بازگشت سرمایه یا ROI


Read More

بازگشت سرمایه در آموزش

در جهان پیش رو که هر روز در علوم مختلف تکنولوژیک، اقتصاد و اجتماعی شاهد تحول هستیم سازمانها ناگزیر برای تطبیق با شرایط و نوآوری ها به سوی آموزش و بهسازی منابع انسانی می پردازند.
اما چگونه می توانیم ارزش فعالیتهای آموزش را توجیه کنیم و شواهدی قابل اطمینان و معتبر در مورد تاثیر آموزشهایی که برگزار کرده ایم ارایه کنیم ؟
چطور می توانیم پس از برگزاری دوره های آموزشی نتایجی ارایه دهیم که بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان در جهت پیشرفت و منافع سازمان صحه بگذارد ؟
این امر جنبه ی بسیار مهمی از آموزش است که از آن به عنوان اثربخشی آموزش یاد می کنیم.
سرمابه گذاری که سازمانها در بودجه ی آموزششان می کنند باعث می شود نیاز به نشان دادن ارزشهای برنامه های آموزشی و بازگشت سرمایه گذاری آموزش نقشی مهم در تداوم سرمایه گذاری داشته باشد.
هر جه نحوه ی محاسبه ی ما در نتایج و بازگشت سرمایه دقیق تر باشد میل سازمان به سرمایه گذاری برای آموزش بیشتر می شود.
به همین دلیل در سالهای اخیر نرخ بازگشت سرمایه به یک موضوع اصلی برای مدیران تبدیل شده است.
در سال ۱۹۵۶ دونالد کرک پاتریک الگوی ارزشیابی را در چهار سطح برای برنامه های آموزشی طراحی کرد، پس از آن جک فیلپس سطح پنجمی به آن اضافه کرد و آنرا بازگشت سرمایه ROI نامید در حقیقت این سطح به سنجش میزان بازگشت سرمایه گذاشته شده در برنامه های آموزشی می پردازد.

روش بازگشت سرمایه ROI یک روش مالی است. در این روش نتایج مفهمومی، عملکردی و مالی ارزیابی می شوند. نتایج مفهمومی مربوط به منافع سازمانی است مانند نگرشها، رعایت قوانین سازمانی و…. نتایج عملکردی اشاره به کارهایی دارد که قابل اندازه گیری هستند مانند افزایش کارایی، کاهش اتلاف وقت، کاهش غیبت، کاهش تاخیرزمان شروع کار و در نهایت نتیج مالی مستقیما مربوط به منافع مالی سازمان می باشد مانند افزایش فروش، افزایش درآمد، کاهش ضایعات و ….

برای تعیین محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در مرحله ی اول به شناسایی اهداف و منافعی که باید ارزشیابی شوند می پردازیم این مرحله باید زمانی که دوره های آموزشیمان را طراحی می کنیم تعریف شده باشند اگر اهداف برنامه ی آموزشیتان را به درستی مشخص نکرده اید حتما به دقت به آن بپردازید برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی بدون در نظر گرفتن اهدافی که منطبق با منافع و هدف های سازمانمان باشد مارا بازگشت سرمایه یا ROI به نتایج دلخواه نمی رساند.
برای اینکه بتوانیم اهداف یادگیری را مشخص کنیم بهتر است سه اصل زیر را در نظر داشته باشیم :

 • عملکردی که انتظار داریم چیست ؟
 • در چه شرایطی این عملکرد را انتظار داریم ؟
 • سطح حداقلی قابل قبول این عملکرد چیست؟

گام بعدی از مرحله ارزیابی برنامه‌ریزی‌، تعیین منافع برنامه آموزشی است
بهتر است در هر بار بازگشت سرمایه را برای یک دوره آموزشی محاسبه کنید.

