکر می‌کنند مخاطب هدفشان می‌خواهد بداند و اطلاعاتی که مخاطب هدف آنها واقعاً به دنبال آن است، تشخیص دهند. این قطع ارتباط بین برندها و مخاطبان اغلب جایی است که استراتژی‌های محتوای موجود شکست می‌خورد.

شما می‌توانید با ایجاد محتوایی معنادار که واکنش عاطفی را برانگیزد یا ارتباط معنی داری با کاربری داشته باشد، شانس موفقیت خود را افزایش دهید. دستیابی به این نوع استراتژی ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما می‌توانیم با نگاه کردن به رفتار مخاطب شروع کنیم.

درک معنایی اینکه چرا مردم در سایت شما قرار می‌گیرند

به عنوان یک برند، یکی از موثرترین اقداماتی که می‌توانید در درک مخاطبان خود انجام دهید، بررسی کلمات کلیدی است که آنها را به سایت شما می‌آورد. ما در این مرحله قبول خواهیم کرد که نسبتی از کاربران سایت وجود خواهد داشت که برند شما را می‌شناسند و مرتباً به سایت شما مراجعه می‌کنند، اما یک استراتژی محتوای خوب، کاربران جدید و کسانی را که از جستجوی ارگانیک وارد سایت شما می‌شوند، هدف قرار می‌دهد.

با استفاده از بخش ارگانیک در گوگل آنالیتیکس و فیلتر کردن صفحات مختلف در سایت شما که دارای محصولات خاص خود هستند، می‌توانید درک مناسبی از انواع سرچ‌هایی که افراد را به سایت شما می‌آورند به دست آورید. این به شما مجموعه ای از اصطلاحات و مبحث‌های شروع کننده را می‌دهد که می‌توانید آنها را به یک استراتژی محتوا تبدیل کنید. سایر ابزارهای مفید سئو مانند Ahrefs و Search Metrics دارای عملکردی هستند که می‌توانند در این مورد به شما کمک کنند.

تبدیل کلمات کلیدی به موضوعات محتوای معنادار

در حالی که اکثر ما درک اولیه ای از کلمات کلیدی مهم برای برندهایمان داریم، توسعه آنها به سوالات گسترده تری که مردم در موتورهای جستجو استفاده می‌کنند، می‌تواند نقطه شروعی در استراتژی محتوای معنادار به شما بدهد. منابع رایگانی وجود دارد که می‌توانید سعی کنید در این زمینه از آنها کمک بگیرید.

رسانه‌های اجتماعی همچنین نقش مهمی‌در شناسایی گرایش‌ها و شباهت‌ها در مورد نحوه جستجوی اطلاعات کاربران در مورد برند، پیشنهادات و حیطه کاری شما دارند. مدتی برای بررسی عملکرد رقبا در رسانه‌های اجتماعی و همچنین اخبار حوزه کاری خود وقت بگذارید. این مرحله از تحقیق برای پایه گذاری یک استراتژی محتوایی قوی و در حال تحول حیاتی است.

رقبای خود را در بازی خودشان شکست دهید

هنگامی‌که انواع جستجوهایی را که برای مخاطبان هدف شما مهم هستند را نشان دادید، می‌توانید از آنها برای مشاهده آنچه در حال حاضر در فضای جستجوی ارگانیک ظاهر می‌شود استفاده کنید.

محتوای دارای معنی

به کارهایی که رقبا انجام می‌دهند و قالب‌های محتوایی معناداری که به بهترین شکل اطلاعات را بیان می‌کند، توجه داشته باشید. به همین ترتیب، ممکن است متوجه شوید که اصلاً هیچ رقیبی در فضای جستجو برای درخواست هدف شما ظاهر نمی‌شود. این ممکن است فرصتی ارزشمند برای شکاف محتوا باشد. همچنین برخی از ابزارها در Ahrefs وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا تجزیه و تحلیل شکاف محتوا را در مورد موضوع انتخابی خود انجام دهید.

