شاخص‌های همزمان


اجرای 20 برنامه شاخص همزمان با هفته میراث فرهنگی در کردستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: هم زمان با روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی بیش از 20 برنامه شاخص و متنوع در کردستان اجرا می شود.

- "، یعقوب گویلیان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته میراث فرهنگی امسال با شعار کردستان، ذخیره گاه فرهنگی ایران زمین نامگذاری شده است و در این راستا تلاش شده تا برنامه هایی برای تمام گروه های سنی و اقشار مختلف جامعه برگزار شود.

وی افزود: برگزاری گردهمایی توسعه پایدار گردشگری شهری، نشست حفاظت و مرمت آیینی غار کرفتو، بازدید از بقایای سامان دهی قلعه شهر حسن آباد با همراهی انجمن های میراث فرهنگی، کوهنوردی و فعالان رسانه ای، افتتاح سه اقامتگاه سنتی در استان از مهم ترین برنامه های این هفته است.

گویلیان خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه کودک و میراث فرهنگی با محوریت بازی های ثبت شده در فهرست آثار ملی و نقاشی کودک با محوریت آشنایی با بناها و اماکن تاریخی، برگزاری برنامه نمایشی به منظور معرفی میراث ملموس، اجرای تئاتر صحنه ای در موزه مردم شناسی خانه کرد و تجلیل از موزه دارهای برتر و فعالان و پیشکسوتان در حوزه میراث فرهنگی نیز از دیگر برنامه هایی است که به مناسبت روز موزه و هفته میراث فرهنگی در استان اجرا می شود.

وی افزود: به مناسبت روز جهانی موزه ها و آغاز هفته میراث فرهنگی بازدید از مجموعه های تاریخی فرهنگی شامل عمارت آصف، موزه باستان شناسی، عمارت و چهارباغ خسروآباد و معبد هراکلس و معبد میترا در قلعه شهر غار کرفتو در دیواندره امروز برای عمومی مردم رایگان است.

ارزیابی تأثیر همزمان و مجزای شاخص های پولی و مالی بر رشد اقتصادی: کاربرد مدل پانل پویای دو مرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند

توسعه مالی و بانکی از اصلی­ترین کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت از طریق شفافیت و گسترش اطلاعات، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و کسب و کار، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارایی بازارها، متنوع­سازی، کاهش و پوشش ریسک، تجهیز پس اندازها، جذب سرمایه­های سرگردان و خُرد و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع می­باشد. ­هدف از توسعه بازارهای بانکی و بازارهای مالی که در دهه­های اخیر کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای درحال گذار شدیدا آن را دنبال می­کنند، ایجاد ارتباط بین این دو بخش و تقویت بخش تولید، به­عنوان بخش حقیقی اقتصاد می­باشد. با توجه به این مهم در این مقاله با بهره­گیری از رویکرد تحلیل حساسیت در چهار مدل مجزا به ارزیابی تأثیر انفرادی و همزمان شاخص­های توسعه بانکی (بازار پول) و شاخص­های توسعه مالی (بازار سهام) بر رشد تولید شاخص‌های همزمان ناخالص داخلی (بخش حقیقی اقتصاد) خواهیم پرداخت. به­منظور نیل به این هدف ما از مدل پانل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تخمین­زن­های آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله­ای در طی دوره 2010- 1995 برای 32 کشـور که علاوه بر ایـران شامل کشورهای درحال­توسعه و نوظهور می­باشد، بهره خواهیم برد. نتایج مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنی­دار شاخص­های پولی، مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولیدناخالص داخلیدر مدل­های همزمان و مدل­های مجزاست. کنترل شاخص­های پولی، مالی و شاخص­های اقتصاد کلان به­صورت مجزا در چهار مدل متفاوت تأثیری بر معنی­داری یا تغییر علامت سایر متغیرها ندارد وثبات علامت در هر چهار مدل وجود دارد که علاوه بر آزمون­های والد، سارگان و آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نشان از تصریح درست مدل اقتصادسنجی دارد.