دومین مرحله از مدل بازگشت سرمایه جمع آوری داده ها است.این مرحله شامل تعیین هزینه های برنامه و جمع آوری فیزیکی داده های منافع است.این مرحله در چندگام انجام می شود: نخستین گام از جمع آوری داده ها،تعیین هزینه های برنامه آموزشی است و دومین گام نیز شامل جمع آوری داده ها درباره منافع است
هزینه های آموزشی به سه دسته تقسیم می شوند :

 • سیاهه هزینه های شناخته شده
 • دیگر هزینه های شناخته شده
 • هزینه های اضافی برآورد شده

در نظر داشته باشید که در زمان محاسبه هزینه های آموزشی تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را محاسبه نمایید. در ذیل نمونه هایی از این هزینه ها را شرح داده ایم :

 • هزینه برگزاری دوره ، تجزیه و تحلیل نیازها ، نوشتن ، نشان دادن ، تست اعتبار بخشی و ابزار ارزشیابی
  حقوق و دستمزد نیروی انسانی ، مدیریت و کارکنان در گیر در طراحی و برگزاری دوره
 • حقوق و دستمزد فراگیران
 • دستمزد کارکنان موقت یا پیمانی اجرت بگیر برای حفظ بهره وری و یا خدمات رسانی منظم در مدت زمان نبود
 • کارکنان به لحاظ اعزام به آموزش
 • کاهش در آمد در موقعی که کارکنان درگیر فعالیت های آموزشی هستند
 • تجهیزات و تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری و غیره
 • مرحله سوم : تحلیل داده

گام سوم و آخر در بازگشت سرمایه شامل ارزیابی داده ها،جمع بندی و گزارش نتایج است. ارزیابی اطلاعات،هزینه ها و منافع را مشخص می سازد.هزینه ها قابل فهم هستند اما برای تعیین منافع ضروری است اطلاعات کمی به ارزش پولی تبدیل شوند.

در آخر باید بدانیم
الگوی ارزیابی بازگشت سرمایه (ROI) از جامعیت، پیچیدگی و کاربرد بیشتری نسبت به دیگر الگوهای ارزیابی اثربخشی برخوردار است و باید بدانید که محاسبه ی بازگشت سرمایه معمولا کاری دشوار است. اصولا به دلیل نبود ابزارهای مناسب برای ارزشیابی و کمبود اعتبار و … برای سازمانها مشکل است منافع برنامه های آموزشی را در قالب اصطلاحات پولی در بیاورند.
الگوی بازگشت سرمایه برای دوره های بلند مدت و فنی – مهارتی و برای شرکتها و سازمانهای صنعتی و تولیدی از کاربرد مناسب تری برخوردار است.

بازگشت سرمایه یا ROI

نرخ بازده داخلی (IRR) چگونه محاسبه می‌شود؟ - ویرگول

با محاسبه‌ی IRR برای این جریان‌های نقدی مشاهده می‌شود که دو نرخ بازده داخلی برای پروژه به‌دست می‌آید. همانطور که در شکل مشاهده می‌شود NPV تنها زمانی مثبت است که نرخ بازده داخلی بین ۲۵٪ و ۳۳/۳٪ است.

Read More

تعریف نرخ بازده داخلی (IRR) و نحوه محاسبه آن .

2021-5-29 نرخ هزینه فرصت هنگامی برابر با نرخ بهره است که بهترین حالت جایگزین برای افراد در خارج از طرح سرمایه‌گذاری، بانک باشد. به منظور محاسبه نرخ بازده داخلی، می‌بایست از فرمول محاسبه .

Read More

نحوه محاسبه بازده کل سهام چگونه است؟ با فرمول

2020-12-28 نحوه محاسبه بازده کل سهام چگونه است؟. هدف اصلی از این پست پاسخ دادن به سوال ” نحوه محاسبه بازده کل سهام “ است. منظور از بازه کلی در بورس این است که، بازده نقدی و بازده قیمتی را با یکدیگر

Read More

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ + فرمول محاسبه

2022-2-25 نحوه محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه ROI برای محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه ROI می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید . برای محاسبه‌ بازده خالص، باید بازده کل و هزینه‌های کل را در نظر بگیرید .

Read More

نحوه محاسبه هزینه میانگین وزنی سرمایه - WACC .

هزینه میانگین وزنی سرمایه (WACC) محاسبه هزینه سرمایه یک شرکت است که در آن هر دسته از سرمایه ها به طور نسبی توزین می شوند. از آنجا که سهامداران انتظار دارند بازده مشخصی از سرمایه خود در یک شرکت دریافت کنند ، نرخ بازده مورد .

Read More

نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه + نحوه محاسبه - مهندس .

2020-10-22 اما در همین راستا یه سرمایه گذار برخلاف مدیر بازاریابی باید برای بازده پروژه خودش، نرخ ROI واقعی که شامل تمام هزینه‌های احتمالی ایجاد شده هنگام افزایش ارزش هر سرمایه‌گذاری رو محاسبه و ارائه کنه.

