شکاف (GAP) چیست؟


شکاف (GAP) چیست؟

معنی: وقفه، شق، دهنه، رخنه، شکاف، درز، جای باز، اختلاف زیاد، شکافدار کردن معانی دیگر: (از نظر زمان یا بعد) وقفه، انقطاع، جای خالی، از قلم افتادگی، فاصله، فرق فاحش، تفاوت، کمیابی، (در نرده یا دیوار) شکاف، بریدگی، سوراخ عبور، دهانه، رجوع شود به: spark gap، (در دیوار یا نرده) سوراخ ایجاد کردن، راه عبور باز کردن، (دیوار را) شکافتن، (از وسط دیوار) نقب زدن، از هم باز شدن، وا رفتن، گشوده شدن، (مکانیک) فاصله ی پلاتین اتومبیل

بررسی کلمه

• (1) تعریف: a space or opening made by or as if by breaking or separating.
مترادف: aperture, breach, chasm, crack, opening, space, void
مشابه: blank, fissure, gape, interval, notch, rent, rift, separation

[ترجمه ترگمان] بازی را از شکاف پرچین تماشا کردیم
[ترجمه گوگل] ما بازی را از طریق یک شکاف در حصار تماشا کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مهاجران از شکاف کوهستان گذشتند
[ترجمه گوگل] مهاجران از میان شکاف کوه عبور کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: a space in something that is otherwise continuous or homogeneous.
مترادف: lacuna, void
مشابه: blank, hiatus, hole, interval, lack, lactation, opening

[ترجمه ترگمان] پلیس یه شکاف تو عذرش پیدا کرده
[ترجمه گوگل] پلیس یک شکاف در آلبیع خود را مشاهده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: a large difference or disparity.
مترادف: difference, disparity
مشابه: chasm, divergence, gulf, inequality

[ترجمه ترگمان] شکاف بین فقرا و فقرا به گسترش خود ادامه می دهد
[ترجمه گوگل] فاصله میان ثروتمندان و فقرا همچنان گسترش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] احساس می کرد که شکافی بین خودش و دوستش در تابستان گسترش یافته است
[ترجمه گوگل] او احساس کرد که شکاف میان خود و دوستش در طول تابستان ایجاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] بچه ها از شکاف دیوار فشرده شدند
[ترجمه گوگل] بچه ها از طریق یک شکاف در دیوار فشرده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] من سال گذشته دور دنیا رفتم
[ترجمه گوگل] من سالها در سراسر دنیا سفر کرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] شعاعی از نور خورشید در میان ابرها می درخشید
[ترجمه گوگل] یک پرتو آفتاب از طریق یک شکاف در ابرها شنیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] باید یک شکاف ۶ اینچی در پایین وجود داشته باشد
[ترجمه گوگل] شکاف شانزدهم در پایین باید وجود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] منتظر یک شکاف در ترافیک بود
[ترجمه گوگل] من منتظر یک شکاف در ترافیک در حال وقوع بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] سگ همسایه از شکاف پرچین عبور کرد
[ترجمه گوگل] سگ همسایگان از طریق یک شکاف در حوضچه وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او سال her را در سراسر جهان سپری کرد
[ترجمه گوگل] او در سالهای متمادی به سر می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] شکاف بین فقرا و فقرا به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده است
[ترجمه گوگل] شکاف میان غنی و فقیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جاده از شکافی در \/ بین تپه ها عبور می کند
[ترجمه گوگل] جاده در فاصله بین تپه ها قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] شکاف دیوار به قدری عریض بود که گوسفندها از آن عبور کنند
[ترجمه گوگل] شکاف در حصار به اندازه کافی گسترده بود تا گوسفندان از آن عبور کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] گوسفندها از شکافی در حصار وارد شدند
[ترجمه گوگل] گوسفند از طریق یک شکاف در حیاط به زمین می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فقط یک شکاف باریک بین تخت و دیوار وجود داشت
[ترجمه گوگل] تنها فاصله ای بین تخت و دیوار وجود داشت شکاف (GAP) چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فاصله بین خودروی خود و بعدی را کنار بگذارید
[ترجمه گوگل] یک فاصله بین ماشین و بعد را ترک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

suspension, abeyance, break, pause, interval, hiatus, standstill, cease, paralysis, stick, gap, station, timeout, caesura, chasm, jib, deadlock, desuetude

crack, fracture, break, hiatus, breach, cut, incision, gap, craze, chap, split, flaw, chink, slot, notch, fraction, nick, breakthrough, seam, slit, slash, chasm, chine, suture, crevice, rip, cleft, rake, hair crack, interstice, scar, stoma

تخصصی

[عمران و معماری] شکاف - فاصله - درز - شکست - رخنه - بادخور
[کامپیوتر] شکاف - فاصله - فضای حافظه ی مغناطیسی میان دو رکورد ( فاصله ی میان دو رکورد )، یا دو بلوک از اطلاعات ( فاصله ی میان بلوک ) .
[برق و الکترونیک] gallium phosphide-فسفید گالیم ماده مرکب دوتایی نیمه رسانا که برای ساخت دیودهای نور افشان با نور سبز یا قرمز در محدوده ی طول موج 690 تا 790 نانومتر استفاده می شود . - شکاف، فاصله ( هوایی )
[نساجی] فضای باز - فاصله دهانه شیطانک رینگ - دهانه
[ریاضیات] فضای خالی، شکاف، فاصله ی بین دو لبه ی خالی، فاصله، درز، رخنه، شکست، درز
[] آبکند، گدوک، گردنة باریک
[آب و خاک] فضای خالی، شکاف، سطحی بین محدوده دو حوزه آبخیز مج

