آنالیز فنی چیست؟


(کلیه مشخصات موجود در جدول حداکثر مقادیر میزان افت بر اساس استاندارد EIA / TIA- 568 می باشد. برای شبکه فیبر نوری سینگل مد افت بیشتری در انواع شکل های شبکه در نظر گرفته می شود ، 1 دسی بل در کیلومتر برای شبکه سینگل مد، 0.5 دسی بل در کیلومتر برای شبکه فیبر نوری طولانی مجاز میباشد.)

آنالیز افت شبکه فیبر نوری

آنالیز افت شبکه فیبر نوری، آنالیز میزان افت شبکه فیبر نوری در واقع محاسبه و تایید ویژگی های عملکردی شبکه فیبر نوری می باشد که جهت تخمین میزان افت شبکه فیبر نوری استفاده می شود و همچنین تعیین می نماید که آیا بستر شبکه توانایی لازم جهت انتقال داده را دارد یا خیر؟، همچنین تخمینی جهت مقایسه با نتایج اندازه گیری واقعی را ارائه می دهد.

آنالیز افت شبکه فیبر نوری

 1. آنالیز افت شبکه فیبر نوری
  1. موارد اثر گذار
  2. محاسبه افت
  3. افت تجهیزات
   1. افت در طول موج عملیاتی
   2. افت کانکتور
   3. افت اسپلایس
   4. مجموع افت
   5. مشخصات افت تجهیزات اکتیو
   6. محاسبه حد افت
   موارد اثر گذار

   افت لینک شبکه نوری تحت تاثیر مواردی از قبیل طول لینک، نوع تار فیبر نوری، طول موج مورد استفاده، کانکتور ها و اسپلایس ها (فیوژن ، مکانیکی) و سایر پارامترهای افت در لینک شبکه نوری قرار میگیرد.

   جذب Absorption ، پراکندگی Dispertion و پهنای باند پارامترهای اصلی جهت تجزیه و تحلیل میزان افت می باشند، اما از آنجا که ما نمی توانیم افت را به شکل کاملا دقیق اندازه گیری نماییم، بر همین اساس از محدودیت هایی که برای اندازه گیری افت بر اساس استانداردها برای زیرساخت های شبکه لحاظ گردیده استفاده می نماییم.

   طراح شبکه باید قبل از نصب زیرساخت شبکه فیبر نوری، افت لینک را در مراحل اولیه آنالیز نماید تا مطمئن شود این سیستم بر روی شبکه مورد کاربری پیشنهادی عملکرد مناسبی دارد. از دیدگاه سیستم ما در میزان افت محدودیت مشخصی خواهیم داشت که میتواند میزانی تلورانس یا بازه نیز داشته باشد و به عنوان بودجه توان یا توان کل تعریف می شود و بر اساس میزان توان خروجی فرستنده و ورودی مورد نیاز گیرنده تعیین می گردد.

   هرگونه خطا در از دست رفتن نور با میزانی از کاهش توان روبرو می شود که این خطاها را به عنوان “سرعت خطای بیت bit-error rate ” تعریف می نماییم و ممکن است در اثر ارسال بیش از حد توان و یا ارسال کم توان نوری ایجاد گردد.

   نکته ای دیگر که بسیار حائز اهمیت میباشد اینست که هدف بیشتر محاسبات روی اندازه گیری میزان افت شبکه نوری در برگیرنده اندازه گیری میزان توان سیستم نوری نیز می باشد و بر روی هر دو موضوع افت و توان همزمان متمرکز میشود. با این حال ، در برخی از سیستم ها ، به ویژه سیستم های سینگل مد که مبتنی بر لیزر می باشند،

   ممکن است گیرنده تحمل افت خیلی کم را نداشته باشد که باعث ایجاد توان زیاد در گیرنده می شود و ممکن است افت را بیش از حد نماید و سبب ایجاد خطاهای انتقال شود. در چنین شرایطی ، یک تضعیف کننده attenuator در انتهای گیرنده لینک اضافه می شود تا توان را به حد قابل قبولی کاهش دهد.

   هر دو تجهیزات پسیو و اکتیو می توانند در محاسبه اندازه گیری میزان افت شبکه تاثیر گذار باشند. افت تجهیزات پسیو شبکه شامل افت فیبر، افت کانکتور و افت فیوژن و یا اتصال مکانیکی می شود. همچنین آداپتور یا کوپلر و اسپلیتر را نیز در لینک فراموش ننمایید. اگر مشخصات مربوط به یک نوع سیستم یا شبکه قابل شناسایی نباشد،

   افت مرجع بر اساس استاندارد و راه کار های موجود در صنعت برای اجزای فیبر نوری را میتوان جهت محاسبه افت شبکه نوری لحاظ نمود. قبل از بهره برداری از سیستم ، افت قرار گیری را بوسیله سورس نوری و پاور میتر تست نمایید تا اطمینان حاصل کنید که میزان افت موجود اندازه گیری گردد.

   Power_Of_Lightتوان نور

   محاسبه افت فیبر نوری

   منظور از محاسبه میزان افت جهت نشان دادن نحوه عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده درشبکه نوری می باشد، مسئله اساسی اینست که در هنگام انجام محاسبات چه مقدار باید از میزان افت مورد تایید واقع شود. می توان از منابع موجود در برخی استانداردهای صنعت مانند 568 TIA نیز استفاده نمود که بر اساس استاندارد افت بسیار پایین نیز به عنوان مشکل در نظر گرفته می شود.

   همچنین میتوان از منابع معمولی نیز استفاده کرد، سازندگان قطعات میزان افت را معمولا اندازه گیری و تحت استاندارد روی بسته بندی محصولات درج می نمایند که ممکن است به مقادیر معمولی نزدیک تر باشند تا به استاندارد، کاربران پیشرفته مانند کاربران مخابراتی شبکه فیبر نوری به منازل که نسبت به مشخصات فیبر و مقادیر افت حساس تر میباشند و معمولا از بهترین تجهیزات با مشخصات مناسب و با کمترین میزان تضعیف یا افت کانکتور استفاده می نمایند تا نصب و بهره برداری در زمان طولانی مدت فراهم شود. بهترین راه برای نشان دادن محاسبه میزان افت، نشان دادن نحوه انجام آن در شبکه فیبر نوری میباشد.

   در اینجا یک لینک 2 کیلومتری مالتی مد/ سینگل مد ترکیبی با 5 اتصال (2 کانکتور در هر انتها و 3 اتصال در پچ پنل های موجود در لینک) و یک اسپلایس در وسط می باشد . نقشه های زیر طرح و توان ضروری را در هر نقطه در طول مسیر شبکه نشان میدهد.

   آنالیز افت شبکه فیبر نوری

   افت تجهیزات پسیو شبکه فیبر نوری

   1 : محاسبه میزان افت فیبر در طول موج عملیاتی (برآورد طولی استاندارد افت در هر طول موج)

   Cable Length (km) 2.0 2.0 2.0 2.0
   Fiber Type Multimode Single mode
   Wavelength (nm) 850 1300 1300 1550
   Fiber Atten. (dB/km) 3 [3.5] 1 [1.5] 0.4 [1/0.5] 0.3 [1/0.5]
   Total Fiber Loss (dB) 6.0 [7.0] 2.0 [3.0] 0.8 [2/1 0.6 [2/1]

   (کلیه مشخصات موجود در جدول حداکثر مقادیر میزان افت بر اساس استاندارد EIA / TIA- 568 می باشد. برای شبکه فیبر نوری سینگل مد افت بیشتری در انواع شکل های شبکه در نظر گرفته می شود ، 1 دسی بل در کیلومتر برای شبکه سینگل مد، 0.5 دسی بل در کیلومتر برای شبکه فیبر نوری طولانی مجاز میباشد.)