Read More

فرمول نرخ بازده حسابداری چیست؟ + بازگشت سرمایه یا ROI مثال اکسل .

2019-12-20 نرخ حسابداری بازده سرمایه گذاری را بر اساس اطلاعات داده شده محاسبه کنید. راه حل: هزینه عملیاتی به عنوان محاسبه می شود هزینه عملیاتی = 30٪ * درآمد هزینه عملیاتی = 30٪ * 15 میلیون دلار

Read More

نرخ بازده: نحوه محاسبه و مثالها - علوم پایه

نرخ بازده: نحوه محاسبه و مثالها میزان بازده سود یا زیان خالص حاصل از سرمایه گذاری در طی یک دوره زمانی خاص است که به صورت درصدی از هزینه اولیه سرمایه گذاری بیان می شود.

Read More

ROI یا نرخ بازده سرمایه گذاری چیست و چگونه محاسبه .

برای محاسبه ROI سود (یا بازده) یک سرمایه گذاری به هزینه سرمایه گذاری تقسیم می شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می شود. نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری:

Read More

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ + فرمول محاسبه

2022-2-25 نحوه محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه ROI برای محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه ROI می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید . برای محاسبه‌ بازده خالص، باید بازده کل و هزینه‌های کل را در نظر بگیرید .

Read More

بازده سهام چیست و روش های محاسبه آن و عوامل .

در واقع دلیلی تمام سرمایه گذاری ها بهرمندی از سود و بازده می باشد و افراد در بازار بورس به امید کسب بازدهی مورد قبول به خرید و فروش سهام می پردازند و اما بازده سهام چیست؟ ما در این مطلب به تعریف بازده سهام ،روش های محاسبه .

Read More

بازده چیست و انواع آن کدام است؟ بازده بازار و .

در مورد اوراق بهاداری نظیر سهام که درآمد ثابت ندارند تفاوت‌هایی در مورد نحوه محاسبه بـازده با اوراق بهادار با درآمد ثابت نظیر اوراق مشارکت وجود دارد. قانون کلی این است که هرچه ریسک بیشتری بپذیرید، سود و زیان بالقوه شما .

Read More

محاسبه میانگین هندسی (میانگین بازدهی دارایی .

سوال: "میانگین" بازدهی ماهانه پورتفو دارایی‌تون در یک سال گذشته رو چجوری محاسبه میکنید؟ در این پست در مورد محاسبه میانگین هندسی اعداد رشدی (میانگین گرفتن از بازده دارایی‌ها) صحبت میکنیم، احتمالا خیلی از دوستان با این .

Read More

نرخ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه + نحوه محاسبه - مهندس .

اما در همین راستا یه سرمایه گذار برخلاف مدیر بازاریابی باید برای بازده پروژه خودش، نرخ ROI واقعی که شامل تمام هزینه‌های احتمالی ایجاد شده هنگام افزایش ارزش هر سرمایه‌گذاری رو محاسبه و ارائه کنه.

Read More

روش های قیمت گذاری فرمول قیمت گذاری محصول .

2020-1-5 بازده فروش مورد نظر _ 1/هزینه واحد محصول = درصد عایدی 20 = 16/1-0.2= درصد عایدی بدین ترتیب اگر تولیدکننده بابت هر عدد توستر، ۲۰ دلار از واسطه ها دریافت کند سودی معادل ۴ دلار از هر واحد به دست آورده است.

Read More

نسبت های مالی و نحوه محاسبه آنها - مشاوران

2021-4-14 نسبت های مالی در بر گیرنده اقلام موجود در صورت های مالی هستند که با بررسی آنها نسبت را از ریالی به نسبت قابل مقایسه تغییر می دهد. این نسبت ها باعث ایجاد ارتباط معنادار بین عوامل موثر صورت های مالی و اطلاعات موجود در گزارش .

Read More

فرمول محاسبه بازده سهام، محاسبه بازده سرمایه .

فرمول محاسبه بازده سهام می‌تواند در استراتژی هر سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. همه ما مقداری پول به عنوان سرمایه کنار گذاشته‌ایم. کم و زیادش مهم نیست، مهم این است که بتوانیم بازده خوبی به دست بیاوریم یعنی در مدت مشخصی .

Read More

فرمول نرخ بازده حسابداری چیست؟ + مثال اکسل .