به انگلیسی

• american corporation headquartered in california, operator of three major chains of retail clothing stores (gap, banana republic, and old navy)
opening, breach; hiatus; space; great difference, disparity
a gap is a space between two things or a hole in something solid.
a gap is also a period of time when you are not involved in a particular activity.
if there is something missing from a situation which prevents it from being satisfactory or complete, you can also say that there is a gap.
a gap is also a great difference between two things, people, or ideas.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکاف قیمتی (Gap) به وجود یک ناپیوستگی در نمودار یک اوراق بهادار گفته می‌شود. زمانی که قیمت به سمت بالاتر و یا ‌پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبلش، بدون رخ دادن ‌هیچ‌گونه معامله‌ای در بازهٔ زمانی بین این دو روز حرکت می‌کند. شکاف‌های قیمتی معمولاً زمانی که اخبار باعث تغییر موارد بنیادی (Fundamentals) در طی ساعاتی که بازار بسته می‌باشد می‌شود، رخ می‌دهند. مانند اعلام سودآوری یک شرکت در ساعات بسته بودن بازار.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

 • یک شکاف قیمتی در واقع یک فضای ناپیوسته در نمودار قیمتی یک دارایی و یا یک اوراق بهادار می‌باشد، که معمولاً بین ساعت‌های معاملاتی به وجود می‌آید.
 • چهار نوع از شکاف‌های قیمتی وجود دارد: شکاف‌های قیمتی معمولی (common gaps)، شکاف‌های قیمتی هجوم (breakaway gaps)، شکاف‌های قیمت فرار (runaway gaps)، و شکاف‌های خستگی (exhaustion gaps)، که هر یک از این شکاف‌ها مفهوم خاصی را به معامله‌گران می‌رساند.
 • شکاف‌ها به آسانی تشخیص داده می‌شوند، اما تشخیص دادن نوع این شکاف‌ها بسیار سخت می‌باشد.

یک شکاف قیمتی چه چیزی را به شما می‌گوید؟

شکاف‌های قیمتی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که اخبار و یا یک رویداد باعث هجوم خریداران و یا فروشندگان به سمت یک اوراق بهادار خاص می‌شود. این خود باعث می‌شود که قیمت ‌باز شدن به‌نحو قابل‌توجهی بالاتر و یا ‌پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز گذشته (Previous day close) باشد. بسته به نوع شکاف قیمتی رخ‌داده، این شکاف می‌تواند نشان‌دهندهٔ شروع یک روند جدید و یا معکوس شدن روند (reversal of the previous trend) باشد.

شکاف‌های قیمتی زمانی رخ می‌دهند که قیمت یک اوراق بهادار و یا دارایی در سطحی بالاتر و یا ‌پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باز شود، آن هم بدون اینکه ‌هیچ‌گونه فعالیت معامله‌گری در این بین رخ داده باشد. شکاف‌های قیمتی جزئی زمانی رخ می‌دهند که قیمت بازشدن (Opening Price) بالاتر و یا ‌پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باشد اما در محدودهٔ قیمتی روز قبلش حرکت کند. شکاف قیمتی کامل زمانی رخ می‌دهد که قیمت ‌بازشدن به‌طور کامل در شکاف (GAP) چیست؟ محدودهٔ خارج از محدودهٔ قیمت پیشین باز شود. ایجاد شکاف، به‌خصوص شکاف‌های کامل، نشان‌دهندهٔ یک تغییر قدرتمند در احساسات بازار در طی شب می‌باشد. برخی از معامله‌گران از استراتژی بازی با شکاف‌های قیمتی به‌منظور کسب سود استفاده می‌کنند.

تفاوت بین انواع شکاف‌های قیمتی

تفاوت‌های اساسی بین انواع شکاف‌های قیمتی وجود دارد: شکاف قیمتی عمومی (Common Gaps)، شکاف قیمتی هجوم (Breakaway gaps)، شکاف قیمتی فرار (Runaway gaps)، شکاف قیمتی خستگی (Exhaustion Gaps).