کلیدواژه‌ها

 • شاخص های پولی- مالی
 • آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله ای
 • پانل پویایGMM

20.1001.1.23222530.1392.2.7.4.5

عنوان مقاله [English]

Assessment of individual and simultaneous impact of Monetaryand financial indicatorson growth: Usinga Arellano-Bover/ Blundel- Bond two-stepdy namicpanel model

نویسندگان [English]

 • saeed samadi 1
 • rahman khoshaklag 2
 • seyyed parviz jalili kamjo 3
 • hadi amiri 4

Banking and financial development are one of the main keys to achieving long-term growth through transparency and dissemination of information, investment opportunities and business identify, reducing transaction costs, increased market efficiency, diversification, coverage and reduce risk, Equip savings, micro and wandered investment attraction and facilitating the resource allocation. In recent decades the banking and financial markets developments, those follows in developing countries especially strongly in emerging economies are create relationships between this two sectors of economy and enhance of the manufacturing sector, as a real sector of the economy. According to this, In this paper, four distinct models to assess the impact of individual and simultaneous development bank (money market) and indicators of financial development (stock market) on the growth of GDP (the real economy) will be discussed. In order to achieve this goal we use dynamic panel data with generalized method of moment’s model and Arellano-Bover/ Blundel- Bond Dynamic Panel Data Two Step Estimator during 2010 - 1995 for 32 countries, including developing and emerging countries and Iran. In شاخص‌های همزمان the simultaneous and separate models, the result indicates a positive and significant impact of monetary, fiscal and macro-economic variables on GDP growth. Control of monetary, fiscal and macroeconomic indicators separately in four different models did not effect on significant or sign of other variables. There is sign stability in all four models, the Wald test, Sargan test and first and second order autocorrelation of show that econometric model is specified correctly.

تأثیر فعالیت جسمانی زیربیشینه و تلاش ذهنی همزمان بر شاخص‌های خستگی در مردان فعال

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر انجام فعالیت جسمانی زیربیشینه و فعالیت شناختی به‌صورت همزمان بر شاخص‌های خستگی بود. دانشمندان معتقدند عملکرد استقامتی افراد به جسم و ذهن وابسته است. بنابراین احتمال می‌رود مسیرهای عصبی مشترکی بین فعالیت‌های جسمی و ذهنی وجود داشته باشد.
روش‌ها: بدین‌منظور 10 مرد ورزشکار (سن 2±20 سال، وزن 10±71 کیلوگرم و قد 9±176سانتی‌متر) داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها در سه جلسة مجزا به فاصلة 72 ساعت در آزمایشگاه حضور یافتند. در جلسة اول طی روش فزاینده روی نوار گردان اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max) افراد تعیین شد. در دو جلسة بعد آزمودنی‌ها به مدت 45 دقیقه با شدت 70 درصد VO2max با فعالیت شناختی (مداخله) و بدون فعالیت شناختی (کنترل) روی نوار گردان دویدند. در حین اجرای فعالیت ضربان قلب و میزان درک فشار ثبت شد. پیش و پس از هر جلسه آزمون انقباض ارادی بیشینه انجام گرفت. قبل، پنج و 30 دقیقه پس از اجرای پروتکل برای اندازه‌گیری پرولاکتین و کورتیزول نمونة خونی جمع‌آوری شد. تحلیل آماری بین دو جلسه با استفاده از آزمون تی-وابسته و تحلیل واریانس دوراهه انجام گرفت.
نتایج: براساس نتایج، تفاوت معناداری بین دو جلسه برای شاخص‌های پرولاکتین (668/0=P)، کورتیزول (52/0=P)، انقباض ارادی بیشینه (664/0=P)، درک تلاش (9/0=P) و ضربان قلب (34/0=P) وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انجام فعالیت شناختی در حین فعالیت جسمانی زیربیشینه نمی‌تواند شاخص‌های خستگی را بیشتر از انجام فعالیت جسمانی زیربیشینه تنها تحت تأثیر قرار دهد، با وجود نتایج به‌دست‌آمده نمی‌توان اثر انجام فعالیت شناختی در حین فعالیت ورزشی بر شاخص‌های خستگی را نادیده گرفت. عواملی مانند نوع و مدت زمان انجام فعالیت شناختی و جسمانی از عواملی‌اند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of simultaneous submaximal physical exercise and mental exertion on fatigue indices in active men