2019-12-20 نرخ حسابداری بازده سرمایه گذاری را بر اساس اطلاعات داده شده محاسبه کنید. راه حل: هزینه عملیاتی به عنوان محاسبه می شود هزینه عملیاتی = 30٪ * درآمد هزینه عملیاتی = 30٪ * 15 میلیون دلار

Read More

آشنایی با ریسک و بازده سرمایه گذاری و نحوه .

نحوه تعیین بازده یک موقعیت معاملاتی همان‌گونه که توضیح داده شد؛ برای محاسبه بازده واقعی باید پس از فروش سهام، مجموع سود حاصل شده از بازگشت سرمایه یا ROI این موقعیت معاملاتی را محاسبه نمایید؛ تا درصد بازده نسبت به سرمایه کل مشخص شود.

Read More

محاسبه بازده YTM وYTC شرکت فرابورس ایران

محاسبه بازده YTM وYTC به همراه راهنمای آن. ∎ محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید (YTM) و نرخ موثر بازده تا بازخرید (YTC) ∎ سوالات متداول و مثال های آموزشی به منظور معرفی و مقایسه YTM و YTC. ∎ ماشین حساب .

Read More

استفاده از تابع IRR در اکسل برای محاسبه نرخ بازده .

2019-4-30 1. تابع زیر IRR نرخ بازده داخلی پروژه B را محاسبه می کند. 2. بازده داخلی نرخ بازده نرخ تنزیل است که ارزش خالص فعلی برابر با صفر است. به وضوح این را می بینید، نرخ تخفیف 15٪ در سلول B2 با 39٪ جایگزین می شود.

Read More

محاسبه میانگین هندسی (میانگین بازدهی دارایی .

سوال: "میانگین" بازدهی ماهانه پورتفو دارایی‌تون در یک سال گذشته رو چجوری محاسبه میکنید؟ در این پست در مورد محاسبه میانگین هندسی اعداد رشدی (میانگین گرفتن از بازده دارایی‌ها) صحبت میکنیم، احتمالا خیلی از دوستان با این .

Read More

فرمول ارزش فعلی (NVP) چیست؟ بآشگاه

2022-3-29 نرخ بازگشت سرمایه یا ROI بازده داخلی (irr) ۳. روش بازگشت سرمایه ارزش خالص فعلی ابزار انتخاب بیشتر تحلیلگران مالی است. این مسئله دو دلیل دارد . نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی NPV این روش برای مشخص کردن این که کدام .

Read More

نسبتهای مالی

5- بازده دارایی 6- بازده سرمایه بازگشت سرمایه یا ROI در گردش 1- نسبت سود ناخالص: نسبت سود ناخالص اثر بخشی مدیریت را در قیمت ­گذاری، ایجاد فروش و کنترل هزینه­های تولید نشان می­دهد و با استفاده از فرمول زیر به دست می­آید:

Read More

دوره بازگشت سرمایه (Payback period) چیست و روش محاسبه .

2019-7-12 دوره بازگشت سرمایه (pbp) چیست: مدت زمانی که طول می کشد تا خالص جریانات نقدی تجمعی پروژه صفر شود. بعبارتی مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری اولیه در پروژه با عایدات آن برابر شود. به بیان ساده تر مدت زمانی است که .

Read More

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست ونحوه محاسبه یکتانت

2022-3-23 محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به چه صورت است؟ نسبت سود حاصل از تبلیغات بر مبلغ کل سرمایه گذاری را نرخ بازگشت سرمایه می‌گوییم. که البته سود را می‌توانیم میزان کسر شده هزینه از کل درآمد محاسبه کنیم.

چگونگی سنجش ROI یا نرخ بازگشت در کمپین‌های گوگل ادز

اندازه‌گیری نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI در یک کمپین گوگل ادز، قدم مهمی است که در راستای بهینه‌سازی موثر کمپین‌های تبلیغاتی خود باید بردارید. شما باید بدانید که چقدر قرار است سرمایه‌گذاری کنید و چقدر از آن سرمایه‌گذاری قرار است بازگردد. این تنها راهی است که می‌توانید کمپین خود را در بالاترین جایگاه نگاه دارید و به موفقیت برسید.