 • شکاف قیمتی معمولی (Common Gap): به‌طور کلی، هیچ اتفاق مهمی پیش از رخ دادن این نوع از شکاف‌های قیمتی رخ نمی‌دهد. شکاف‌های قیمتی معمولی به‌طور کلی سریع پُر می‌شوند. (این اتفاق معمولاً دو روز به‌طول می‌انجامد) شکاف‌های قیمتی معمول همچنین با عنوان شکاف‌های محدوده‌ای (Area gaps) و یا شکاف‌های معاملاتی (trading gaps) شناخته می‌شوند و معمولاً با حجمی در حد و اندازهٔ میانگین حجم معاملات روزانه (Normal average trading volume) همراه می‌شوند.
 • شکاف قیمتی هجوم (Breakway شکاف (GAP) چیست؟ Gap): زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارای شکافی در بالای محدودهٔ حمایت و یا مقاومت باشد، مانند شکاف‌های قیمتی که طی یک محدودهٔ معاملاتی تشکیل شده‌اند. زمانی که قیمت از یک محدوده تثبیت شده با یک شکاف قیمتی خارج می‌شود، به این نوع از خروج قیمتی، شکاف قیمتی گسستگی گفته می‌شود. این نوع از شکاف‌های قیمتی می‌تواند در انواعی از الگوهای نموداری مانند مثلث‌ها (Triangles)، الگوی فنجان و دسته (Cup and handle pattern)، الگوی گوِه (Wedge pattern)، الگوهای کف و یا سقف گرد (Rounded bottom or top)، و یا الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) شکل بگیرند.
 • شکاف قیمتی فرار (Runaway Gap): زمانی رخ می‌دهد که فعالیت معامله‌گری در بازار از تعدادی از نقاط قیمتی متوالی رد می‌شود. که معمولاً این شکاف‌ها توسط میل شدید سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شوند. به‌عبارت دیگر، هیچ معامله‌ای بین نقطهٔ قیمت که شکاف فراری در آن آغاز شد و در شکاف (GAP) چیست؟ جایی که در آن به پایان رسید، وجود نداشته که به‌عنوان تبادل مالکیت در یک اوراق بهادار تعریف شود.
 • شکاف قیمتی خستگی (Exhaustion Gap): یک سیگنال تکنیکالی می‌باشد که با شکسته شدن یک سطح پایینی در قیمت‌ها (معمولاً براساس نمودار روزانه) نشان داده می‌شود که پس از افزایش سریع و پیاپی قیمت‌ها در طی چندین هفته رخ می‌دهد. این سیگنال نشان‌دهندهٔ تغییر قابل‌توجه از فعالیت‌های بازار از خریدن به فروش می‌باشد و معمولاً همراه با کاهش تقاضا برای سهام می‌باشد. معنی سیگنال داده شده توسط این شکاف قیمتی، این است که ممکن است روند صعودی به‌زودی به انتها برسد.

هر یک از این شکاف‌های قیمتی می‌توانند عواقب متفاوتی برای معامله‌گران داشته باشند. برای مثال، بازگشت‌های قیمتی و یا شکاف‌های قیمتی هجوم معمولاً با یک افزایش شدید در حجم معاملات همراه می‌شوند، در حالی که شکاف قیمتی معمولی و شکاف قیمتی فرار این‌گونه نیستند. به‌علاوه، ‌بیشتر شکاف‌های قیمتی بسته به اخبار، و یا یک رویداد خاص مانند میزان درآمدها (earnings) و یا ارزیابی مثبت – و یا منفی یک تحلیلگر از سهم (analyst’s upgrade/downgrade) رخ می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

شکاف‌های قیمتی معمولی در اغلب اوقات رخ می‌دهند و نیاز به دلیلی برای رخ دادن نیز ندارند. همچنین، شکاف‌های قیمتی معمولی به‌طور عمومی ‌پُر می‌شوند، در حالی که دو نوع دیگر از این شکاف‌های قیمتی می‌توانند سیگنال یک بازگشت روندی و یا ادامهٔ روند را به ما بدهند.

مثالی از یک شکاف قیمتی

در مثالی که در ادامه می‌بینید، سهام شرکت آمازون (Amazon.com Inc. – AMZN) در تاریخ 27 اکتبر سال 2017، دچار افزایش شدیدی نسبت به قیمت بسته شدنش در روز قبل، پس از ماه‌ها پیمودن روند افقی شد. این افزایش قیمت سهام همراه با افزایش بسیار زیاد در حجم معاملات رخ داد، که خود نشان‌دهندهٔ رخ‌دادنِ شکاف قیمتی هجوم می‌باشد. این خود شروع یک روند تازه و جدیدتر در سهام شرکت آمازون بود، که رالی قیمتی‌ای از 985 دلار تا 2050 دلار را تا ماه سپتامبر سال 2018 تجربه کرد.

نمودار سهام شرکت آمازون، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

در مثال بعدی، نمودار سهام شرکت آلفابت (Alphabet Inc – GOOGL) نشان‌دهندهٔ یک شکاف قیمتی فرار می‌باشد. سهام شرکت آلفابت، قبل‌تر و در ماه آوریل سال 2017 نیز روند روبه‌بالایی داشت و زمانی که شکاف قیمتی فرار رخ داد، به روند سابق خود ادامه داد.

نمودار سهام شرکت آلفابت، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

محدودیت‌های استفاده از شکاف‌های قیمتی

با وجود آسان بودن تشخیص این شکاف‌ها، محدودیت‌هایی در استفاده از آنها وجود دارد. نکتهٔ مهم این است که هر شخصی باید با توجه به توانایی‌های خود به تشخیص نوع شکاف قیمتی رخ داده بپردازد. اگر شکاف قیمتی به‌طور اشتباه تفسیر شود، می‌تواند منجر به یک اشتباه فاجعه‌آمیز شود که ممکن است در آن، فرصتی طلایی به‌منظور خریدن و یا فروش اوراق بهادار را از دست رود، که می‌تواند تأثیر سنگینی بر روی سودها و یا زیان‌های یک معامله‌گر داشته باشد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

شکاف خستگی (Exhaustion Gap) چیست؟

شکاف خستگی (exhaustion gap) یا گپ خستگی زمانی رخ می‌دهد که در رشد سریع قیمت سهام، کاهش رخ دهد. این شکاف نشان‌دهنده‌ سرعت پایین ناشی از کاهش تقاضا برای یک سهام است.