   2. افت کانکتور فیبر نوری

   کانکتور ها در شبکه مالتی مد معمولا بین 0.2 تا 0.5 دسی بل افت دارند.

   آن دسته از کانکتور های سینگل مد که در کارخانه تولید میشوند و یا با اسپلایس فیوژن متصل شده باشند، افت 0.1 تا 0.2 دسی بل را به خود اختصاص میدهند. کانکتور های سینگل مد که در محل سربندی مکانیکی میشوند ممکن است افت هایی به اندازه 0.5 تا 1.0 دسی بل را داشته باشند. اکنون در دو حالت عادی و نامناسب آنها را مورد محاسبه قرار میدهیم.

   0.3 dB
   (typical adhesive/polish connector)0.3 دسی بل (چسب معمولی/پولیش کانکتور) 0.75 dB
   (prepolished/splice connector and TIA-568 max acceptable)

   0.75 دسی بل (مقدماتی/ کانکتور اسپلایس و TIA-568 حداکثر قابل قبول است )

   Total # of Connectors

   مجموع # کانکتور ها

   Total Connector Loss

   مجموع افت کانکتور ها

   تمامی کانکتور ها حداکثر میتوانند میزان 0.75 از افت را بر اساس استاندارد EIA / TIA 568 داشته باشند.

   بسیاری از طراحان و مهندسان در زمان اندازه گیری میزان افت فراموش می نمایند که کانکتور های انتهای شبکه فیبر نوری را نیز در مقدار کل افت شبکه لحاظ نمایند و در هنگام تست شبکه، پچ کورد های ریفرنس به این کانکتور ها متصل می شوند و افت آنها اندازه گیری و محاسبه و لحاظ می شود.

   آنالیز افت شبکه فیبر نوری

   3. افت اسپلایس فیبر نوری

   اسپلایس های مالتی مد معمولاً توسط اتصال دهنده های مکانیکی ایجاد می شود ، همچنین تعداد قابل توجهی به واسطه فیوژن اسپلایس می شوند. فیوژن در شبکه مالتی مد افت کمتری در مقایسه با اسپلایس مکانیکی دارد با توجه به هسته بزرگتر که سبب ایجاد افت مکانیکی در شبکه مالتی مد میشود، در نظر داشته باشید که فیوژن اسپلایس در محیط های نامطلوب قابل اطمینان تر میباشد. رقم 0.1 تا 0.5 دسی بل dB برای اسپلایس های مالتی مد مناسب می باشد همچنین بر خورداری از میانگین افت 0.3 نیز برای کارشناسان نصب با تجربه مناسب و مورد تایید می باشد. در مورد فیوژن سینگل مد معمولاً میزان افت بایستی کمتر از 0.05 دسی بل (کمتر از یک دهم دسی بل) باشد.

   مجموع # اسپلایس ها

   Total Splice Loss

   مجموع افت اسپلایس

   جهت محاسبه میزان افت، حداکثر افت 0.3 دسی بل dB برای هر فیوژن فیبر نوری مطابق استاندارد EIA / TIA 568 مجاز و مورد تایید می باشد.

   4. مجموع افت شبکه فیبر نوری

   جهت اندازه گیری مجموع افت شبکه فیبر نوری بایستی مجموع افت فیوژن ها، افت کانکتور ها و افت فیبر را با هم جمع نمود.

   Best Case [TIA 568 Max]

   بهترین حالت [TIA 568 Max]

   Best Case [TIA 568 Max]

   بهترین حالت [TIA 568 Max]

   طول موج (نانومتر)

   Total Fiber Loss (dB)

   مجموع افت فیبر (دسی بل)

   Total Connector Loss (dB)

   مجموع افت کانکتور (دسی بل)

   Total Splice Loss (dB)

   مجموع افت اسپلایس ( دسی بل)

   موارد دیگر ( دسی بل )

   Total Link Loss (dB)

   مجموع افت لینک (دسی بل )

   7.8 [11.05] 3.8 [7.05] 2.6 [6.05/5.05] 2.4 [6.05/5.05]

   مقادیر افت شبکه فیبر نوری بایستی با معیارهای تست اندازه گیری مطابقت داشته باشند. جهت اندازه گیری افت میزان +/- 0.2 تا 0.5 دسی بل dB را میتوان به عنوان بازه تلورانس در نظر گرفت که سبب قبول یا عدم قبول تست اندازه گیری افت میشود.

   محاسبه میزان افت مجاز تجهیزات لینک

   میزان افت لینک برای سخت افزار شبکه بستگی به دامنه دینامیکی و تفاوت بین حساسیت گیرنده و توان خروجی منبع در شبکه فیبر نوری دارد.

   5. اطلاعات سازنده ها مربوط به مشخصات افت برای تجهیزات اکتیو (لینک دیجیتال مالتی مد 100 مگابیت در ثانیه در طول موج 1300 نانومتر با منبع LED)

   Operating Wavelength (nm)

   طول موج عامل (نانومتر)

   Receiver Sensitivity (dBm@ required BER)

   حساسیت گیرنده ( dBm @ مورد نیاز BER)

   Average Transmitter Output (dBm)

   متوسط خروجی فرستنده(dBm)

   Dynamic Range (dB)

   محدوده دینامیکی (dB)

   Recommended Excess Margin (dB)

   مقدار اضافی توصیه شده (dB)

   Dynamic Range (dB) (above)

   محدوده دینامیکی (dB) (بالاتر)

   Cable Plant Link Loss (dB @ 1300 nm)

   افت لینک کابل کارخانه (dB @ 1300 nm)

   Link Loss Margin (dB)

   به عنوان یک قاعده کلی در گذشته، انتظار میرفت میزان حاشیه ای افت لینک شبکه ای که بیشتر از تقریبا 3 dB باشد سبب شود تا کارشناسان نسبت به ترمیم لینک یا فیوژن مجدد اقدام نمایند. چراغ های LED یا لیزر در فرستنده ممکن است از بین بروند و توان خود را از دست بدهند، کانکتورها یا اسپلایس ها ممکن است در طول زمان تخریب گردند و یا در صورت باز شدن مجدد برای استفاده یا تست، کانکتورها کثیف و آلوده شوند.

   اگر کابل ها بطور تصادفی کات یا بریده شوند، حد اضافی افت برای قرار دادن اسپلایس ها جهت ترمیم مورد نیاز خواهند بود. بنابر این هرگز بدون دستورالعمل مطابق استاندارد اقدام به ترمیم لینک ها قبل از اطمینان داشتن از تجهیزات اکتیو ننمایید.

   امروزه برخی از سیستم های شبکه، به ویژه شبکه های مالتی مد با پیشرفت نسل های OM3 و OM4 و ورود OM5 با نرخ خطاهای بیت بالا، به دلیل پهنای باند گستره تر مواجه شده اند که افت بسزایی را نیز ایجاد مینماید. یکی از پیچیده ترین روش های تست و اندازه گیری مربوط به شبکه مالتی مد با توجه به گسترده بودن مُدال و حالت های حرکتی پرتوهای نوری در شبکه های مالتی مد است.

   همواره پیشنهاد میگردد از شبکه فیبر نوری سینگل مد استفاده نمایید چرا که سادگی در کنار سرعتی بیشتر از شبکه مالتی مد و نگهداری ساده تر و عمر طولانی تر و کیفیتی برتر در شبکه سینگل مد با ویژگی های فنی برتر در مقایسه با مالتی مد ارائه می گردد.