به گوگل ادز به چشم یک ماشین قدیمی نگاه کنید که هربار دسته آن را می‌کشید، هر سه تصویر یکسان می‌آیند و شما برنده می‌شوید! در واقع گوگل ادز را می‌توانیم از یک جنبه به این ماشین‌ها شبیه کنیم. در این سرویس تبلیغاتی شما نیاز دارید ترکیب درستی از سه فاکتور Targeting یا هدف‌گذاری، Bids یا قیمت مزایده و متن تبلیغاتی عالی داشته باشید تا بتوانید کمپین موفق و در نتیجه به فروش بیشتر برسید. اگرچه Slot یا خانه‌های این ماشین کاملا شانسی کار می‌کنند اما گوگل ادز دیگر بحث شانس در میان نیست؛ مادامی که می‌دانید گوگل ادز چطور کار می‌کند و ریزه‌کاری‌های آن را بلد باشید، می‌توانید در هر بخش بهترین عملکرد را داشته باشید.

این که با دانش کافی می‌توانید در گوگل ادز کمپین موفقی داشته باشید، یکی از بهترین بخش‌های این سرویس تبلیغاتی است. حالا با دانستن این موضوع، بگذارید برویم سراغ مبحث اصلی، یعنی چگونگی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI در پلتفرم تبلیغاتی گوگل ادز.

محاسبه ROI در تبلیغات گوگل

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه از فرمولی که در زیر نوشته شده، استفاده می‌شود:

ROI = هزینه کالاهای فروخته شده / (هزینه کالاهای فروخته شده – درآمد)

انجمن اقتصادی آمریکا، اینطور گزارش می‌کند که ROI تبلیغات گوگل ادز به طور میانگین، ۲ دلار سود به ازای ۱ دلار هزینه است. توجه داشته باشید که این آمار، صرفا یک میانگین است و در این میان ممکن است برخی از کمپانی‌ها ROI کمتری نسبت به رقبای خود داشته باشند.

مهم‌ترین دلایلی که برخی از کسب‌وکارها ROI کمتری دارند، به شرح زیر است:

 • عدم هدف‌گذاری بر اساس کلمات کلیدی مناسب
 • عدم انتخاب بهترین قیمت مزایده برای هر کلیک
 • عدم محاسبه درست درآمد

دانستن چگونگی انجام هر یک از این موارد به صورت صحیح، می‌تواند مسیر را در تبلیغات گوگل برایتان روشن کرده و بیزینس شما را به ROI مطلوب خود نزدیک‌تر کند. در ادامه به صورت دقیق‌تر به این موضوع می‌پردازیم.

ردیابی دقیق نرخ تبدیل

اولین قدم برای افزایش ROI خود، دنبال کردن نرخ تبدیل است. هر کلیک روی وبسایت، به معنی انجام خرید توسط مشتری نیست. برای اینکه بتوانید به هدف خود از کلیک کاربران که تبدیل شدن آن‌ها به مشتری جدید است برسید، باید بتوانید تمام مسیری که کاربر تا مرحله انجام خرید می‌رود را دنبال و ردیابی کنید.

در واقع باید از لحظه‌ای که کاربر از طریق تبلیغ وارد سایت می‌شود، مسیر او تا دیدن صفحه «تشکر از خرید شما» را بتوانید ببینید و سپس با استفاده از اطلاعات به دست آمده، سایت و یا تبلیغ خود را بهبود ببخشید. البته این روش برای الکترونیکی که خریدها به صورت آنلاین صورت می‌گیرند کاربرد دارد. برای فروش محصولات به صورت تلفنی، می‌توانید از روش‌های پیگیری تلفنی استفاده کنید.

در صورتی که مرحله تنظیم دنبال کردن نرخ تبدیل را تکمیل کردید، نوبت انجام مرحله بعد می‌رسد.

هدف‌گذاری بر اساس کلمات کلیدی صحیح

این مرحله، نقش بسیار موثری را در افزایش و تعیین ROI تبلیغات گوگل شما دارد. نکته حیاتی این است که کلمات کلیدی که برای تبلیغات خود انتخاب می‌کنید، مشتری را به سمت خرید محصول هدایت کند نه اینکه برای به دست آوردن اطلاعات استفاده شود. در نهایت هرچه باشد، ROI از طریق نتایج فروش، که از کلیک روی تبلیغات انجام می‌گیرد، قابل محاسبه است.

در حالی که بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع، کلمات کلیدی صحیح به منظور هدایت مشتری به خرید را استفاده می‌کنند، بسیاری دیگر از رقبای آن‌ها هستند که خواسته یا ناخواسته (بیشتر بگذارید روی عدم دانش کافی) از این کلمات کلیدی استفاده نمی‌کنند. این موضوع در نهایت باعث می‌شود تا پیدا کردن و انتخاب بهترین محصول یا سرویس برای کاربران سخت‌تر شود و همین منجر به کاهش نرخ بازگشت سرمایه یا ROI می‌شود.