نویسندگان [English]

 • Hossein Haji Agha Bozorgi 1
 • Hamid Rajabi 2
 • Hamid Reza Barzegarpour 1
 • Rana Fayyaz Milani 1

1 Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the effects of performing cognitive task during submaximal exercise on fatigue indices. The scientists believe that both mental and body determine endurance performance. Since there are common neural pathways between physical and mental fatigue. Methods: 10 athlete’s men (mean ± SD, age: 20 ± 2 years, weight: 71 ± 10 kg, height: 176 ± 9 cm) participated in this study. The participants were present in lab for three separate sessions. In the first session after familiarization, maximal oxygen consumption (VO2max) was determined using incremental protocol on treadmill. In two subsequent sessions, participates ran on treadmill with 70 percent of VO2max intensity for 45 minutes with (intervention) and without (control) cognitive task. Heart rate (HR) and rate of perceived exertion (RPE) were recorded every 10 minutes during both exercise sessions. Maximal voluntary contraction (MVC), cortisol and prolactin concentration were measured pre-and post- sessions. All data was analyzed with dependent t-test and two-way ANOVA.
Results: The results showed that there is no significant difference between two sessions for, prolactin (P = 0.668), cortisol (P = 0.25), MVC (P = 0.664), RPE (P = 0.9), and HR (P = 0.34) but cortisol, prolactin, RPE and HR increased from pre-to post-sessions.
Conclusion: Present study results show that, performing a cognitive task during submaximal exercise couldn’t induce more fatigue indices compare submaximal exercise. However, cannot be totally discarded thr effects of performing cognitive task during submaximal exercise on fatigue indices. Factors like duration and kind of cognitive and physical tasks should be consider.

مجله پژوهش سلامت

Health Research Journal

Frotan Y, Parno A, Daneshyar S. The Effect of Three Model Concurrent Training on Maximal Oxygen Consumption, Biochemical Factors and Lipid Profile and Insulin Resistance Index in Overweight Inactive Men . hrjbaq. 2018; 3 (1) :17-27
URL: http://hrjbaq.ir/article-1-208-fa.html

فروتن یزدان، پرنو عبدالحسین، دانشیار سعید. مقایسه اثر سه مدل تمرین همزمان بر حداکثر اکسیژن مصرفی، فاکتورهای بیوشیمیایی و نیمرخ لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین مردان غیرفعال دارای اضافه وزن . مجله پژوهش سلامت. 1396; 3 (1) :27-17

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد، همدان، ایران ، ([email protected])