تجزیه و تحلیل شکاف خستگی

شکاف خستگی یکی از شکاف‌هاییست که در معاملات رخ می‌دهد. تحلیل‌گران فنی انواع مختلفی از شکاف‌ها را در مراحل مختلف معاملات تشخیص می‌دهند.

شکاف‌های معاملاتی

شکاف‌های معاملاتی زمانی رخ می‌دهند که در اوراق بهادار از یک قیمت داده شده نسبت به شکاف (GAP) چیست؟ قیمت داده شده‌ی بعدی شاهد تغییرات عظیمی باشیم. در نمودار فنی، معامله‌کننده شاهد شکاف بزرگی در سری قیمت‌های روی نمودار خواهد بود. معمولا اوراق بهادار روندی را دنبال می‌کنند که در آن تغییرات قیمت به طرف بالا و پایین خواهد بود. شکاف در معاملات معمولا ناشی از یک اتفاق در بازاری مشخص است که دیدگاه موجود نسبت به قیمت را در جهت مثبت یا منفی تغییر داده است.

اوراق بهادار در هنگام معاملات از چرخه‌ای معاملاتی پیروی می‌کنند که شامل یک شکاف breakaway نیز هست که به دنبال آن نیز یک شکاف runaway و یک شکاف خستگی رخ می‌دهند. شکاف breakaway یا شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت به شدت در جهتی خاص تغییر کند. زمانی که سهام به سرعتی ثابت در آن جهت مشخص دست یابد، شاهد پشتیبانی بیشتر از طرف معامله‌کنندگانی خواهد بود که با شرایط مشابه مواجه‌اند. اگر این سرعت در جهت ساخت سهام ادامه یابد، احتمال اینکه شکاف runaway یا فرار رخ دهد افزایش می‌یابد (این شکاف با نام شکاف استمرار یا continuation نیز شناخته شده است). شکاف runaway زمانی رخ می‌دهد که قیمت در جهتی ثابت پیش رفته و سپس شکافی بزرگ در ارتباط با روند پشتیبانی رخ می‌دهد.

اوراق بهادار می‌توانند شکاف‌های runaway متعددی را شکاف (GAP) چیست؟ گزارش کنند.

از آن جایی که اوراق بهادار تا بی نهایت در یک جهت پیش نمی‌روند، در جایی شاهد کاهش سرعت روند سرعت خواهند بود. زمانی که سرعت روند قیمت کاهش یابد، یک شکاف خستگی رخ می‌دهد. این شکاف نشان‌دهنده‌ی آخرین فشار در جهت مشخص قیمت پیش از رخ دادن واژگونی است. تشخیص شکاف‌های خستگی دشوار بوده و به راحتی با شکاف‌های runaway اشتباه گرفته می‌شوند.

فرصت‌های معاملاتی شکاف خستگی

تفسیر تفاوت میان یک شکاف runaway و یک شکاف خستگی استنباطی مهم از فرصت‌های معاملاتی جدید خواهد بود. شکاف‌های خستگی عموما پیش از روند واژگونی رخ می‌دهند و بنابراین، موجب ایجاد فرصتی عالی در بازار می‌گردند.

برای مثال، فرض کنید که قیمت اوراق بهادار در اثر یک شکاف breakaway به روندی صعودی (گاوی) دچار شده است. قیمت سهام نیز در اثر چندین شکاف runaway روندی صعودی پیش گرفته است. معامله‌کننده معتقد است که این روند در حال نزدیک‌ شدن به اوج خود است و او ممکن است شاهد رخ دادن یک شکاف خستگی در این روند باشد که نشان‌دهنده‌ی اقدام به آغاز فروش به منظور کسب سود از روند واژگونی است.

شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌‌ها

امروز قصد داریم در این مقاله به شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها بپردازیم. تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

روش‌های تجزیه‌ و تحلیل شکاف استراتژیک، ابزارهای بسیار مهمی هستند که سازمان‌ها از آن برای تحلیل شکاف‌هایی که بین اهداف و نتایج پیش‌بینی شده وجود دارند، استفاده می‌کنند. در حقیقت این تجزیه ‌و تحلیل به سازمان کمک می‌کند تا مراحل خاصی که برای رسیدن به هدف لازم است را تعیین و خود را با آن تطبیق دهد. در این حالت سازمان‌ها این امکان را پیدا می‌کنند که موقعیت فعلی خودشان را با اهداف سازمانی قیاس کنند. در نتیجه راه‌حل‌های گوناگونی را برای پرکردن این شکاف طراحی و اجرا می‌کنند. به‌نوعی تحلیل شکاف استراتژیک سازمان را می‌توان به معنای بررسی کردن عملکردهای فعلی سازمان با در نظر گرفتن وضعیت آتی سازمان دانست.

شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها یک ابزار مهم در راستای انجام برنامه‌ریزی استراتژیک است. منظور ما از برنامه‌ریزی استراتژیک برنامه‌ای است که به مقایسه موقعیت فعلی سازمان و موقعیتی که می‌خواهد در آینده داشته باشد و نحوه‌ پرکردن شکافی که بین وضع فعلی و وضع آینده وجود دارد بپردازد. تحلیل شکاف استراتژیک، تکنیکی است که در مدیریت کسب‌وکار کاربرد زیادی دارد و در دوره های MBA و همچنین دوره های DBA به‌کرات و در کلاس‌های مختلف به آن پرداخته می‌شود. در حقیقت این تکنیک تفاوت مابین بهترین نتیجه‌ ممکن و نتیجه‌ واقعی و فعلی را ارزیابی می‌کند. با استفاده از این شیوه می‌توان پیشنهاداتی را جهت از بین بردن این شکاف ارائه داد.

شکاف استراتژیک نشان‌دهنده‌ چیست؟

شکاف استراتژیک نشان‌دهنده عدم تشابه بین اهداف ترجیحی و اهداف واقعی یک شرکت و کسب‌وکار است‌. از نظر برخی از اقتصاددانان، شکاف استراتژیک ممکن است تبدیل به یک کشش استراتژیک شود. در برنامه‌ریزی استراتژیک نیاز به صرف زمان زیادی برای هر کسب‌وکار داریم تا شاهد موفقیت‌های بلندمدت آن سازمان باشیم. در بسیاری از موارد به شکاف برنامه‌ریزی استراتژیک هیچ توجهی نمی‌شود و این خود می‌تواند تهدیدی برای عملکرد آینده و حتی بقا یک سازمان تلقی شود. تحلیل شکاف استراتژیک بر کارایی و اثربخش بودن اقدامات مدیران ارشد و تیم‌های مدیریتی و اجرایی نیز اثر می‌گذارد. با این کار می‌توان چشم‌انداز درستی نسبت به آینده داشت. اگر یک شرکت از توافقاتی که در رابطه با اهدافش انجام داده اطلاع نداشته باشد، احتمال موفقیت آن بسیار پایین خواهد بود.

نیاز به شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها

نتایج تحقیقات و تحلیل‌ها، به دسته‌بندی کردن خطاها و تخصیص درست منابع کمک می‌کند. در حقیقت مشخص می‌شود که برای کمک به بهبود عملکرد از طریق مصرف بهتر منابع ورودی چه اقداماتی لازم است. برنامه استراتژیک به طور هم‌زمان بر اهداف میان‌مدت تا بلندمدت متمرکز است. این برنامه استراتژی‌های ضروری جهت دستیابی به اهداف را توضیح می‌دهد و تعیین می‌کند. اگر افق دید خود را حین برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارتان درک نکنید، احتمال موفقیتتان پایین خواهد آمد. با تجزیه‌وتحلیل شکاف‌های استراتژیک به پرکردن این شکاف‌ها بپردازید. از این طریق می‌توانید سهم بیشتری از بازار را اشغال کنید و همچنین یک بازار جدید برای محصولات فعلی شرکت خود ایجاد کنید.

مراحل برنامه ریزی استراتژیک در سازمان چگونه باید استراتژی‌ را تدوین و اجرا کرد؟

مراحل برنامه ریزی استراتژیک در سازمان
چگونه باید استراتژی‌ را تدوین و اجرا کرد؟

برنامه‌ریزی استراتژیک به معنای استفاده از ابزارهایی برای دستیابی به آرمان‌های سازمان است. در تمامی مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک، نه‌تنها به…

به توسعه‌ محصول بپردازید و از استراتژی تنوع غافل نشوید. زمانی که به تحلیل شکاف استراتژیک بپردازید می‌توانید به‌صورت کاملا واقع‌بینانه وضعیت فعلی کسب‌وکار، شرکت، سازمان و… را ارزیابی کنید. اگر متوجه شدید که عملکرد سازمان ضعیف است به طور دقیق دلایل عملکرد ضعیف سازمان را پیدا کنید. وقتی به تعیین شکاف بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب آینده می‌پردازید، محوریت این تحلیل و بررسی باید در راستای اهداف و مقاصد تجاری باشد. شما باید با تجزیه‌وتحلیل درست شکاف‌های موجود، اقدامات و سیاست‌های جاری سازمان را مورد ارزیابی قرار دهید. همین امر در نهایت منجر به بهبود وضعیت فعلی و همچنین شفاف‌سازی خواهد شد.

نحوه‌ شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها

شناسایی و تجزیه‌وتحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها با هدف معین کردن گام‌های مشخصی است که یک شرکت برای رسیدن به هدف خاص خود به آن‌ها نیاز دارد. در این تحلیل عوامل مختلفی مثل ارزیابی عملکرد مدیریت و محدودیت‌های بودجه، چارچوب‌های زمانی و… مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد. بعد از اینکه تجزیه‌وتحلیل‌های لازم صورت گرفت باید یک برنامه‌ اجرایی در راستای آن‌ها تدوین شود. برای یک کسب‌وکار، شرکت و یا سازمان، تجزیه‌وتحلیل شکاف استراتژیک راهی است که باعث می‌شود از برنامه‌های عملیاتی کمک بگیریم تا به موفقیت برسیم.