   تحلیل On Chain یا درون زنجیره ای چیست؟

   تحلیل درون زنجیره ای (On Chain) چیست؟

   در دسترس بودن تمام داده‌های بلاک چین آن را برای علم داده و یادگیری ماشین بسیار مناسب می‌کند. در واقع ارزهای دیجیتال تنها دارایی‌هایی هستند که هر فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری را می‌توان از دفتر کل آن‌ها بازیابی و بررسی کرد . از آنجایی که بلاک چین‌ها این موقعیت را آماده می‌کنند، کارشناسان نیز از این داده‌های شفاف برای ارزیابی فعالیت تراکنش‌ها و سودمندی شبکه استفاده می‌کنند و این فرآیندی به عنوان، تحلیل On Chain یا آنالیز درون زنجیره‌ای شناخته می‌شود. تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران کریپتوکارنسی نیز از طریق داده‌های درون زنجیره‌ای می‌توانند احساسات و رفتار کلی کاربران را رصد کنند. ما در این مقاله قصد داریم درباره‌ی داده‌های درون زنجیره‌ای و تأثیر آن‌ها بر بهبود بازار ارز‌های دیجیتال صحبت کنیم.

   داده‌های درون زنجیره‌ای یا تحلیل On-Chain چیست؟

   تحلیل On Chain یا آنالیز درون زنجیره حوزه جدیدی است که مبانی، سودمندی و فعالیت تراکنش ارز‌های دیجیتال را با استفاده از داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد. تحلیلگران زنجیره‌ای از طیف وسیعی از اقدامات برای افزایش درک خود از یک شبکه استفاده کرده تا نوسانات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. تحلیل درون زنجیره‌ای مستلزم استخراج اطلاعات از انواع داده‌های بلاک چین و حجم معاملات، اطلاعات بلاک مانند پاداش ماینر، همبستگی‌های قیمتی، ورودی و خروجی صرافی است.

   داده‌های درون زنجیره‌ایی یا تجزیه و تحلیل On-Chain چیست؟

   تحلیل On-chain از داده‌های بلاک چین در دسترس عموم برای ارزیابی شبکه استفاده می‌کند، مشابه اینکه چگونه تحقیقات بنیادی سهام به دنبال شناسایی ارزش اساسی یک شرکت است. این نوع تحلیل اغلب با تجزیه و تحلیل فنی تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران ادغام می‌شود تا بهترین نقاط ورود و خروج را کشف کنند. به طور خلاصه، استفاده از داده‌های تراکنش و کیف پول در دسترس عموم برای ارزیابی ارزش شبکه بلاک چین به جای هیجانات سوداگرانه در مورد دارایی رمزنگاری یکی از ضروری‌ترین موارد استفاده از تحقیقات درون زنجیره است.

   ۸ معیار اصلی آنالیز درون زنجیره‌ای ( on chain )

   اکنون متوجه شدید که بررسی و آنالیز داده‌های درون زنجیره اهمیت زیادی دارد. حالا که با مفهوم آنالیز on chain آشنا شدید، در این قسمت از مقاله ارز تودی ۸ معیار اصلی یا خلاصه‌ای از رفتار توکن را برای شما آورده‌ایم که در زمان بررسی داده‌ها از آن‌ها غافل نشوید. برای مثال خلاصه‌ای از داده‌های ارز دیجیتال بیت کوین را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

   خلاصه توکن بیت کوین

   ۱. هولدر‌هایی که با قیمت فعلی در حال کسب درآمد هستند

   به گزارش وبسایت onchainfx، آمار اول میانگین هزینه خرید آدرس‌ها را با تراز محاسبه و آن را با قیمت فعلی مقایسه می‌کند. اگر قیمت فعلی از آنالیز فنی چیست؟ میانگین هزینه بیشتر باشد، آدرس به عنوان “In the Money” در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت فعلی کمتر از هزینه معمولی باشد، موقعیت “Out of the Money” تلقی می‌شود. این داده‌ها سپس به نسبت هولدر‌هایی که با قیمت فعلی پول دارند یا از آن خارج می‌شوند به صورت میانگین محسابه می‌شود که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید:

   هولدر‌هایی که با قیمت فعلی در حال کسب درآمد هستند

   ۲. هولدر‌های بزرگ یا نهنگ‌ها

   محاسبه درصد بالایی از نهنگ های ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران عمده در این آمار زنجیره‌ای جمع‌آوری شده است. به عبارت دیگر، درصد عرضه در گردش را نشان می‌دهد که آدرس‌هایی با بیش از ۱ درصد از کل عرضه و هولدر‌های بزرگ و همچنین آدرس‌هایی با ۰. ۱ درصد تا ۱ درصد از کل عرضه را دارند.

   هولدر‌های بزرگ یا نهنگ‌ها

   ۳. همبستگی قیمت با بیت کوین

   همبستگی آماری ۳۰ روزه بین دارایی‌های بازار کریپتوکارنسی و بیت کوین توسط این شاخص ارائه می‌شود. به عنوان مثال، در زمان نگارش این مقاله، همبستگی بین قیمت بیت کوین و اتریوم حدود ۹۵٪ است.

   همبستگی قیمت با بیت کوین

   ۴. ترکیب هولدر‌ها بر اساس زمان نگهداری

   این معیار درون زنجیره‌ای توزیع مالکیت دارایی‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. به بیان دیگر، هر آدرسی که دارایی را نگه می‌دارد به سه دوره زمانی تقسیم می‌شود.

   • ۱+ سال: به عنوان هودلر طبقه‌بندی می‌شود
   • ۱-۱۲ ماه: طبقه‌بندی شده به عنوان کروزر
   • > ۱ ماه: به عنوان تریدر طبقه‌بندی شده است

   ترکیب هولدر‌ها بر اساس زمان نگهداری

   ۵. معاملات بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار

   این معیار حجم کل تراکنش‌های بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا را در هفت روز گذشته نشان می‌دهد. در شبکه بیت کوین، ۱۱۹. ۳۶ میلیارد تراکنش بالاتر از ۱۰۰ هزار در ۷ روز گذشته، انجام شده است.

   معاملات بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار

   ۶. دموگرافیک معاملات

   برای ۱۴ روز گذشته، جمعیت‌شناسی تراکنش به تعداد تراکنش‌هایی اشاره دارد که در مناطق زمانی تجاری غرب (۱۰ صبح تا ۱۰ بعد از ظهر UTC) در مقایسه با تراکنش‌هایی که در مناطق زمانی معاملات شرقی (۱۰ بعد از ظهر تا ۱۰ صبح UTC) آنالیز فنی چیست؟ رخ داده است.

   دموگرافیک معاملات

   ۷. کل ورودی‌های صرافی

   حجم کل یک دارایی دیجیتالی (به دلار یا توکن) که در هفت روز گذشته در صرافی‌های متمرکز برتر قرار داده شده است، به عنوان کل ورودی مبادلات گفته می‌شود.

   ورودی صرافی ها

   ۸. کل خروجی‌های صرافی

   کل حجم دارایی دیجیتالی (به دلار یا توکن) که در هفت روز گذشته از بزرگترین صرافی‌های متمرکز خارج شده است به عنوان کل خروجی مبادلات شناخته می‌شود.