اگر شما نیز همانند دسته دوم علاقه‌ای به استفاده از کلمات کلیدی مشخص ندارید، می‌توانید در طول زمان، با آزمون و خطا کلمات کلیدی مورد نظر را بر اساس سلیقه خود بیابید و کارایی آن‌ها را در نتایج بررسی کنید. از بهترین روش‌ها برای افزایش کیفیت این فرآیند، محاسبه تعداد خریدهایی است که از طریق کلمات انتخاب شده، انجام می‌گیرد.

تعیین قیمت پیشنهادی

اگر درآمد فروش شما بیشتر از هزینه تبلیغات باشد، ROI شما مثبت خواهد بود. این موضوع کاملا بدیهی است و محاسبه آن بسیار ساده است. اما از کجا خواهید دانست که کدام قیمت پیشنهادی را برای هر کلمه پیشنهادی انتخاب کنید تا به بهترین ROI مورد نظر خود برسید؟

برای انجام این کار، ابتدا لازم است درآمد خود را به ازای هر کلیک، محاسبه کنید. درآمد به ازای هر کلیک، مقدار سودی است که شما پس از هر کلیک به دست می‌آورید. این میزان قطعا در هر کلمه کلیدی متفاوت و منحصر به آن کلمه کلیدی است. برای محاسبه این درآمد، کافی است درآمد هر نرخ تبدیل را در میزان نرخ تبدیل هر کلمه، ضرب کنید. برای مثال، اگر شما به ازای هر نرخ تبدیل ۲۰۰ دلار کسب کنید و میزان نرخ تبدیل ۲ درصد باشد، درآمد شما به ازای هر کلیک، ۴ دلار خواهد بود.

این یعنی شما به ازای هر کلیک، ۴ دلار درآمد به صورت میانگین خواهید داشت. در این صورت اگر شما قیمت مزایده‌ای هر کلیک را بیش از ۴ دلار را انتخاب کنید، واضح است که در این شرایط ضرر خواهید کرد و ROI شما منفی خواهد بود.

حال که با چگونگی محاسبه درآمد خود به ازای هر کلیک آشنا هستید، مسلما این سوال برایتان پیش می‌آید که چگونه بهترین قیمت پیشنهادی را برای افزایش ROI انتخاب کنید. برای محاسبه این مقدار کافی است از فرمول زیر پیروی کنید:

(1 + ROI) / (درآمد به ازای هر کلیک) = CPC (هزینه به ازای هر کلیک)

برای مثال اگر ROI مد نظر شما ۵۰ درصد است و درآمد شما به ازای هر کلیک نیز ۴ دلار است، بهترین قیمت پیشنهادی برای بازگشت سرمایه یا ROI CPC شما، ۲.۶۸ دلار خواهد بود.

محاسبه ROI تبلیغات گوگل، نیازمند زمان، صبر و تحلیل است. اما پس از این که توانستید نرخ تبدیل را اندازه‌گیری کنید و بهترین کلمات کلیدی که قیمت مزایده‌ای سودده‌ای برای شما دارند انتخاب کردید، مشاهده خواهید کرد که چقدر پیش‌بینی و اندازه‌گیری نرخ تبدیل کمپین‌های شما در گوگل ادز ساده است.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و چگونه محاسبه می شود؟

iOS 14

هر شخص یا مجموعه ‌ای که برای کاری سرمایه ‌گذاری می ‌کند، به دنبال بازگشت سرمایه و سود آوری است. در هر سرمایه گذاری، آگاهی نسبت به بازدهی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نرخ بازگشت سرمایه یکی از ابزارهایی است که می ‌توان بازده سرمایه گذاری را از طریق آن محاسبه کرد.

در این مقاله قصد داریم به این سوال که «نرخ بازگشت سرمایه یا ROI بازگشت سرمایه یا ROI چیست و چگونه محاسبه می شود؟» پاسخ دهیم و کاربرد و مزایا و معایب آن را باهم بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

همان‌ طور که از نام آن مشخص است، نرخ بازگشت سرمایه یا Return on Investment ،که به اختصار به آن ROI می گویند، سود حاصل از هر سرمایه‌ گذاری در کسب‌ و کار است. این شاخص به ‌صورت درصدی محاسبه و بیان می ‌شود.