مقدمه: شیوع بیماریهای متابولیک ناشی از کم تحرکی به شدت در حال افزایش است. هدف از این تحقیق مقایسه اثر 8 هفته تمرینات همزمان بر ترکیب بدن و برخی شاخص­های مرتبط با بیماری­های متابولیک در دانشجویان غیرورزشکار دارای اضافه وزن بود.
مواد و روش­ها: 30 مرد جوان با دامنه سنی 19تا 25 سال و شاخص توده بدن 25 تا 28کیلوگرم بر متر مربع، به صورت تصادفی در سه گروه تمرین همزمان هوازی تناوبی-سونا، هوازی تداومی-سونا و تمرین قدرتی-سونا (هرگروه10 نفر) قرارگرفتند. آزمودنی­ ها 3جلسه در هفته تمرین هوازی تناوبی، تداومی و قدرتی را در روزهای فرد و سپس2 جلسه در هفته برنامه مکمل سونا را در روزهای زوج به مدت20 الی30 دقیقه در داخل سونای خشک با حرارت 80 درجه سانتی گراد اجرا کردند. نمونه خون از آزمودنی­ها درحالت ناشتا و در دو نوبت، قبل و بعد از 8 هفته مداخله گرفته شد. تغییرات نیمرخ لیپیدی سرم (تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول-لیپوپروتئین با چگالی بالا و کلسترول-لیپوپروتئین با چگالی کم،لیپوپروتئین آ) و شاخص مقاومت به انسولین با روش آنزیماتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس استخراج شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد پس از تمرینات هوازی تناوبی، هوازی تداومی و تمرین قدرتی همزمان با سونا ، شاخص­های کلسترول تام، تری­گلیسرید، کلسترول-لیپوپروتئین با چگالی کم، لیپوپروتئین آ و درصد چربی بدن و غلظت گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین کاهش معنی­دار یافت؛ و توان هوازی و کلسترول-لیپوپروتئین با چگالی بالا، به طور معنی­ داری افزایش می­دهد (0/05≥P) و تفاوت بین گروه­ها بجز توان هوازی معنی­دار نبود (0/05 ≤P ).
نتیجه گیری: انجام تمرینات همزمان هوازی تناوبی-سونا، هوازی تداومی-سونا و تمرین قدرتی-سونا، تأثیر مطلوبی بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بهبود نیمرخ لیپیدی و نیز مقاومت به انسولین دارد و در مقایسه با بیشتر تحقیقات مربوط به تمرینات صِرف هوازی و قدرتی، شیوه تمرین همزمان راهبرد موثرتری به نظر می­رسد.

نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/9/5 | ویرایش نهایی: 1397/8/16 | پذیرش: 1396/12/12 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1396/12/12 | انتشار: 1397/1/26

1. Motamedy P, Nikroo H, Hejazi K. The Effects of Eight-Weeks Aerobic Training on Serum Leptin Levels, Anthropometric Indices and VO2max in Sedentary Obese Men. J Ergon. 2017;5(1):36-42. doi: 10.21859/joe-05015

2. Kazem Zadeh Y, Baniyarif Abdol A, Ghiroanis R, Hossein A. [Effects of 8 weeks full-time period practice. (HIIT) on body composition, fat profile and insulin sensitivity in overweight young men]. J Physiol Exerc Phys Act. 2016;18:1385-94.

3. Rezaee Shirazi R. [Effects of 12 weeks high intensity interval training on plasma Adiponectin, Leptin and insulin resistance in obese males with non-alcoholic fatty liver]. J Exerc Sci Fitn. 2015;5(1):23-35.

4. Amini R, Rajabi H, Amirseifadini M, Divsalar K. [Study of changes in adiponectin, leptin, and plasma lipid profile of Inactive men شاخص‌های همزمان the result 24 session, playing futsal]. Two Q Res Sport Med Technol. 2014;12(28):11-22.

5. Arefi Reza A, Hematin M, Kordi Mohammad R. [Effect of Severe Periodic Exercise (HIIT) on the Lipid profile of inactive young men]. J Sport Sci. 2017;6(3):259-72.

6. Torabi S, Asadi M, Tabrizi A. [The Effect of 8 Weeks of Moderate-Intensity Endurance Training on Serum Levels of Liver Enzymes and Insulin Resistance Index in Women with Type 2 Diabetes]. Qom Univ Med Sci J 2017;11(7):47-55.

7. Hakimi M, Sheikholeslami-Vatani D, Ali-Mohammadi M. [Comparing the effect of 8-week resistance with combined training (resistance- massage) on leptin serum, lipid profile and body composition in overweight young male]. J Exerc Physiol. 2015;25:15-32.

8. Grundy SM. Obesity, metabolic syndrome, and coronary atherosclerosis. Circulation. 2002;105(23):2696-8. pmid: 1205 7978

9. Eatamade Z, Ismail Nasab N. [The effect of triceps muscle resistance training on body composition and serum lipids in students of Islamic شاخص‌های همزمان Azad University, Sanandaj Branch]. J Med Sci KurdIstan. 2009;14:8-20.