   کل خروجی‌های صرافی

   سیگنال‌های معاملاتی درون زنجیره

   اکنون که با ۸ معیار ارائه شده اصلی آشنا شدید، به منطقه سیگنال‌های تجاری قابل اجرا در زیر بخش خلاصه توکن نگاهی بیندازیم. این سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشینی هستند که قادر به ارزیابی رفتار و همچنین پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده هستند. هر مدل به عنوان یک سیگنال ارائه و به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود:

   اگرچه سیگنال‌های معاملاتی سیگنال‌های حرکتی هستند که بر اساس تغییرات نسبی در‌ اندیکاتور مشخص می شوند، اما هر یک از این سیگنال‌ها به‌ اندیکاتور‌های زیربنایی ارائه شده توسط IntoTheBlock وابسته هستند. مدل‌ها به چگونگی تغییر این شاخص‌ها در طول زمان نگاه می‌کنند و آن‌ها را با تأثیر قیمت گذشته خود مقایسه می‌کنند. بسته به سیگنال تجاری و دارایی رمزنگاری مورد ارزیابی، روش‌ها و دوره‌های زمانی متفاوتی استفاده می‌شود. به منظور اطمینان از عملکرد با کیفیت بالا، هر مدل به طور منظم آموزش داده و مجدداً بهینه‌سازی می‌شود.

   سیگنال‌های معاملاتی درون زنجیره

   سیگنال‌های درون زنجیره‌ای

   سیگنال‌های زنجیره‌ای از ترکیب شاخص‌های بلاک چین با مدل‌های تک متغیره ایجاد می‌شوند که هر کدام از روش‌های متفاوت برای حفظ ثبات و دقت استفاده می‌کنند. هر سیگنال درون زنجیره یک بار در روز محاسبه می‌شود تا تغییرات احتمالی قیمت در روز بعد را پیش‌بینی کند. این سیگنال شامل ۴ معیار اصلی است:

   رشد شبکه جدید

   تغییر در کل آدرس‌های دارایی رمزنگاری مورد نظر با رشد شبکه جدید اندازه‌گیری می‌شود. سیگنال تغییرات کل آدرس‌ها را در هفته قبل بررسی می‌کند و سپس برای نمایش احساسات صعودی یا نزولی برای عملکرد هر دارایی تنظیم می‌شود.

   در پول (ITM)

   این سیگنال حجم توکن‌های کسب شده از دارایی را در سطح قیمت فعلی با استفاده از‌اندیکاتور In/Out of Money محاسبه می‌کند. این ارزش روز قبل را با میانگین متحرک ۷ روزه در مقدار کل عرضه پول مقایسه می‌کند.

   تمرکز

   این سیگنال حرکت روزانه نهنگ‌ها (آدرس‌هایی با بیش از ۱% عرضه در گردش) و سرمایه‌گذاران (آدرس‌هایی با ۰. ۱ تا ۱% عرضه) را ردیابی می‌کند. اضافه شدن سهام توسط نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران معمولاً صعودی تلقی می‌شود، اگرچه معیار‌های دقیق بسته به دارایی رمزنگاری متفاوت است.

   تراکنش‌های بالا

   این سیگنال تغییرات در تعداد تراکنش‌های بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار را تحلیل می‌کند و بر اساس آمار تراکنش‌های بالا IntoTheBlock است. این سیگنال نشان دهنده فعالیت تجاری افراد و مؤسسات با ارزش خالص است.

   تراکنش‌های بالا

   تبادل

   سیگنال‌های مبادله، برخلاف سیگنال‌های زنجیره‌ای که روزانه محاسبه می‌شوند، تقریباً بلادرنگ هستند، زیرا هر دقیقه به‌روزرسانی می‌شوند و یک بازه زمانی یک دقیقه‌ای دارند. این مدل‌ها بر اساس مطالعات انجام شده بر روی تاکتیک‌های معاملات با فرکانس بالا (HFT) ارزیابی و برای هر دارایی رمزنگاری پشتیبانی شده اعمال شده‌اند.

   تبادل

   قیمت هوشمند

   نسخه‌ای از دفترچه سفارش میان‌قیمت، که در آن قیمت‌های پیشنهادی/فروشی با حجم معکوس مشخص می‌شوند. Smart Price قیمت پیشنهادی را در حجم درخواستی ضرب می‌کند، سپس قیمت درخواستی و حجم پیشنهادی را اضافه می‌کند و مبلغ را بر حجم کل پیشنهاد و درخواست تقسیم می‌کند.

   عدم تعادل حجم پیشنهاد و درخواست

   این سیگنال تغییرات در اختلاف حجم بین قیمت پیشنهادی و درخواستی را دنبال می‌کند.

   مشتقات

   و در نهایت، از داده‌های بازار آتی برای تولید سیگنال مشتقات استفاده می‌شود. این مدل به صورت ساعتی و با هدف پیش‌بینی نوسانات قیمت برای یک ساعت آینده اجرا می‌شود.

   مشتقات

   شتاب بازار آتی

   شتاب بازار آتی با استفاده از یک مدل چند متغیره تعیین می‌شود که تغییرات در حجم قرارداد‌های آتی و سود باز را در رابطه با نوسانات قیمت بررسی می‌کند. با توجه به سیگنال، افزایش حجم و سود باز اغلب برای حرکت فعلی قیمت در بازار‌های سهام مثبت در نظر گرفته می‌شود. این سیگنال تمام نتایج ممکن را برای سه عامل در نظر می‌گیرد و سطوح هیجانی صعودی/نزولی منحصر به فرد را برای هر دارایی رمزنگاری پشتیبانی شده تعیین می‌کند.

   ابزارهای تحلیل آنچین

   کاوشگرهای بلاک چین مانند EtherScan برای اتریوم و SnowTrace برای Avalanche به شما این امکان را می‌دهند تا آدرس کیف پول یا قرارداد هوشمند را جستجو کنید. اما آن‌ها داده‌ها را جمع نمی‌کنند یا ابزارهایی برای درک انبوه نقاط داده موجود ارائه نمی‌دهند.

   پلتفرم‌ها و منابع بی‌شماری پدید آمده‌اند که هر کدام نمودارها و داشبوردهای متفاوتی را برای کمک به کاربران در تجسم بهتر داده‌های بلاک چین و ردیابی حرکات ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های فردی ارائه می‌دهند.
   بسیاری از این پلتفرم‌ها یا رایگان هستند یا حداقل ویژگی‌های رایگان زیادی را ارائه می‌دهند. برخی از محبوب‌ترین ابزارها عبارتند از:

   کلام آخر

   تحلیل On Chain یا زنجیره‌ای مانند تحقیقات بنیادی شرکت، داده‌های بلاک چین در دسترس عموم را ارزیابی می‌کند تا درک بهتری از ارزش و کاربرد شبکه به دست آورد. تحلیل زنجیره‌ای دارایی‌های دیجیتال مستلزم به دست آوردن تراکنش‌ها، معیار‌های زنجیره‌ای و داده‌های کیف پول به دلایل ارزشی به جای ارزیابی ترازنامه، جریان نقدی و صورت درآمد است.

   در نهایت البته خالی از لطف نیست که بگوییم تحلیل درون زنجیره‌ای به شما نمی‌گوید که چه کاری انجام دهید؛ این شما هستید که باید یک استراتژی بر اساس اطلاعات موجود طراحی کنید.

   سوالات متدوال

   سوالات متداول

   تحلیل On Chain چیست؟

   تحلیل On Chain یا آنالیز درون زنجیره حوزه جدیدی است که مبانی، سودمندی و فعالیت تراکنش ارز‌های دیجیتال را با استفاده از داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد.

   داده‌های آنچین به ما می‌گوید چه کاری انجام دهیم؟

   خیر – شما با استفاده از داده‌های آنچین و اطلاعات موجود می‌توانید یک استراتژی طراحی کنید و بر اساس آن پیش روید.

   نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

   تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ معرفی 6 شاخص اصلی در تحلیل تکنیکال رمزارزها

   اگر شما هم قصد وارد شدن به تجارت ارزهای دیجیتال را دارید، یادگیری نحوه ی تجزیه و تحلیل نمودارها در روند معامله بسیار مهم است.

   اگر قصد معامله ی ارزهای دیجیتال را دارید، باید برای دستیابی به نتایج ثابت و مشخص، تحلیل تکنیکال انجام دهید.

   برای پیش بینی روند قیمت در هنگام معامله باید محاسباتی را انجام دهید. اگر شما تنها کاری که در این بازار انجام می دهید بر اساس شهود یا حدس و گمان است و سفارش خرید یا فروش را نیز بر همین اساس انجام می دهید، معامله به یک قمار تبدیل می شود.

   BTC

   حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

   تحلیل ارز دیجیتال

   بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

   یکی از کارهای مهم معامله گران برای به دست آوردن اطلاعات در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد، تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

   بنابراین، تحلیل تکنیکال چیست و برای انجام آن به چه ابزار و شاخص هایی نیاز دارید؟

   تحلیل تکنیکال چیست؟

   تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از شاخص های ریاضی برای ارزیابی روندهای آماری برای پیش بینی جهت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال است.

   این کار با نگاه کردن به تغییرات قیمت گذشته و داده‌های حجم انجام می‌شود تا مشخص شود بازار چگونه کار می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که این روند چگونه بر تغییرات قیمت در آینده تأثیر می‌گذارد.

   درواقع با استفاده از روش‌های تحلیل فنی، بازارهای ارزهای دیجیتال را ارزیابی می‌کنند و فرصت‌های معاملاتی را از طریق روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها شناسایی می‌کنند.

   آنها بر این باور هستند که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال، شاخص های ارزشمندی در تعیین قیمت و فعالیت آینده ی آن ارز، هستند.

   سه فرض اساسی در پشت پرده ی تحلیل تکنیکال

   تحلیل تکنیکال بر سه فرض اصلی استوار است که در این بخش به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

   1. بازار خود را نزول می دهد

   این فرض بر این است که هر چیزی در بازار که می تواند بر قیمت کریپتو تاثیر بگذارد در قیمت آن منعکس می شود. قیمت، هر آنچه را که باید در مورد یک دارایی رمزنگاری بدانید به شما نشان می دهد. برای تعیین روند قیمت یک دارایی کریپتو، لازم نیست عوامل اساسی را در نظر بگیرید.

   مثلاً متوجه شدید که قیمت یک دارایی رمزنگاری در حال کاهش است. می‌توانید از اطلاعات موجود در نمودار، مانند الگوی کندل، میزان افت قیمت و سایر اطلاعات فنی استفاده کنید تا متوجه شوید آیا در چنین زمانی سرمایه‌گذاری روی چنین سکه‌ای خوب است یا خیر.

   2. قیمت در یک روند حرکت می کند

   حرکت قیمت همیشه روندها را نشان می دهد، این مورد حتی در حرکات تصادفی بازار نیز مشخص است، صرف نظر از بازه زمانی که از این اساس استفاده می کنید. همچنین نمودار کندل سبز و قرمز الگوی روند و جهت قیمت را نیز نشان می دهد.

   قیمت در یک روند حرکت می کند

   قیمت در یک روند حرکت می کند

   اعتقاد بر این است که قیمت ها از یک روند پیروی می کنند. یک حرکت قیمت در آینده به احتمال زیاد از یک روند ثابت پیروی می کند. روند قیمت می تواند صعودی، نزولی یا جانبی (به سمت راست) باشد.

   3. تاریخ خود را تکرار می کند

   ماهیت تکراری بازار ارزهای دیجیتال به این معنی است که تجزیه و تحلیل الگوهای قبلی می تواند به شما در پیش بینی حرکات بازار آینده کمک کند.

   فعالان بازار معمولاً واکنش‌های ثابتی را نسبت به اتفاقات بازار در طول زمان نشان می‌دهند. اگرچه برخی از الگوهای نمودار مدت ها پیش شکل گرفته اند، اما همچنان مهم تلقی می شوند زیرا ممکن است دوباره تکرار شوند.

   شش ابزار و شاخص اصلی تجزیه و تحلیل تکنیکال

   شش ابزار و اندیکاتور زیر معمولاً برای انجام تجزیه و تحلیل فنی هنگام معامله ارزهای دیجیتال استفاده می شوند.

   1.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: نمودار کندل استیک

   معامله گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می دهند زیرا اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت ارز ها را نشان می دهند.

   هر کندل نشان دهنده فعالیت در محدوده زمانی است که شما برای تجزیه و تحلیل در معامله ی خود انتخاب می کنید. بنابراین، اگر در یک بازه زمانی چهار ساعته کار می کنید، هر کندل نشان دهنده ی حرکت قیمت ارز مد نظر در هر چهار ساعت خواهد بود.

   هر نمودار کندل از بدنه و فتیله تشکیل شده است. بدنه می تواند سبز (افزایش) یا قرمز (کاهش) باشد.

   کندل های سبز نشان می دهد که یک معامله بالاتر از قیمت افتتاحیه آن بسته شده است. پایه ی کندل قیمت افتتاحیه را نشان می دهد در حالی که قسمت بالایی کندل قیمت بسته شدن را نشان می دهد. از سوی دیگر، کندل های قرمز نشان می دهند که معاملات کمتر از قیمت افتتاحیه بسته شده است.

   بخش فتیله کندل استیک نشان می دهد که قیمت در بازه زمانی چقدر بالا و پایین بوده است – قله ی بالای فیتیله بالاترین قیمت را نشان می دهد، در حالی که نوک فیتیله ی پایه، پایین ترین قیمت معامله را نشان می دهد.

   نمودار کندل استیک

   نمودار کندل استیک

   2.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: حمایت و مقاومت

   درک سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می کند سطوح کلیدی نمودار را به راحتی تفسیر کنید. آنها سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار به سختی می تواند از آنها فراتر رود. سطح حمایت نقطه‌ای است که قیمت‌ها از حرکت به پایین‌تر از آن متوقف می‌شوند، در حالی که مقاومت نقطه‌ای است که قیمت بازار نمی‌تواند بیشتر از آن افزایش یابد.

   سطح حمایت به نظر می رسد نقطه جهشی برای قیمت دارایی ها باشد. زمانی که بازار به آن نقطه سقوط کرد، دوباره اوج خواهد گرفت. از سوی دیگر، هنگامی که قیمت به سطح مقاومت که به عنوان یک مانع بالایی عمل می کند، افزایش می یابد، در این نقطه دچار کاهش می شود.

   حمایت و مقاومت

   حمایت و مقاومت

   هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، می توانید از آنها برای پیش بینی قیمت بازار خود استفاده کنید. مقاومت نقطه‌ای است که به احتمال زیاد فشار صعودی متوقف می‌شود و قیمت دوباره شروع به کاهش می‌کند، در حالی که حمایت نقطه‌ای است که احتمال بازگشت صعودی (برای افزایش قیمت) وجود دارد.

   3.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: خطوط روند

   اینها برای ترسیم روندهای بالقوه در بازار استفاده می شوند و اشکال مختلفی دارند. معامله گران همچنین خطوط روند متعددی را برای ترسیم الگوهای پیچیده تر ترسیم می کنند. خط روند یک خط واحد است که نقاط مختلف قیمت بالا و پایین را به هم متصل می کند. هرچه نقطه ی قیمت بیشتر به خط متصل شود، روند قوی تر است.