با تجزیه‌وتحلیل شکاف‌های استراتژیک به سازمان کمک می‌شود تا این موضوع را بررسی کند که آیا از منابع خود بیشترین و بهترین بازده را دریافت می‌کند یا خیر. بعد از اینکه شکاف بین وضعیت موجود و بهترین نتیجه مشخص شد، زمینه‌های بالقوه برای بهبود وضعیت فعلی و ترمیم شکاف باید تعیین شوند. در این مرحله لازم است تا تمام منابعی که برای پرکردن شکاف مذکور ضرورت دارند، مورد شناسایی قرار گیرند. برای اینکه درک بهتری از موضوع حاصل شود، توجه شما را به یک مثال ساده جلب می‌کنیم.

strategic management

یک مثال از شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها

فرض کنید یک رستوران کوچک در منطقه‌ا‌ی ساحلی غذا سرو می‌کند و مشتریان وفادار محلی خود را همیشه دارد. اما پس از مدتی صاحبان رستوران مشتاق می‌شوند تا اینکه به جمعیت بیشتری در طول تعطیلات تابستانی خدمت‌رسانی کنند. در این‌ خصوص تجزیه‌وتحلیل شکاف استراتژیک به کار گرفته می‌شود. از این طریق می‌توان تغییراتی که رستوران برای رسیدن به اهدافش دارد را شناسایی کرد. چند نمونه از این تغییرات را ذکر می‌کنیم. برای مثال ممکن است این تغییرات دربردارنده حرکت به‌سوی خیابان‌های شلوغ‌تر، به‌روزرسانی منوها، انجام اقداماتی در راستای جذب گردشگر و… باشند. الزامی وجود ندارد که صاحبان رستوران حتما این پیشنهادات را بپذیرند. اما اگر می‌خواهند در تجارت خود موفق‌تر عمل کنند لازم است تا به نتایج این تجزیه‌وتحلیل‌ها توجه و تغییرات را عملی کنند.

پس از تجزیه‌وتحلیل لازم، صاحبان تجارت متوجه می‌شوند که ترکیب پول، زمان، افراد حرفه‌ای و… آنان را به نتایج بهتری می‌رساند‌. البته خیلی از کسب‌وکارها وجود دارند که در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شکست می‌خورند. ممکن است آن‌ها از نظر دیگران به اهداف تجاری خود هم رسیده باشند. اما در موارد زیادی شاهد این هستیم که نتوانسته‌اند از تمام پتانسیل خود استفاده کنند. کسانی که در برنامه‌ریزی استراتژیک شکست می‌خورند، معمولا قابلیت‌ها و منابع موردنیاز جهت دستیابی به اهداف اساسی کسب‌وکار را دارا هستند. اما نهایتا در استفاده از تمام پتانسیل خود ناکام می‌مانند. تحلیل شکاف استراتژیک در این زمان می‌تواند به مشاغل مختلف کمک کند تا به پرکردن شکاف مابین عملکرد فعلی و عملکرد بالقوه خود بپردازند.

رویکردهای مختلف در شناسایی و تجزیه شکاف (GAP) چیست؟ و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان ها

شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها می‌تواند با اتخاذ دو رویکرد مختلف انجام شود. در ادامه با ما همراه باشید. تمرکز ما در اتخاذ این رویکردها بر وضعیت مطلوب سازمان است. طبق رویکرد اول برای اینکه شکاف‌های موجود مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند، باید اهداف و مقاصد سازمان حین بررسی عملکرد فعلی سازمان در نظر گرفته شوند. طبق رویکرد دوم نیز هنگام تجزیه‌وتحلیل عملکرد کسب‌وکار باید یک ‌چشم‌انداز آینده‌نگر را در نظر داشت. در حقیقت در گام اول برای تجزیه‌ و تحلیل شکاف باید به بررسی اهداف معین شده‌ قبلی یا چشم‌انداز آینده سازمان پرداخت. چشم‌انداز شکاف (GAP) چیست؟ آینده سازمان بر وضعیت هدف سازمان متمرکز است.

Organizational Strategic Gap

در مرحله دوم شناسایی و تجزیه‌وتحلیل شکاف استراتژیک سازمان‌ها، باید وضعیت فعلی سازمان بررسی شود. در واقع بعد از اینکه چشم‌انداز آینده سازمان را ترسیم کردید لازم است تا عملکرد فعلی را نیز ارزیابی کنید. این کار به سازمان کمک می‌کند تا عملکردش را در راستای اهداف تجاری و چشم‌انداز آینده پیگیری کند. بعد از طی مراحل یاد شده نوبت این است که شکاف‌های بین وضعیت فعلی و آینده سازمان شناسایی شوند‌. برای اینکه بینش روشنی از شکاف‌های عملکردی به دست بیاید، باید وضع فعلی تحلیل شود. در مرحله‌ بعدی تجزیه‌وتحلیل شکاف استراتژیک، باید میزان شکاف عملکرد و دلایل شکاف عملکرد بررسی شوند. برای از بین بردن شکاف‌ها و بهبود نتایج عملکرد آتی لازم است به تعیین شکاف‌های عملکردی بپردازید.

Strategic Gap

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در مطالب بالا اشاره کردیم شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک، به ردیابی کردن عملکرد یک سازمان برای رسیدن به اهداف تجاری کمک می‌کند. بدین ترتیب با تجزیه و تحلیل شکاف‌های استراتژیک که یکی از ابزارها و لوازم برنامه‌ریزی استراتژیک است می‌توانید برای اقدامات سازمان خود مطابق با موقعیت فعلی و موقعیت مطلوب آینده، برنامه‌ریزی کنید.