10. Misra A, Alappan NK, Vikram NK, Goel K, Gupta N, Mittal K, et al. Effect of supervised progressive resistance-exercise training protocol on insulin sensitivity, glycemia, lipids, and body composition in Asian Indians with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2008;31(7):1282-7. doi: 10.2337/dc07-2316 pmid: 18316394

11. Ebrahim K, Salehpour M, Ahmadi N. [Comparison of the effect of a single bout of aerobic activity and sauna on blood free fatty acids levels]. Iranian J Physiol Pharmacol. 2015;1(2):105-11.

12. Pilch W, Szygula Z, Klimek AT, Palka T, Cison T, Pilch P, et al. Changes in the lipid profile of blood serum in women taking sauna baths of various duration. Int J Occup Med Environ Health. 2010;23(2):167-74. doi: 10.2478/v10001-010-0020-9 pmid: 20682487

13. Jafari M, Mogharnasi M, Galdavi R. [The Effect of 8 Weeks of Resistance Training and a Period of Short-Term Detraining on Plasma Levels of Chemerin and Body Composition in Overweight and Obese Females]. Sport Physiol Sport Manage Invest. 2017;9(1):9-20.

14. Ghahramanloo R, Agha Alinejad H, Gharakhanlou R. [Effects of Strength, Endurance and Concurrent Training on Bioenergetics' Characteristics, Maximum Strength and Body Composition in Untrained Men]. Nat Olymp Commit Islamic Republic Iran. 2007;15(4):45-53.

15. Nikroo H, Nematy M, Sima HR, Attarzade Hosseini SR. Effect of restricted diet with or without aerobic training program on cardio respiratory fitness and anthropometric indices in patients with non alcoholic steatohepatitis. J North Khorasan Univ Med Sci. 2011;3(3):91-9. doi: 10.29252/jnkums.3.3 .91

16. Jadidi RP, Peeri M, Azarbayjani M, Homaee HM. The effect of resistance training on the levels of glucose, insulin and insulin resistance index among untrained academic women. Eur J Exp Biol. 2013;3(6):455-61.

17. Marcell TJ, McAuley KA, Traustadóttir T, Reaven PD. Exercise training is not associated with improved levels of C-reactive protein or adiponectin. Metab Clin Exp. 2005;54(4):533-41.

18. Sohaily S, Eizadi M, Shahedi V, Kameabnia M. [The Effect of Resistance Training on Adiponectin and Insulin Resistance Index in Over Weight College,s Students Girl]. International Conference on Environmental, Biomedical and Biotechnology; Iran2011. p. 102-6.

19. Pourabdi K, Shakeriyan S, Pourabdi Z, Janbozorgi M. [Effects of Short-Term Interval Training Courses on Fitness and Weight Loss of Untrained Girls]. Ann Appl Sport Sci. 2013;1(2):1-9.

20. Fakourian A, Azarbaijani M, Peeri M. Effect a period of selective military training on physical fitness, body mass index, mental health and mood in officer students. J Army Univ Med Sci. 2012;10(1):17-27.

21. Wooten JS, Biggerstaff KD, Anderson C. Response of lipid, lipoprotein-cholesterol, and electrophoretic characteristics of lipoproteins following a single bout of aerobic exercise in women. Eur J Appl Physiol. 2008;104(1):19-27. doi: 10.1007/s00421-008-0770-2 pmid: 18509669

22. Tsekouras YE, Magkos F, Kellas Y, Basioukas KN, Kavouras SA, Sidossis LS. High-intensity interval aerobic training reduces hepatic very low-density lipoprotein-triglyceride secretion rate in men. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008;295(4):E851-8. doi: 10.1152/ajpendo.90545.2008 pmid: 18664593

23. Tofighi A, Jamali B, Babaei S, Amaghani A. [Effect of regular exercise on serum levels of homocysteine and lipid profile in obese female]. Med J Tabriz Uni Med Sci Health Serv. 2017;39(5):20-7.