برای محتوای دارای معنای خود هم بلند مدت و هم کوتاه مدت فکر کنید

محتوایی که به موقع باشد و نیاز فوری مخاطبان شما را برآورده کند، می‌تواند در جلب توجه موتورهای جستجو موثر باشد. شما باید فعال باشید، به همین دلیل است که سازماندهی یک تقویم محتوا به عنوان بخشی از گردش کار می‌تواند به شما در سفر به تولید ایده‌های معنادارتر برای سایتتان کمک کند. قرار گرفتن در مکان و زمان مناسب می‌تواند به خوبی به مخاطبان شما خدمت کند.

ما همچنین باید بپذیریم که اوضاع سرچ‌ها تغییر می‌کنند و نیازهای مخاطبان توسعه می‌یابد. در کنار هر ایده ای که برای جستجوی کوتاه مدت تنظیم می‌کنید، سعی کنید از تحقیقاتی که با توصیه‌هایی که در این مقاله داده ایم برای ایجاد محتوای همیشه سبز استفاده کنید که برای برند شما در طول سال مفید باشد.

بسته به رویکرد خود، می‌توانید مقالات یا پست‌های وبلاگی ایجاد کنید که به طور مداوم به روز می‌شوند تا به دارایی‌های محتوایی اصلی تبدیل شوند.

ماندن در آن استراتژی محتوای معنی دار

در تمام مراحل ایجاد محتوا خود، سعی کنید اطمینان حاصل کنید که آنچه ارائه می‌دهید برای کاربر مفید و کاربردی باشد. در جایی که این اصل از بین رفته است، بسیاری از محتواها شکست می‌خورند، و چیزی که برای شما باقی می‌ماند مجموعه ای از اصطلاحات تخصصی نام تجاری یا اطلاعات نامربوط است.

با برداشتن یک گام به عقب و نگاه کردن به اطلاعاتی که از دیدگاه کاربر ارائه می‌کنید، می‌توانید آنچه را که واقعاً برای درخواست او مهم است، بررسی کنید. این به نگاه کردن به رفتار مخاطب به عنوان نقطه شروع موضوع محتوای شما مربوط می‌شود و در نهایت پیشنهاد برند شما را در چارچوب مجموعه ای واقعا مفید از اطلاعات ترویج می‌کند. مردم از موتورهای جستجو برای پاسخ دادن به سوالات استفاده می‌کنند و همه محتوا باید این عملکرد ساده را به روشی معنادار انجام دهند.

تشخیص آنچه کار می‌کند و تکامل می‌یابد

هنگامی‌که محتوای خود را بر اساس تحقیق در مورد ترندها و داده‌های مخاطبان همانطور که توضیح داده شد ایجاد کردید، مهم است که مزایای آن را در کار ببینید. بازگشت به داده‌های تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که چگونه افراد با اطلاعات جدیدی که به سایت خود اضافه کرده اید درگیر می‌شوند و آیا مستقیماً از جستجوی ارگانیک در این صفحات قرار می‌گیرند. همچنین می‌توانید به معیارهای دیگر مانند موقعیت‌های کلیدواژه جدید، بهبود رتبه‌بندی و تعامل از طریق رسانه‌های اجتماعی نگاه کنید. همه اینها برای ایجاد ROI در استراتژی محتوای شما کار می‌کند .

توصیه‌های موجود در این مقاله به گونه ای طراحی شده است که نکات مفیدی را در مورد ایجاد استراتژی بر اساس نیازهای مخاطب به شما ارائه دهد. هیچ دو کسب و کاری شبیه هم نیستند، بنابراین نکات ظریف کوچکتری برای رویکرد شما مورد نیاز خواهد بود که از تحقیقاتی که در مورد رفتار مخاطبان خود انجام می‌دهید آشکار می‌شود.

به یاد داشته باشید که ایجاد و توسعه محتوای معنادار برای سایت شما همیشه در حال تغییر است و این کسب و کارها هستند که با مشتریان خود به تکامل خود ادامه می‌دهند که همچنان از تعامل بالا لذت می‌برند.

از صفر تا صد تحلیل SWOT

تحلیل SWOT

از صفر تا صد تحلیل SWOT که مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید است.

نقاط قوت و ضعف درون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن دارید و می توانید آنها را تغییر دهید و فرصت و تهدید ها برون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن ندارید و باید از فرصت ها استفاده کرد و در مقابل تهدیدها آماده و ازخود محافظت کنیم بود.

مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید است.
نقاط قوت و ضعف درون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن دارید و می توانید آنها را تغییر دهید و فرصت و تهدید ها برون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن ندارید و باید از فرصت ها استفاده کرد و در مقابل تهدیدها آماده و ازخود محافظت کنیم بود.

تجزیه و تحلیل SWOT ابزاری فوق العاده ساده و در عین حال قدرتمند است که به شما کمک می کند استراتژی تجاری خود را توسعه دهید ، خواه یک استارتاپ بسازید یا یک شرکت موجود را راهنمایی کنید.

ممکن است فکر کنید که شما از قبل همه چیزهایی را که برای موفقیت باید انجام دهید می دانید ، اما تجزیه و تحلیل SWOT شما را وادار می کند به شیوه های جدید و از جهات جدید به تجارت خود نگاه کنید.

چه موقع از تجزیه و تحلیل SWOT استفاده کنیم

کاربردهای تجزیه و تحلیل SWOT توسط یک سازمان جامعه به شرح زیر است:

برای سازماندهی اطلاعات ، ارائه بینش در مورد موانعی که ممکن است در حین مشارکت در فرآیندهای تحولات اجتماعی وجود داشته باشد ، و شناسایی نقاط قوت موجود که می تواند برای مقابله با این موانع فعال شود.

تجزیه و تحلیل SWOT می تواند موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد :

راه حل های جدید برای مشکلات را کشف کنید.

موانعی را مشخص کنید که اهداف / اهداف را محدود کند

در مورد جهت مؤثرترین تصمیم بگیرید.

امکانات و محدودیت های تغییر را آشکار کنید.

برای تجدید نظر در برنامه ها برای هدایت بهینه سیستم ها ، جوامع و سازمان ها به عنوان وسیله ای برای طوفان مغزی و ضبط به عنوان وسیله ارتباطی برای تقویت “اعتبار تفسیر” که در ارائه به رهبران یا حامیان اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

سودمندی SWOT

سودمندی تجزیه و تحلیل SWOT محدود به سازمان های سودجو نمی‌باشد.

تجزیه و تحلیل SWOT ممکن است در هر موقعیت تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد که یک وضعیت نهایی (هدف) مطلوب تعریف شود.

نمونه ها شامل سازمان های غیرانتفاعی ، واحدهای دولتی و افراد است.

تجزیه و تحلیل SWOT همچنین ممکن است در برنامه ریزی قبل از بحران و مدیریت پیشگیری از بحران مورد استفاده قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل SWOT همچنین ممکن است در ایجاد یک توصیه در طول یک مطالعه / نظر سنجی از قابلیت استفاده استفاده شود.

ساختمان استراتژی

تجزیه و تحلیل SWOT می تواند به طور مؤثر برای ایجاد استراتژی سازمانی یا شخصی مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل لازم برای اجرای آنالیز استراتژی محور شامل شناسایی عوامل داخلی و خارجی ( با استفاده از ماتریس محبوب 2×2 ) انتخاب و ارزیابی مهمترین عوامل و شناسایی روابط موجود بین ویژگیهای داخلی و خارجی است.

به عنوان مثال ، روابط قوی بین نقاط قوت و فرصتها می تواند شرایط خوبی را در شرکت نشان دهد و امکان استفاده از یک استراتژی تهاجمی را فراهم کند.

از سوی دیگر ، تعامل شدید بین نقاط ضعف و تهدید را می توان به عنوان یک هشدار و توصیه بالقوه برای استفاده از یک استراتژی دفاعی تحلیل کرد.

تطبیق و تبدیل

یکی از راه های استفاده از SWOT تطبیق و تبدیل است.

تطبیق برای پیدا کردن مزیت رقابتی با مطابقت نقاط قوت به فرصت ها استفاده می شود.

تاکتیک دیگر تبدیل نقاط ضعف یا تهدید به نقاط قوت یا فرصت است.

نمونه ای از یک استراتژی تبدیل ، یافتن بازارهای جدید است.

اگر تهدیدها تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ یا ضعف ها قابل تبدیل نباشند ، یک شرکت باید سعی کند تا از آنها به حداقل برساند یا از آن جلوگیری کند.