   4. میانگین متحرک

   این اندیکاتور به شما کمک می کند روند قیمت را با در نظر گرفتن میانگین قیمت های گذشته ی یک دارایی کریپتو در یک دوره معین دنبال کنید.

   شما می توانید دوره را به یک بازه زمانی مناسب برای تولید سیگنال های قابل اعتماد در نمودار معاملاتی بلادرنگ تنظیم کنید. میانگین های متحرک بینش هایی را در مورد جهت بازار ارائه می دهد و به تعیین قیمت ورودی یک معامله ی خوب کمک می کند.

   دو نوع متداول میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده، که میانگین کل قیمت‌ها را در یک دوره خاص نشان می‌دهد، و میانگین متحرک نمایی، که جدیدترین قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن حرکات قبلی قیمت نشان می‌دهد. رایج ترین میانگین های متحرک مورد استفاده، میانگین های متحرک 10،20،30،50،100 روزه هستند.

   5.تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: شاخص قدرت نسبی (RSI)

   RSI یک نشانگر نوسانی است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. این شاخص در محدوده ی 0 تا 100 اندازه گیری می شود.

   زمانی که ارزش RSI یک دارایی کریپتو زیر 30 باشد، بیش از حد فروش می شود و زمانی که مقدار RSI به بالای 70 می رسد، نشان دهنده ی قیمت بیش از حد خرید دارایی است.

   وضعیت بیش از حد خرید، یک سیگنال فروش بالقوه است، در حالی که وضعیت فروش بیش از حد نشان دهنده ی یک فرصت خرید بالقوه است.

   شاخص قدرت نسبی (RSI)

   شاخص قدرت نسبی (RSI)

   6. تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: باندهای بولینگر

   این شاخص به شما کمک می کند تا حرکت قیمت دارایی ها را اندازه گیری کنید. باند معمولاً با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه با جمع و کم کردن یک انحراف استاندارد از میانگین متحرک اندازه گیری می شود.

   هنگامی که قیمت بازار بالاتر از باند بولینگر بخش بالایی باشد، نشان دهنده ی خرید بیش از حد است و اگر پایین تر آنالیز فنی چیست؟ از باند بخش پایین باشد، به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود.

   محدودیت های تحلیل تکنیکال

   یکی از انتقادات اصلی علیه تحلیل تکنیکال این است که تاریخ دقیقاً به همان شکل تکرار نمی شود و تحلیل تکنیکال را نادرست می کند. منتقدان به این شیوه معتقدند الگوهای قیمت چندان مفید نیستند.

   یکی دیگر از انتقادات علیه تحلیل تکنیکال این است که تنها در برخی موارد کار می کند و همچنین نتایج متناقضی ایجاد می کند.

   محدودیت های تحلیل تکنیکال

   محدودیت های تحلیل تکنیکال

   تحلیل فنی نیز محدود به مطالعه ی الگوهای نمودار و روند بازار است. که درواقع از جنبه ی مطالعه ی نحوه عملکرد یک جامعه کریپتو یا سایر عوامل اساسی که بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، غفلت می‌کند.

   تحلیل‌های فنی تنها زمانی مرتبط و روشن‌تر می‌شوند که بازار به مسیر خاصی حرکت کند. این روش نمی تواند حرکتی را پیش بینی کند که به تحلیل در زمینه ی بنیادی نیاز دارد.

   تحلیل تکنیکال کافی نیست

   ابزارها و شاخص‌های فنی فوق الذکر، کمک مفیدی به استراتژی تجارت کریپتو شما خواهند کرد. بسیاری از معامله گران برای تصمیم گیری های تجاری به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.

   در واقع برخی فقط به تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند. با این حال، ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی یک رویکرد منطقی تر برای تجارت در نظر گرفته می شود.

   تحلیل تکنیکال اطلاعاتی در مورد روندهای بازار به خصوص روندهای کوتاه مدت می دهد، در حالی که تحلیل بنیادی معمولاً اطلاعاتی را ارائه می دهد که می تواند استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت شما را راهنمایی کند. انجام تحلیل فاندامنتال همچنین شما را از احساسات کوتاه مدت بازار آگاه می کند. ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نتایج معاملاتی بهتری را برای شما به همراه خواهد داشت.

   مشاوره تخصصی و آنالیز سایت

   آنالیز سایت خود را به ما بسپارید و ازخدمات مشاوره تخصصی ما استفاده کنید.

   تجزیه و تحلیل سایت و بررسی مهم‌ترین اصول سئو

   بازدیدکننده بیشتر، یعنی مشتری بیشتر. پس اگر به دنبال این هستید که بازدیدکنندگان سایت خود را افزایش دهید، تنها کافی است گزارشی کامل و جامع از وب سایت خود داشته باشید تا به‌راحتی نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید . گزارش تحلیلی زیر ذره بین به شما این امکان را می‌دهد که تمام مشکلات را ببینید و با استفاده از آن، خطاهایی که مانع ورود کاربران است را به راحتی و البته با کمک ما رفع کنید.

   seo-analysis-sites

   مشاوره تخصصی با اساتید برجسته

   مشاوره سئو می تواند مهم ترین عامل در موفقیت یک سایت باشد. اولین قدم در جهت افزایش بازدید و فروش و بهبود رتبه شما در موتورهای جستجو مشاوره تخصصی سئو با متخصصین این حوزه می باشد.

   بررسی سئو تکنیکال

   بررسی سئو فنی یا سئو تکنیکال (Technical SEO) اصولی است که رعایت آنها به ما اطمینان می‌دهد سایت شما توسط موتورهای جستجو به خوبی درک و پایش شده و می‌تواند به بهترین و سریع‌ ترین شکل ممکن ایندکس شود.

   ارائه راه حل برای رفع خطا

   اولین گام در شروع فرآیند بهینه سازی یک وبسایت، سئوی تکنیکال است. اگر سئوی فنی سایت شما شرایط مطلوبی نداشته باشد، بهتر است همین ابتدا بدانید که نمیتوانید جایگاهی را در موتورهای جستجو کسب کنید.

   پشتیانی منظم

   ما ضمن اجرای متعهدانه مفاد قرار داد پشتیبانی کامل مشتریان را از طریق پاسخگویی سریع به پرسش ها و مشکلات از طریق کانال های ارتباطی توسط کارشناسان و متخصصان انجام می دهیم.

   ارائه راهکار برای پیشرفت سایت

   در این پکیج ما مهمترین و اصولی‌ترین راهکارهای کسب موفقیت در زمینه سئو سایتتان را به شما آموزش می‌دهیم و نکات با ارزش و کلیدی که به شما در این مسیر کمک می‌کنند را بازگو می‌کنیم.

   ارائه گزارش دوره ای

   ما با در نظر گرفتن تمامی معیارهای لازم گزارش منظم و دوره ای کاملی را به مشتریان خود ارائه می دهیم که در این گزارش ها مشتریان می توانند کلیه فعالیت های انجام گرفته را مشاهده کنند.

   تحلیل و آنالیز سایت شما با پکیج زیر ذره بین رایا پارس

   برای آنالیز سایت دو راه پیشِ رو دارید. اول اینکه با استفاده از سایت‌ها و ابزارهای آنلاین تحلیل سئو، گزارشی از سایت خود دریافت کنید و مواردی که توسط آن‌ها سنجیده می‌شوند را مشاهده کنید. راه دوم، استفاده از پکیج‌ها و گزارش‌هایی است که توسط متخصصین سئو انجام می‌شود. در این روند سایت به صورت کامل و دقیق آنالیز و تحلیل می‌شود و فاکتورهای مؤثر در سئوی سایت، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحله بعدی و پس از کشف مشکلات و خطاهای موجود، برای حل این موارد، به شما مشاوره تخصصی سئو ارائه می‌شود تا نقاط ضعف خود را بشناسید و برطرف کنید و در مقابل، نقاط مثبت کار خود را نیز تقویت نمایید.