تحلیل شکاف دانشی

انجام هر تلاشی در زمینه مدیریت دانش، باید در راستای جهت‌گیری‌ها و اهداف سازمان باشد تا بتواند سازمان را در دستیابی به اهداف کسب‌وکار خود یاری دهد. فعالیت‌هایی که بدون هدف‌گذاری ملموس و قابل اندازه‌گیری تعریف و اجرا می‌شوند، اغلب در نایل شدن به اثربخشی مورد انتظار ناکام می‌مانند. تحلیل شکاف دانشی (Gap Analysis Knowledge) ابزاری مفید برای کمک به سازمان‌ها در بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌های مدیریت دانش می‌باشد. تحلیل شکاف دانشی با تمرکز بر حوزه‌های استراتژیک، وضعیت موجود و مطلوب دانشی در هر حوزه را شناسایی خواهد کرد و پس از شناسایی استراتژی‌های دانشی در هر حوزه، استراتژی مدیریت دانش نیز تدوین شده و راه‌کارهای اجرایی برای ترمیم شکاف دانشی برنامه‌ریزی خواهد شد. در واقع همراستایی استراتژیک مدیریت دانش با کسب‌وکار، از طریق تحلیل شکاف دانشی در سازمان اتفاق خواهد افتاد. روند تحلیل شکاف دانشی معمولا به موردهای کسب‌وکار یا Business Case ‌ وابسته است. در هر بیزینس‌کیس، هدف مورد نظر به لحاظ دانشی، کمبودها و سنجه‌های مدیریت دانشی مرتبط تعریف می‌شوند.
در کنار آگاهی از دانسته‌های سازمانی ضرورت دیگر روند تحلیلی شکاف دانشی در سازمان، شناسایی نادانسته‌های سازمان است. هنگامی که در فرآیند استفاده از نقشه دانش، دانش مورد نیاز شناخته می‌شود، اما نقشه دانش پاسخی برای نیاز شناسایی شده ارائه نمی‌دهد، زنگ هشداری برای مدیران سازمان به صدا در می‌آید تا هرچه سریعتر نسبت به پرکردن شکاف دانشی موجود اقدام کنند. کسب دانش درست بر مبنای تحلیل شکاف دانشی باعث تولید ارزش بالایی در سازمان‌ها می‌شود.
بنابراین تحلیل شکاف دانشی با استفاده از نقشه دانش و استراتژی سازمان، با مدنظر قراردادن موارد زیر، به سازمان کمک می‌کند تا تلاش‌های خود را در جهت تحقق اهداف کسب‌وکار متمرکز سازد:
• اهدافی که در چرخه‌ی در حال رشد کسبوکار باید مورد توجه قرار بگیرند
• فرآیندهای پیوندخورده با اهداف
• استفاده از منابع دانشی موجود برای استفاده مؤثر فرآیندها
• بررسی شکاف‌های دانشی موجود که باعث می‌شوند فرآیندها نتوانند موثر عمل کنند؛
• تعریف راهکار مناسب برای پر کردن شکاف‌های دانشی شناسایی شده.

شرکت‌های پیشرو

بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مدیریت دانش را با تمرکز بر بخش تحقیق و توسعه آغاز می‌کنند و در این راه، تحلیل شکاف دانشی یکی از ابزارهای اصلی مدیریت دانش برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مدیریت دانش خواهد بود. شرکت‌های بزرگی مانند شل (Shell)، سابیک (SABIC) و بریتیش تلکام (BT) در این زمینه پیشگام هستند. در بسیاری از شرکت‌های کشور نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و شرکت‌هایی مانند پتروشیمی رازی، برق منطقه‌ای فارس و مپنا جزء شرکت‌های پیشرو در این زمینه می‌باشند.

متدولوژی ما در زمینه تحلیل شکاف دانشی

شرکت مشاوران توسعه آینده، با تکیه بر تجربیات جهانی و شرکت‌های پیشرو بین‌المللی در زمینه مدیریت دانش و همچنین بومی‌کردن این راهکار متناسب با فضای سازمان‌های ایرانی، توانست به خوبی تحلیل و ترمیم شکاف دانشی را در سازمان‌های کشور پایه‌گذاری نماید. این راه‌حل توسط مشاوران توسعه آینده در طرح‌های توسعه مدیریت دانش در طی سال‌های گذشته به بلوغ قابل توجهی رسیده و در برخی سازمان‌ها عملا به بازگشت سرمایه‌های مالی و عملکردی منجر شده است.

گام‌های اجرایی تحلیل شکاف دانشی

 • شناسایی و تعیین حوزه‌های دانشی با اولویت بالاتر در سازمان؛
 • تعیین کارگروه‌های مربوطه در هر حوزه؛
 • برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با تحلیل شکاف دانشی برای تسهیلگران و کارگروه‌ها؛
 • استخراج اهداف استراتژیک هر حوزه و نیازهای عملکردی؛
 • راهبری جلسات تحلیل شکاف دانشی در هر کارگروه؛
 • شناسایی وضعیت موجود و مطلوب دانشی؛
 • تعیین استراتژی‌های دانشی در هر حوزه؛
 • تعیین استراتژی‌های مدیریت دانش در هر حوزه؛
 • تعیین برنامه‌های مدیریت دانش برای ترمیم شکاف دانشی و برنامه‌های اجرایی آن.