برنامه ریزی شرکت

به عنوان بخشی از تدوین استراتژی ها و برنامه هایی که سازمان را قادر می سازد به اهداف خود برسد ، آن سازمان از یک فرآیند منظم و جدی که به عنوان برنامه ریزی شرکتی معروف است استفاده می کند.

SWOT در کنار PEST می‌توان به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل عوامل کسب و کار و عوامل محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

PEST : political, economic, socio-cultural and technological

سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و فناوری

اهداف را تعیین کنید و تعیین آنچه سازمان قصد دارد اسکن محیطی ارزیابی های داخلی SWOT سازمان را انجام دهد و این شامل ارزیابی از وضعیت موجود و همچنین سبد محصولات و خدمات و تجزیه و تحلیل چرخه چرخه تولید محصول یا خدمات می باشد.

استراتژی های موجود باید ارتباط از نتایج ارزیابی داخلی و خارجی را تعیین کند.

ممکن است شامل تجزیه و تحلیل شکاف عوامل محیطی موضوعات استراتژیک تعریف شده یا عوامل کلیدی در تدوین یک برنامه شرکتی باشد که سازمان باید به آن بپردازد توسعه استراتژی های جدید و تجدید نظر شده و تجزیه و تحلیل اصلاح شده از موضوعات استراتژیک ممکن است به معنای اهداف نیاز به تغییر در ایجاد عوامل موفقیت مهم می‌باشد.

دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی تهیه برنامه های عملیاتی ، منابع ، برنامه ها برای اجرای استراتژی نظارت بر همه نتایج و نقشه برداری در برابر برنامه ها ، انجام اقدامات اصلاحی ، که ممکن است به معنای اصلاح اهداف یا استراتژی ها باشد.

بازاریابی

مقاله اصلی: مدیریت بازاریابی در بسیاری از تحلیل های رقبا ، بازاریابان پروفایل های دقیقی از هر رقیب در بازار ایجاد می کنند ، بخصوص بر نقاط قوت و ضعف رقابتی نسبی خود با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT تمرکز می کنند.

مدیران بازاریابی ساختار هزینه هر یک از رقبا ، منابع سود ، منابع و شایستگی ها ، جایگاه رقابتی و تمایز محصول ، درجه ادغام عمودی ، پاسخ های تاریخی به پیشرفت های صنعت و سایر عوامل را بررسی می کنند.

مدیریت بازاریابی غالباً برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای انجام تحلیل دقیق بازاریابی ، سرمایه گذاری در تحقیق را ضروری می داند.

بر این اساس ، مدیریت اغلب به دست آوردن این اطلاعات تحقیقات بازار (متناوب تحقیقات بازاریابی) را انجام می دهد.

بازاریابان از تکنیک های متنوعی برای انجام تحقیقات در بازار استفاده می کنند ، اما برخی از معمول ترین آنها عبارتند از:

تحقیقات کیفی بازاریابی مانند گروه های متمرکز تحقیقات بازاریابی و تجزیه و تحلیل شکاف چیست ؟ کمی مانند تحقیقات آماری تکنیک های تجربی مانند بازارهای آزمایشی تکنیک های مشاهده ای مانند مشاهده نگاری مردم شناختی (در محل).

همچنین ممکن است مدیران بازاریابی فرآیندهای مختلف اسکن محیطی و هوش رقابتی را طراحی و نظارت کنند تا به شناسایی روندها و اطلاع رسانی در مورد بازاریابی شرکت کمک کنند.

سود و مزایا

تجزیه و تحلیل SWOT در چارچوب تمرین کار اجتماعی سودمند است زیرا به سازمانها کمک می کند تصمیم بگیرند که آیا یک هدف قابل دستیابی است یا خیر ، بنابراین سازمانها را قادر می سازد اهداف ، اهداف و گام های قابل دستیابی را برای پیشبرد تحولات اجتماعی یا تلاش در جهت توسعه جامعه تعیین کنند.

SWOTسازمان دهندگان را قادر می سازد تا چشم اندازهایی داشته باشند و نتایج عملی و کارآمدی را ایجاد کنند که از تأثیر تغییرات طولانی مدت برخوردار باشند و به سازمانها کمک می کند تا اطلاعات حداکثری را برای به حداکثر رساندن پتانسیل خود جمع آوری کنند.