نرخ بازگشت سرمایه یکی از شاخص ‌های کلیدی عملکرد و معیار هایی است که بازگشت سرمایه یا ROI میزان موفقیت یک کسب و کار را نشان می ‌دهد. حتی بسیار از کارشناسان و متخصصان معتقدند زمان تدوین استراتژی ‌های بازاریابی و تبلیغات، به ‌ویژه در حوزه دیجیتال مارکتینگ، باید نرخ بازگشت سرمایه را به عنوان یک معیار اصلی در نظر گرفت و استراتژی را براساس آن تدوین کرد.

اگر بخواهیم ساده بگوییم ROI چیست، شاید بهترین تعریف برای نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود حاصله به میزان هزینه و سرمایه پرداخت شده باشد. البته سود به دست آمده ممکن است تنها جنبه مالی نداشته باشد و شامل موارد غیرمالی مانند برند سازی شود، ولی به صورت کلی منظور از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، درآمد و سود آوری مالی کسب و کار است.

تبلیغات، سرمایه‌ گذاری است و نمی ‌توان آن را از اولویت ‌های کاری خارج کرد، ولی بی‌ تردید در دنیای امروز که هر هزینه ‌ای باید حساب شده باشد و وقتی دست کسب و کارها به ویژه استارتاپ ‌ها برای هزینه کردن باز نیست، طبیعی است که بخواهند سرمایه خود را به بهترین شکل هزینه کنند. بنابراین اینجاست که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) اهمیت بسیار زیادی پیدا می ‌کند.

به کمک ROI نه ‌تنها می ‌توانیم ببینیم هزینه‌ های تبلیغاتی صرف چه موضوعاتی شده و چگونه این هزینه ‌ها باید خرج شود، بلکه می ‌توانیم عملکرد تیم بازاریابی را نیز بسنجیم و ببینیم تا چه اندازه توانسته ‌اند بهینه عمل کنند.

همچنین ROI برای تحلیل سرمایه‌ گذاری ‌ها و تصمیم ‌گیری ‌های بعدی در کسب‌ و کار مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه:

فرمول نرخ بازگشت سرمایه:

نرخ بازگشت سرمایه، با کم کردنِ هزینه از درآمد کل و تقسیم آن بر هزینه‌ کل به دست می آید.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به سادگی انجام می ‌شود اما در عین حال می ‌تواند پیچیده نیز باشد. زیرا هزینه‌ و درآمد کل برای هر فرد می ‌تواند متفاوت باشد. شاید برای یک مدیر، به جای درآمد و هزینه بازگشت سرمایه یا ROI در این فرمول، فروش خالص و هزینه‌ی کالای فروخته شده مطرح باشد.
یا یک سرمایه ‌گذار که دید جهانی ‌تری دارد، از کل فروش و همه هزینه ‌‌هایی که در فرآیند تولید و فروش محصول پرداخت شده ‌اند، استفاده کند.

پس هیچ معادله‌ی استاندارد و واحدی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) وجود ندارد. مهم دانستن این نکته است که سودها درصدی از درآمد هستند. برای درک صحیح نسبت (ROI)، باید بفهمید که چه درآمدها و هزینه‌ هایی در این معادله استفاده می‌ شوند.

حالا که متوجه شدید معادله‌ استانداردی برای محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد، بیایید بدون ورود به بخش ‌های هزینه و درآمد، نگاهی به فرمول اولیه بیندازیم.

یک کارگزار فرضی بورس را در نظر بگیرید. اشکان دلال سهام است و تخصصش سهام کم ‌ارزش است، یعنی سهامی که در بازار غیر رسمی سهام و با بهای بسیار کمی برای هر سهم معامله می ‌شود و معمولا هم ریسک بالایی دارد.

او سال گذشته 500 سهم، هر کدام به ارزش 1000 تومان از سهام فلزات مایع را خریداری کرد که سرمایه‌ گذاریِ مخاطره ‌آمیزی بود. امروز و پس از گذشت یک سال، ارزش هر سهم آن در بازار 3500 تومان است. اشکان سهامش را می ‌فروشد و از فرمول محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه برای محاسبه‌ عملکردش استفاده می ‌کند.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه:

همان ‌طور که می ‌بینید، نرخ بازگشت سرمایه‌ اشکان 2.5 یا 250 درصد است. این یعنی به ازای هر 1000 تومانی که در شرکت فلزات مایع سرمایه ‌گذاری کرده، 2500 تومان سود به دست آورده است. این سرمایه ‌گذاری فوق‌ العاده خوبی بوده، چون سرمایه‌ اولیه را 2.5 برابر کرده است.