24. Okura T, Nakata Y, Tanaka K. Effects of exercise intensity on physical fitness and risk factors for coronary heart disease. Obes Res. 2003;11(9):1131-9. doi: 10.1038/oby.20 03.154 pmid: 12972684

25. Kessler HS, Sisson SB, Short KR. The potential for high-intensity interval training to reduce cardiometabolic disease risk. Sports Med. 2012;42(6):489-509. doi: 10.2165/1163 0910-000000000-00000 pmid: 22587821

26. Azebaijan M, Abedi B, Pirie M, Rasai Mohammad J. [The Effect of a Combined Resistance and Aerobic Exercise Session on Serum Leptin Concentration and Anabolism Intensity Indicator in Inactive Men]. Qom Univ Med Sci. 2002;6(1):46-53.

27. Inoue DS, De Mello MT, Foschini D, Lira FS, De Piano Ganen A, Da Silveira Campos RM, et al. Linear and undulating periodized strength plus aerobic training promote similar benefits and lead to improvement of insulin resistance on obese adolescents. J Diabetes Complications. 2015;29(2):258-64. doi: 10.101 6/j.jdiacomp.2014.11.002 pmid: 25441178

28. Ahmadizad S, Ghorbani S, Ghasemikaram M, Bahmanzadeh M. Effects of short-term nonperiodized, linear periodized and daily undulating periodized resistance training on plasma adiponectin, leptin and insulin resistance. Clin Biochem. 2014;47(6):417-22. doi: 10.1016/j.clinbio chem.2013.12.019 pmid: 24380765

29. Ezadi M, Goudarzi M, Soheili S, Dahali H. [Effect of Short-term Sport Activities on Adiponectin Level and Insulin Sensitivity in Type 2 Diabetic Patients: A Short Report]. Rafsanjan Univ Med Sci. 2013;12:863-70.

30. Jeon JY, Han J, Kim HJ, Park MS, Seo DY, Kwak YS. The combined effects of physical exercise training and detraining on adiponectin in overweight and obese children. Integr Med Res. 2013;2(4):145-50. doi: 10.1016/j.imr.2013.10.001 pmid: 28664066

اجرای ۲۰ برنامه شاخص همزمان با هفته میراث فرهنگی در کردستان

اجرای ۲۰ برنامه شاخص همزمان با هفته میراث فرهنگی در کردستان

سنندج - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: هم‌زمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی بیش از ۲۰ برنامه شاخص و متنوع در کردستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب گویلیان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته میراث فرهنگی امسال با شعار «کردستان، ذخیره‌گاه فرهنگی ایران زمین» نامگذاری شده است و در این راستا تلاش شده تا برنامه‌هایی برای تمام گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه برگزار شود.

وی افزود: برگزاری گردهمایی توسعه پایدار گردشگری شهری، نشست حفاظت و مرمت آئینی غار کرفتو ، بازدید از بقایای سامان‌دهی قلعه‌شهر حسن‌آباد با همراهی انجمن‌های میراث‌فرهنگی، کوهنوردی و فعالان رسانه‌ای، افتتاح سه اقامتگاه سنتی در استان از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

گویلیان خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه کودک و میراث‌فرهنگی با محوریت بازی‌های ثبت شده در فهرست آثار ملی شاخص‌های همزمان و نقاشی کودک با محوریت آشنایی با بناها و اماکن تاریخی، برگزاری برنامه نمایشی به‌منظور معرفی میراث ملموس، اجرای تئاتر صحنه‌ای در موزه مردم‌شناسی خانه کرد و تجلیل از موزه‌دارهای برتر و فعالان و پیشکسوتان در حوزه میراث‌فرهنگی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که به‌مناسبت روز موزه و هفته میراث‌فرهنگی در استان اجرا می‌شود.

وی افزود: به‌مناسبت روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی بازدید از مجموعه‌های تاریخی فرهنگی شامل عمارت آصف ، موزه باستان‌شناسی، عمارت و چهارباغ خسروآباد و معبد هراکلس و معبد میترا در قلعه شهر غار کرفتو در دیواندره امروز برای عمومی مردم رایگان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.