تکمیل یک تجزیه و تحلیل SWOT یک فرایند مفید برای در نظر گرفتن اولویت های کلیدی سازمانی ، از جمله جنسیت و تنوع فرهنگی و اهداف جمع آوری سرمایه است.

محدودیت ها

SWOT به عنوان نقطه شروع بحث در نظر گرفته شده است و به خودی خود نمی تواند به مدیران نشان دهد كه چگونه می توانند به مزیت رقابتی دست یابند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل SWOT عکس لحظه ای از شرکت در یک لحظه خاص از زمان است ، ممکن است این تحلیل واقعیت این باشد که محیط داخلی و خارجی به سرعت در حال تغییر است.

برخی دیگر سوءاستفاده از تجزیه و تحلیل SWOT را به عنوان روشی مورد استفاده قرار داده اند که می تواند به سرعت و بدون تفکر انتقادی طراحی شود و منجر به عدم درگ و فهم صحیص در نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات در محیط داخلی و خارجی سازمان می‌شود.

اگر بنگاه اقتصادی با یک قدرت واحد مانند کنترل هزینه روبرو شود ، می توانند از نقاط ضعف خود مانند کیفیت محصول غافل شوند.

یک محدودیت دیگر شامل توسعه تجزیه و تحلیل SWOT به سادگی برای دفاع از اهداف و اهداف قبلاً تصمیم گرفته شده است.

این سوء استفاده منجر به محدودیت در احتمال طوفان مغزی و شناسایی “واقعی” موانع می شود.

این سوء استفاده همچنین علاقه سازمان را بالاتر از رفاه جامعه قرار می دهد.

علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل SWOT باید به عنوان مشارکت با انواع مختلفی از مشارکت کنندگان از جمله اعضای جامعه ساخته شود.

طراحی تجزیه و تحلیل SWOT توسط یک یا دو کارگر جامعه محدود به واقعیت نیروها ، بویژه عوامل خارجی است و سهم احتمالی اعضای جامعه را کمرنگ می کند.

مایکل پورتر چهارچوب نیروها را به عنوان واکنشی نسبت به SWOT توسعه داد که به نظر وی فاقد سخت گیری و موقت بود.

تحلیل SWOT

تحلیل SWOT

نقاط قوت :

نقاط قوت و خصوصیات داخلی و مثبت شرکت شما هستند.

اینها مواردی هستند که تحت کنترل شما هستند.

چه مزیت های رقابتی نسبت به رقابت خود دارید؟

چه دارایی های فیزیکی از جمله مشتری ، تجهیزات ، فناوری ، وجه و حق ثبت اختراع دارید؟

چه ویژگی هایی در تیم خود دارید ، مانند دانش ، آموزش ، شبکه ، مهارت و شهرت؟

چه فرایندهای تجاری موفقیت آمیز هستند؟

نقاط ضعف :

نقاط ضعف عوامل منفی هستند که از نقاط قوت شما دور می شوند.

اینها مواردی هستند که ممکن است شما برای بهبود رقابت لازم داشته باشید.

آیا مکان شما برای موفقیت شما ایده آل است؟

آیا مواردی وجود دارد که شغل شما نیاز به رقابت دارد؟

چه فرآیندهای تجاری نیاز به پیشرفت دارند؟

آیا دارایی ملموس که شرکت شما به آن نیاز دارد ، از جمله پول یا تجهیزات است؟

آیا شکافی در تیم شما وجود دارد؟

فرصت ها :

فرصت ها عوامل بیرونی در محیط کسب و کار شما هستند که احتمالاً در موفقیت شما نقش دارند.

اگر تجارت شما در حال انجام و کار است ، آیا مشتریان به شدت به شما فکر می کنند؟

آیا بازار شما رو به رشد است و آیا روندهایی وجود دارد که مردم را ترغیب می کند بیشتر از آنچه می فروشید خریداری کنند؟

آیا تغییراتی در آئین نامه وجود دارد که می تواند بر شرکت شما تأثیر بگذارد؟

آیا رویدادهای آینده وجود دارد که شرکت شما ممکن است بتواند از آن برای رشد تجارت استفاده کند؟

تهدیدها :

تهدیدها عوامل بیرونی هستند که شما هیچ کنترلی بر آنها ندارید.