MTAShare

MTA

 • طرح جامع مدیریت دانش
 • نرم‌افزار جامع مدیریت دانش
 • مستندسازی تجارب خبرگان
 • مدیریت دانش پروژه
 • ارزیابی بلوغ مدیریت دانش
 • نقشه راه مدیریت دانش
 • انجمن خبرگی
 • مستندسازی دانش تصویری
 • داستان‌سرایی سازمانی
 • یکپارچه‌سازی منابع دانش
 • تحلیل شکاف دانشی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • برق و انرژی
 • معدنی و فلزی
 • راه و شهر‌سازی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت شهری
 • غذایی، بهداشت و درمان
 • سایر صنایع
 • بانکداری
 • دستگاه‌های اجرایی

مشاوران توسعه آینده به‌عنوان اولین مشاور و مجری طرح‌های مدیریت دانش در ایران
مشاوران با بیش از 15 سال تجربه و با پایبندی به اصول مشاوره مدیریت و مدل‌های مدیریت دانش به اولین شکاف (GAP) چیست؟ و بزرگ‌ترین مجری طرح‌ها و سامانه‌های مدیریت دانش در ایران تبدیل شده است. . مشاوران توسعه آینده با بهره‌گیری از خبرگان و کارشناسان با سابقه مدیریت دانش، الگوبرداری از مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح بین‌المللی در زمینه مدیریت دانش، مطالعه موردی برترین تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، تولیدی، صنعتی و پژوهشی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، برق و انرژی، فولادی، معدنی، راه و شهرسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت شهری، بانک و بیمه، غذایی، بهداشت و درمان، با در نظرگیری مدل‌های مدیریت تغییر و مدیریت منابع انسانی اقدام به طراحی راهکارهای متنوع در زمینه مدیریت دانش کرده است. مشاوران توسعه آینده پس از نیازسنجی، عارضه‌یابی، بلوغ‌سنجی و ارزیابی سطح آمادگی مدیریت دانش سازمان، راهکارهایی مناسب در حوزه مدیریت دانش نظیر، طرح جامع مدیریت دانش، نظام‌نامه مدیریت دانش، شناسنامه فرآیند، دستورالعمل مدیریت دانش، سیستم جامع مدیریت دانش، مستندسازی تجارب خبرگان، مدیریت دانش پروژه، ارزیابی بلوغ مدیریت دانش، نقشه راه مدیریت دانش، انجمن خبرگی، مستندسازی دانش پروژه، داستان‌سرایی، یکپارچه سازی منابع دانش، تحلیل شکاف دانش، بازنگری پس از عمل، بررسی درس‌آموخته، نقشه دانش، خبره‌یاب، یادگیری پیش از اقدام، طراحی درخت دانش، استاد شاگردی، جانشین پروری، دانشگاه سازمانی، مدیریت دانش مشتری، مدیریت دانش ذی‌نفعان، مصاحبه خروج از خدمت، ارزیابی عملکرد مبتنی بر دانش، ارتقا دانش‌محور، مدال دانش، انگیزش دانش‌محور، ساختار راهبری مدیریت دانش، فرهنگ‌سازی، مهندس دانش، تسهیلگر دانش، برترین تجارب، شناسایی منابع دانش، ممیزی دانش، ارزش دانش، استراتژی دانش، برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت دانش، نظام مدیریت درس‌آموخته، فرهنگ دانش‌محور، ثبت دانش، مدیریت دانش فردی، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه دانش، فرآیند مدیریت دانش، طراحی چرخه دانش، نگهداشت دانش، بازار دانش، شبکه دانش، کافه دانش و آموزش‌های عمومی و تخصصی مدیریت دانش از جمله دانش‌نویسی، تجربه‌نگاری، مدیریت دانش ویژه مدیران دانش و همچنین طراحی و اجرای دوره دکترای مدیریت عالی کسب و کار (DBA) با گرایش مدیریت دانش، نوآوری و علم داده را طراحی و پیاده‌سازی کرده است. تیم نرم‌افزار شرکت دانش‌بنیان مشاوران توسعه آینده با الگوبردای از برترین نرم‌افزارهای مدیریت دانش دنیا و بومی‌سازی و نوآوری‌های گسترده اقدام به طراحی و تولید اولین سامانه مدیریت دانش تحت وب ایرانی با قابلیت‌هایی نظیر ثبت دانش، ارزیابی دانش، طبقه‌بندی دانش، درخت دانش، تعریف سطوح دسترسی، جستجوی پیشرفته دانش، شبکه دانش، ثبت دانش آشکار، نقشه دانش، مدال دانش، امتیاز دانش، پاداش دانش، مدیریت مهارت، تالار گفتگو، پرسش و پاسخ، بسته دانش، دانش پروژه، بازی‌سازی، مدیریت دروس‌آموخته، برترین تجارب، گزارش‌گیری، فرم‌سازی، مدیریت محتوا، شبکه اجتماعی دانش‌محور، پیام‌رسان، یکپارچه‌سازی، مدیریت نسخه، کارنامه دانش، پروفایل دانش و غیره کرده است. بیشتراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.