   آنالیز سایت توسط گوگل

   آنالیز سایت توسط گوگل

   ابزارهای گوگل در آنالیز سئو سایت به شما کمک می‌کنند. ابزارهایی آنالیز فنی چیست؟ مانند سرچ کنسول گوگل و گوگل آنالیتیکس از جمله ابزارهایی هستد که با کمک آن‌ها می‌توانید جزئیات سایت خود را ببینید و تحلیل کنید. از جمله اطلاعاتی که می‌توانید در سرچ کنسول و آنالیتیکس بدست بیاورید:

   • میزان ترافیک سایت و مسیرهای ورودی کاربران
   • نرخ پرش
   • تعداد بازدیدها و بازگشت مجدد بازدیدکنندگان
   • محتواهای برتر سایت
   • دستگاه هایی که کاربران از آن‌ها استفاده می‌کند
   • نرخ تبدیل
   • میانگین زمانی که کاربران در سایت حضور داشته اند

   ابزار سئو سایت

   ابزارهایی مانند ابزارهای گوگل و سایر ابزارها به شما کمک می‌کنند تا وب سایت خود را تجزیه و تحلیل کنید. استفاده از بعضی از این ابزارها به صورت رایگان می‌باشد و برای استفاده از بعضی ابزارهای دیگر باید هزینه بپردازید و اکانت بخرید. اما آیا سایت‌های آنالیز و ابزارهای تحلیل‌گر برای سایت شما مفید و کافی هستد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اگر شما یک متخصص سئو هستید و دانش و مهارت کافی در این زمینه را دارید، می‌توانید این ابزار را به کار بگیرید و مشکلات سایت خود را برطرف کنید. اما در صورتیکه به چنین تخصصی دست نیافته اید، بهتر است از کمک‌های یک تیم سئو برای تجزیه و تحلیل وب سایت استفاده کنید. استفاده از ابزارهای سئو سایت گزینه مناسبی است اما تجزیه و تحلیل با استفاده از آن‌ها، به دانش کافی و تجربه نیاز دارد. تشخیص اینکه چه پارامترهایی باید سنجیده شود؟ از چه ابزاری و چگونه باید برای این سنجش استفاده کرد؟ از نظر کاربران چه چیزی بهتر است؟ چگونه می‌توان به بهترین شکل خطاها را برطرف کرد؟ با چه روش‌هایی می‌توان رتبه سایت را بالا برد؟ و بسیاری سؤالات دیگر، با استفاده از پکیج آنالیز سایت و مشاوره تخصصی (زیر ذره بین) به راحتی پاسخ داده می‌شوند.

   آنالیز کلی سایت

   آنالیز کلی سایت چه بخش‌هایی دارد؟

   زمانیکه از ما می‌خواهید تا سایت شما را زیر ذره بین ببریم و تمامی بخش‌های آن‌را بررسی و آنالیز کنیم، فاکتورهایی را در نظر می‌گیریم و آن‌ها را می‌سنجیم. این فاکتورها اصلی‌ترین بخش‌هایی هستند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر سئو سایت، میزان ترافیک ورودی و تعداد کاربران اثر می‌گذارند. در ادامه تعدادی از این آیتم‌ها را بررسی می‌کنیم.

   سرعت سایت

   یکی از مهمترین عوامل مؤثر در هر وب سایت، سرعت بارگذاری صفحات است. پایین بودن سرعت لود، مهم‌ترین عاملی است که باعث خروج کاربران از سایت می‌شود. بنابراین برای کاهش bounce rate باید سرعت خود را بررسی کنید، خطاهایی که باعث کاهش سرعت می‌شوند را شناسایی کنید و آن‌ها را برطرف نمایید. ما با آنالیز کامل پارامترهای تاثیرگذار در سرعت وب سایت، عواملی که باعث کاهش سرعت لود سایت می‌شود را شناسایی می‌کنیم و تمامی موارد و راه‌ حل آن‌ها را به شما منتقل می‌کنیم.

   سورس کد صفحات

   تجربه نشان داده است که بسیاری از اوقات دلیل عدم پیشرفت سایت‌ها و کسب نتایج ضعیف در نتایج موتورهای جستجو، کدهای صفحه هستند. اگر سورس کد بررسی و اصلاح نشود، بسیاری از تلاش‌هایی که برای بهبود سئو انجام می‌دهید با شکست رو به رو خواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید. تحلیل و بررسی سورس کد صفحات سایت، یکی از پارامترهای پکیج آنالیز سایت رایاپارس است. ما سورس کد صفحات سایت شما را بررسی می‌کنیم و نواقص این بخش را همراه با اصلاحیه های لازم، به شما ارائه می‌کنیم.

   مشاوره و آنالیز سایت در پکیج زیر ذربین

   در بررسی سورس کد آیتم‌های زیر بررسی می‌شود:

   متا تگ ها

   متا تگ ها بخش مهمی در سایت شما هستند و ارتباط مستقیمی با سئو دارند. متاتگ‌های مؤثر در سئو شامل موارد زیر می‌شوند:

   • Title یا عنوان صفحه
   • متا دیسکریپشن که توضیحات منحصربه فرد هر صفحه را نشان می‌دهد.
   • تگ های هدینگ که شامل H1 تا H6 می شوند
   • متا تگ Content Type
   • تگ کنونیکال
   • متا تگ نوفالو
   • Robots نیز برای تعیین وضعیت صفحات سایت برای ایندکس و یا عدم ایندکس توسط خزنده های گوگل استفاده می گردد.

   داشتن URLمناسب برای هر صفحه و بهینه سازی آن، نقش مهمی در بهبود سئوی سایت دارد. انتخاب درست url باعث می‌شود تا حرکت خزنده ها در سایت با سرعت بیشتری انجام شود و صفحات سریعتر ایندکس شوند. ما با بررسی این مورد، شانس شما را برای کسب رتبه بهتر در نتایج موتورهای جستوجو افزایش می‌دهیم.

   ریدایرکت

   ریدایرکت‌ها گزینه دیگری هستند که باید به آن‌ها توجه داشت. استفاده از ریدایرکت ها در صفحات کار رایجی است اما باید با قواعدی انجام شود تا به سئوی سایت آسیبی وارد نکند. بررسی و تشخیص این مسئله یکی دیگر از خدمات ما است.

   متخصصان ما پس از تجزیه و تحلیل سورس کد شما، با ارائه مشاوره تخصصی به شما کمک می‌کنند تا در صورت وجود هرگونه مشکل دراین زمینه، آن‌را به بهترین شکل و در سریعترین زمان حل کنید.