ممکن است بخواهید در صورت بروز برنامه های اضطراری برای مقابله با آنها در نظر بگیرید.

آیا شما رقبای بالقوه ای دارید که ممکن است وارد بازار شما شوند؟

آیا پیشرفت های آینده در فناوری می تواند نحوه انجام کار را تغییر دهد؟

آیا تأمین کنندگان همواره می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت های مورد نیاز خود تهیه کنند؟

آیا روند بازار وجود دارد که می تواند به یک تهدید تبدیل شود؟

آیا رفتار مصرف کننده به گونه ای تغییر می کند که می تواند بر تجارت شما تأثیر منفی بگذارد؟

از این گذشته ، این مربوط به تهیه استراتژی است که می توانید طی چند ماه آینده روی آن کار کنید.

اولین قدم این است که به نقاط قوت خود توجه کنید و بدانید که چگونه می توانید از این نقاط قوت استفاده کنید تا از فرصت های خود استفاده کنید.

سپس ، ببینید که چگونه نقاط قوت شما می تواند با تهدیداتی که در بازار وجود دارد ، مقابله کند.

برای تهیه لیستی از کارهایی که می توانید انجام دهید از این تحلیل استفاده کنید.

با استفاده از لیست اقدامات خود ، به تقویم شرکت خود نگاه کنید و اهداف (یا نقاط عطف) را بر روی آن شروع کنید.

چه چیزی را می خواهید در هر فصل یا هر ماه پیش ببرید؟

شما همچنین می خواهید این کار را با تجزیه و تحلیل چگونگی فرصت های خارجی به شما در مقابله با نقاط ضعف داخلی خود کمک کنید.

آیا می توانید آن ضعف ها را به حداقل برسانید تا از تهدیدهایی که شناسایی کرده اید جلوگیری کنید؟

مجدداً ، یک لیست عملی خواهید داشت که می خواهید اولویت بندی کنید و برنامه ریزی کنید.

ولی توجه داشته باشیم که …

تجزیه و تحلیل ممکن است بسته به تأثیر آنها در اهداف سازمان ، عوامل داخلی را نقاط قوت یا ضعف قلمداد کند.

آنچه ممکن است نقاط قوت مربوط به یک هدف باشد ممکن است ضعف ها (حواس پرتی ، رقابت) برای یک هدف دیگر باشد.

این عوامل ممکن است شامل همه 4P ها و همچنین پرسنل ، امور مالی ، قابلیت های تولید و غیره باشد.

عوامل بیرونی ممکن است شامل مسائل کلان اقتصادی ، تحولات فن آوری ، قوانین و تحولات فرهنگی اجتماعی و همچنین تغییر در بازار یا موقعیت رقابتی باشد.

نتایج اغلب به شکل ماتریس ارائه می شوند.

تجزیه و تحلیل SWOT تنها یک روش طبقه بندی است و نقاط ضعف خاص خود را دارد.

به عنوان مثال ، ممکن است تمایل داشته باشد کاربران خود را ترغیب کند که لیست ها را ترسیم کنند ، نه اینکه در مورد عوامل مهم واقعی در دستیابی به اهداف فکر کنند.

این لیست همچنین لیست های نتیجه گیری را بصورت غیرقانونی و بدون اولویت بندی مشخص ارائه می کند ، به عنوان مثال ، به نظر می رسد فرصتهای ضعیف می توانند تهدیدهای قوی را متعادل کنند.

این عاقلانه و حرفه‌ای است که هیچ یک از ورودی‌های SWOT را خیلی سریع از بین نبرید.

تجزیه و تحلیل SWOT در تبلیغات

گزارش های بسیاری در مورد استفاده از SWOT توسط شرکت های زندگی واقعی و نحوه گسترش این ایده منتشر شده است.

به عنوان مثال کوکا کولا برای هدف قرار دادن مشتری به طور موثر ، مانند جذابیت به حواس ، از این کار در تبلیغات تلویزیونی خود استفاده کرده است.

Author: تبلیغاتچی

هدف ما ارائه بهترین راهکارها برای پیشرفت و توسعه کارفرمایانمان است، بطوری که تبدیل به بزرگترین شرکت مشاوره در زمینه تبلیغات و برندینگ و دیجیتال مارکتینگ شویم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.