حالا می‌ توانیم انتخاب خوب اشکان در سرمایه‌ گذاری روی فلزات مایع را با انتخاب دیگرش مبنی بر سرمایه‌ گذاری در شرکت تجهیزات پزشکی مقایسه کنیم. در این سرمایه ‌گذاری، اشکان 100 سهم، هر کدام به ارزش 1000 تومان خرید و هر سهم را 1250 تومان فروخت.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه:

در این خرید، نرخ بازگشت سرمایه‌ اشکان تنها 25 درصد یا 0.25 بود. البته این هم بازگشت سرمایه‌ خوبی است، اما با سرمایه‌ گذاری روی فلزات مایع، قابل مقایسه نیست.

کاربرد های محاسبه ROI:

 • محاسبات ROI در عین سادگی که دارد، می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید از فرصت سرمایه گذاری پیش آمده استفاده کند یا خیر؟
 • این محاسبه همچنین می‌ تواند گزارشی از عملکرد یک سرمایه ‌گذاری از روزی که شروع شده تا به امروز باشد.
 • استفاده از فرمول ROI به یک سرمایه ‌گذار کمک می ‌کند تا بتواند سرمایه‌ گذاری ‌های کم بازده را از سرمایه‌ گذاری‌ های با عملکرد بالا جدا کند.
 • با این رویکرد، سرمایه‌ گذاران و مدیران می ‌توانند سرمایه ‌گذاری خود را بهینه کنند و از نتیجه آن هم اطمینان تقریبی داشته باشند.

مزایا و معایب ROI:

هر شاخصی می ‌تواند مزایا و معایب خودش را داشته باشد و محاسبه آن نیز شما را دچار چالش کند. نرخ بازگشت سرمایه (ROI) نیز از این قاعده مستثنی نیست و مزایا و معایبی دارد.

اگر بخواهیم مزایای سنجش دقیق نرخ بازگشت سرمایه را بیان کنیم، می ‌توانیم به مهم ترین موارد زیر اشاره داشته باشیم:

 • سنجش کیفیت و میزان خروجی و سود حاصله در ازای هزینه و سرمایه‌ گذاری انجام شده
 • ارزیابی عملکرد تیم بازاریابی در بهینه ‌سازی هزینه‌ ها و صرفه ‌جویی در ازای گرفتن بهترین نتایج
 • بررسی میزان پتانسیل و ظرفیت برنامه‌ های بازاریابی برای بازگشت سرمایه در کوتاه یا بلند مدت
 • سنجش عملکرد پلن ‌های مختلف بازاریابی و نحوه تعامل مشتریان و مخاطبان
 • بررسی میزان ارزش یک مشتری در طولانی مدت
 • ارائه محصولات جدید متناسب با سیاست‌ های درآمدی و سود آوری کسب و کار

اما در مورد مهمترین معایب ROI می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اشتباه محاسباتی در ROI می‌ تواند باعث گمراهی مدیران در سرمایه ‌گذاری شود.
 • مشکل در محاسبه دقیق سود حاصل از برخی کمپین ‌ها و مشتری‌ ها
 • مشکل در تعیین میزان اثر گذاری بعضی از روش ‌های تبلیغاتی
 • اشتباه در تشخیص منبع تبدیل کاربر به مشتری

حرف آخر

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک شیوه ساده و آسان برای اندازه ‌گیری میزان سود آوری یک سرمایه‌ گذاری است. هر چند این شاخص ساده به نظر می ‌رسد ولی می‌ توان آن را برای بیشتر مواردی که مربوط به سرمایه ‌گذاری و جذب سرمایه هستند، به کار برد. به همین دلیل، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای سرمایه ‌گذاران و صاحبان سرمایه، امری ضروری محسوب می‌ شود.

نمی‌ توان ادعا کرد که روش‌ های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI دقیق هستند. همه این روش ‌ها به شما کمک می ‌کنند تا به یک تقریب مناسب از وضعیت خود برسید. در کنار این روش‌، لازم است از روش‌ هایی که به بررسی دقیق ‌تر اوضاع کمک می ‌کنند هم استفاده کنید.

اگر پیشنهادی در این باره دارید، خوشحال می شویم در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.