   سایر آیتم‌های موجود در گزارش‌های آنالیز سایت های ایرانی

   ما در پکیج زیر ذره بین این امکان را به سایت‌های ایرانی می‌دهیم تا در گزارش خود، آیتم‌های گوناگونی را همراه با جزئیات مربوط به آن مشاهده کنند. تعدادی از این آیتم‌ها را در ادامه می‌بینید: (به صورت تعدادی آیتم طراحی شود)

   • بررسی کامل سئو داخلی و خارجی
   • بررسی ایندکس شدن صفحات
   • سایت مپ
   • وضعیت SSL
   • اعتبار سنجی صفحات سایت
   • ریسپانسیو بودن سایت
   • تحقیقات کلمه کلیدی
   • بررسی و آنالیز امنیت سایت و صفحه
   • کنترل DA، PA و اسپم اسکور سایت ها
   • گزارش بهترین محتواهای سایت
   • آنالیز لینک‌های داخلی و خارجی
   • بررسی ویژه بک‌لینک‌های سایت همراه با مشاوره اختصاصی
   • لینک های شکسته و اسپم
   • تجزیه و تحلیل و سئوی تصاویر
   • ورودی های سایت و جزئیات مربوط به آن
   • آنالیز اعتبار سایت
   • امنیت سایت و صفحه
   • چگالی کلمات کلیدی
   • کلمات کلیدی پرتکرار و محبوب برای کاربران
   • تجزیه و تحلیل محتواهای سایت
   • محاسبه نرخ تبدیل

   تحلیل و آنالیز وب سایت همراه با مشاوره تخصصی

   پس از پایان تجزیه و تحلیل وب سایت و ارئه گزارشی دقیق، کار به پایان نمی‌رسد. با استفاده از مشاوره تخصصی رایا پارس، شما از خطاها و مشکلات خود اطلاع پیدا می‌کنید و راه ‌های برطرف کردن خطاهای سایت به شما منعکس می‌شود. این عمل ارزش بسیار زیادی دارد؛ زیرا رفع خطاها و مشکلات سایت باید با دقت بالایی همراه باشد تا به آن آسیبی وارد نشود. متاسفانه بارها دیده ایم که برخی وب‌مسترها، با هدف رفع خطاها و ارتقا سایت اقداماتی انجام داده اند که اثرات منفی و مخربی به همراه داشته و حتی باعث افت رتبه شدید سایت شده است. بنابراین در پکیج زیر ذره بین ما علاوه بر بررسی سایت از لحاظ سئو ، با ارائه مشاوره تخصصی و راهنمایی کامل به شما کمک می‌کنیم تا خطاها را برطرف نمایید، رتبه بهتری کسب کنید، بیشتر دیده شوید و مشتریان خود را افزایش دهید.

   هر چقدر هم که خوب عمل کنید، باز هم نیاز دارید تا وضعیت خودتان را نسبت به رقبا بسنجید. به همین دلیل ما علاوه بر اینکه سایت شما را تجزیه و تحلیل می‌کنیم و بهترین راه‌کارهای بهبود و پیشرفت را به شما گزارش می‌دهیم، وضعیت رقبایتان را نیز بررسی می‌کنیم. در پکیج زیر ذره بین، فرصت ویژه ای برای شما در نظر گرفته ایم و به صورت کاملا رایگان، 3 رقیب اصلی کسب و کار شما را شناسایی می‌کنیم و آن‌ها را نیز زیر ذره بین رایا پارس می‌بریم.

   مشاوره و آنالیز سایت در پکیج زیر ذربین

   هدیه ویژه ما، آنالیز رایگان 3 رقیب اصلی کسب و کار شما است. در همین راستا گزارشی از جزئیات عملکرد آن‌ها همراه با نقاط ضعف و مثبتی که دارند، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با تحلیل این 3 رقیب اصلی و بررسی جزئیات آن‌ها، شما این فرصت را دارید که بهتر از آن‌ها عمل کنید و به راحتی آن‌ها را پشت سر بگذارید. پس بهتر است هرچه زودتر آنالیز سایت خود را آغاز کنید و علاوه بر آن، گزارش سنجش رقیبان اصلی خود را از ما هدیه بگیرید.

   برای استفاده از این هدیه، تنها کافی است پکیج زیر ذره بین را انتخاب کنید تا علاوه بر خدمات تجزیه و تحلیل و مشاوره تخصصی رایا پارس، از این فرصت ویژه نیز بهره مند شوید.

   ANSYS

   _ انسیس یک ابزار تحلیلی است که از روش اجزا محدود جهت مدل سازی و تحلیل استفاده می کند. مهندسان و طراحان با کمک نرم افزار تحلیلی ansys قادر هستند تا به سادگی بهینه سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه سازی های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرحهایشان گام به گام اعمال کنند.

   _ در این روش مدلهای پیچیده ابتدا به اجزای کوچکتر قابل حل تقسیم شده و سپس با ترکیب نتایج بدست آمده از حل هر جزء با یکدیگر پاسخ کل مدل در هر نقطه بدست می آید. برتری تحلیل مسائل متنوع از یک طرف و ارتقاء تجهیزات کامپیوتری از طرف دیگر باعث شده است که کاربرد روش اجزای محدود و در نتیجه نرم افزارهای بر پایه آن رواج یابد.
   ابزارهای پیش بینی شده در ANSYS امکان تحلیل انواع مختلف سازه ها مانند قاب، مخزن، سد، پل … و اجزای سازه ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی، ایزولاتورها، … را به روشهای مختلف فراهم ساخته است. برای شبیه سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه های متعددی بصورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که بطور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده اند. همچنین مدلهای رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند مدلهای دو و چند خطی فولاد، مدل دراگر_پراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می روند.

   _ وجود المانهای مختلف با قابلیتهای خاص از ویژگیهای ANSYS است. دسته های مختلف المانها مانند المانهای خطی BEAM، LINK و PIPE بصورت دو و سه بعدی، المانهای پوسته ای (انواع SHELLها، یک لایه، چند لایه، غشایی، خمشی)) المانهای حجمی (انواع SOLIDها) با رفتار خطی و غیر خطی، المانهای تماسی با فاصله اولیه و فاقد سختی کششی (CONTACT)، فنرهای غیر خطی (COMBIN)، کابل، المان کنترلی، المان صلب، جرم متمرکز و … انعطاف پذیری ویژه ای برای مدلسازی حوزه وسیعی از سازه ها و اجزای سازه ای در این نرم افزار فراهم ساخته اند.

   کاربرد های نرم افزار ANSYS چیست؟

   ∗ نرم افزار انسیس ANSYS یک نرم افزار چند گانه است و قابلیت تحلیل مسائل گوناگون و متنوع مهندسی از قبیل حرارت ، سیالات ، مغناطیس، الکترواستاتیک ، الکتریسیته ، سازه ، ارتعاشات ، استاتیک و … را دارد.

   ∗ نرم افزار انسیس هم میتواند در مکانیک سیالات برای بررسی رفتار یک سیال و یا بررسی مسائل انتقال حرارت با استفاده از اجزای محدود به کار رود و هم در مکانیک جامدات با بررسی تنش ها و ارتعاشات در سازه ها و قاب ها مسائل را حل کند. انسیس می تواند برای دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران مفید و کاربردی باشد.

   ویژگی های نرم افزار ANSYS چیست؟

   ۱- انجام آنالیز در زمینه های گوناگون از قبیل: جامدات، سیالات، انتقال حرارت، الکترومغناطیس، الکترو استاتیک، الکترونیک و دینامیک.
   ۲- توانائی آنالیز توأمان مانند آنالیز سیالاتی – جامداتی.
   ۳- توانائی بهینه سازی مدل های طراحی شده.
   ۴- قابلیت برنامه نویسی به کمک زبان برنامه نویسی نرم افزار برای توسعه امکانات جدید.
   ۵- قابلیت تهیه گزارش و خروجی های مختلف به صورت فیلم ، عکس یا html
   ۶- توانایی تشخیص پارامترهای مختلف و بررسی میزان اهمیت هر کدام از آنها در رسیدن به جواب نهایی طراحی ها.
   ۷- امکان برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر نظیر: پرو/اینجینیر، سالیدورک، اینونتور، مکانیکال دسکتاپ، یونیگرافیکس، کتیااشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.